Giới thiệu Đoàn cơ sở VKS ND TP Cần Thơ

Giới thiệu Đoàn cơ sở VKS ND TP Cần Thơ
Giới thiệu ban chấp hành Đoàn Cơ sở và ban chấp hành 04 chi đoàn trực thuộc

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ
(Nhiệm kỳ 2012 – 2014)
1. Đ/c Lâm Quốc Minh – Bí thư.
Số điện thoại: 0918.192020
Email: doancoso@vkscantho.vn

2. Đ/c Lê Thị Trúc Linh – Ủy viên phụ trách đời sống.
Số điện thoại: 0985.626357
Email: linhlinh2807@yahoo.com.vn

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Tân – Ủy viên phụ trách phong trào.
Số điện thoại: 0909.697378
Email: nguyenngoctan2009@gmail.com

4. Đ/c Phạm Hoài Hận – Ủy viên phụ trách phong trào.
Số điện thoại: 0902.696135
Email: phamhoaihan87@gmail.comBAN CHẤP HÀNH 04 CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC
(Nhiệm kỳ 2012 – 2013)
 
* BCH CHI ĐOÀN 1:
          - Đ/c Phạm Văn Nhủ - Bí Thư
          - Đ/c Võ Minh Phương - UV. BCH
* BCH CHI ĐOÀN 2:
          - Đ/c Lâm Thành Them - Bí Thư
          - Đ/c Tạ Bá Nhịn - P. Bí Thư
          - Đ/c Tô Văn Tông - UV. BCH
* BCH CHI ĐOÀN 3:
          - Đ/c Nguyễn Ngọc Tân - Bí Thư
          - Đ/c Trần Thị Thu Hà - P. Bí Thư
* BCH CHI ĐOÀN 4:
          - Đ/c Nguyễn Thị Bích Trâm - Bí Thư
          - Đ/c Lê Thị Duyên - P. Bí Thư
          - Đ/c Phạm Thị Hồng Diệu - UV. BCH
 

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ