Em yêu màu áo xanh…!

Lần đầu em gặp anh
Trong áo xanh kiểm sát
Đôi mắt anh ngời sáng
Mang lý tưởng cuộc đời
Không chọn việc thảnh thơi
Quyết yêu nghề kiểm sát
Theo lời dạy của Bác
Bảo vệ quyền con người
Mong cuộc sống sáng tươi
Vì cán cân công lý
Toàn tâm và ý chí
Phục vụ cho nhân dân
Siêng năng và chuyên cần
Theo lý tưởng của Đảng
Tự hào người kiểm sát
Là người em mến thương
Bản lĩnh nhưng khiêm nhường
Thực hành quyền công tố
Chẳng ngại khó, ngại khổ
Phục vụ cho nhân dân
Và khi Tổ quốc cần
Có anh người kiểm sát
….
Em yêu màu áo xanh
Và em cũng yêu anh
Trong “áo xanh” kiểm sát!

Tác giả bài viết: Bảo Anh

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ