Ứng dụng công nghệ thông vào công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đã mang về kết quả vượt bậc.


Công nghệ thông tin luôn phát triển từng ngày, từng giờ với tốc độ rất nhanh. Hầu hết, các Cơ quan, các tổ chức, các công ty, các doanh nghiệp đều ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động của mình. Đối với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban lãnh đạo Viện đã rất quan tâm công tác này, không những ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, văn phòng, mà còn đầu tư đến từng cán bộ, kiểm sát viên các trang thiết bị, như: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy scan, máy in, để ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ chuyên môn.

 Cũng từ đó, cán bộ, Kiểm sát viên Phòng kiểm sát thi hành án dân sự cũng như các Phòng nghiệp vụ khác thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn như: Cập nhật văn bản Luật và các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, scan hồ sơ nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ và thực hiện các hoạt động kiểm sát, xây dựng văn bản đề xuất, tham mưu lãnh đạo báo cáo, thực hiện quyền năng kiểm sát,…

Tổng hợp những biện pháp, cách làm hay mà Phòng kiểm sát thi hành án dân sự đã thực hiện tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ khâu đột phá năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, trong đó có biện pháp tạo ấn tượng cần phát huy là “ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm sát thi hành án dân sự”.

Qua khảo sát tiến độ của một Kiểm sát viên trong đợt trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp năm 2019, kết quả: Trong thời gian cuộc trực tiếp kiểm sát là 20 ngày làm việc, một Kiểm sát viên đã thực hiện kiểm sát được 153 hồ sơ thi hành án dân sự, có lập 153 phiếu kiểm sát và phô tô tài liệu cần thiết để cập nhật vào 153 hồ sơ kiểm sát tại cơ quan. Đồng thời, trong khoảng thời gian trực tiếp kiểm sát, Kiểm sát viên này còn tranh thủ thời gian thực hiện thêm một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cơ quan phân công như dự Hội nghị, dự họp và xây dựng báo cáo,....

Khi tìm hiểu, quá trình thực hiện hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự thường kỳ, khi kiểm sát hồ sơ thi hành án thì Kiểm sát viên đều ứng dụng công nghệ thông tin để lập Phiếu kiểm sát hồ sơ thi hành án (Mẫu 33/THADS theo số QĐ 204/QĐ-VKSTC ngày 01 tháng 6 năm 2017) từ việc ra quyết định thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, kiểm sát hoạt động tổ chức thi hành án của Chấp hành viên và lưu trữ cẩn thận. Do đó, khi thực hiện trực tiếp kiểm sát hồ sơ, Kiểm sát viên chỉ kiểm sát các tài liệu thể hiện hoạt động tiếp theo và đối chiếu với Sổ sách về thi hành án, Sổ kế toán và chứng từ kế toán là hoàn thành việc kiểm sát hồ sơ thi hành án. Như vậy, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo tiến độ kiểm sát hồ sơ thi hành án dân sự nhanh vượt bậc.

Nhớ lại thời gian đầu, cán bộ, Kiểm sát viên ứng dụng công nghệ thông tin, không tránh khỏi bở ngỡ, khó khăn và nhất là các đồng chí lớn tuổi. Bởi vì phải tập trung nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ buộc tội, gỡ tội; các vi phạm của các tổ chức, cơ quan và của người thực hiện tố tụng hết sức phức tạp,… Được xem như vừa phải tập trung một nhiệm vụ đồng thời là học tập ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ trở nên thành thạo, là biện pháp, cách làm hay mà cán bộ, Kiểm sát viên Phòng kiểm sát thi hành án dân sự đã thực hiện tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ khâu đột phá năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ