17:45 ICT Thứ hai, 30/01/2023

Hoạt động


Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Trang chủ » Hoạt động » Thi đua khen thưởng

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023!!

Viện trưởng công nhận 180 sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 343/QĐ-VKSTC ngày 21/11/2022 về công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 (đợt 2). Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao đã công nhận 180 sáng kiến trong Ngành.

VKSND tối cao hướng dẫn khen thưởng thành tích trong 2 phong trào thi đua

Ngày 31/10/2022, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2017

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2017