Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại quận Ô Môn

Ngày 08/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Đ/c Trần Thị Tám, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi họp triển khai quyết định và kế hoạch kiểm sát.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Văn Đệ, Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự làm Trưởng đoàn, cùng cùng cán bộ, kiểm sát viên Phòng kiểm sát thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Sau khi Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát, đồng chí Phạm Hồng Kỳ, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn báo cáo sơ  bộ cho Đoàn về các mặt công tác thi hành án dân sự đạt được trong thời gian qua;  đồng thời, đồng chí  Kỳ cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thi hành án. Qua đó, đồng chí cũng mong muốn Đoàn kiểm sát quan tâm, giúp đỡ Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn có những biện pháp tháo gỡ những mặt còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm sát. Đồng chí  Chi cục trưởng chỉ đạo Chấp hành viên của Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tạo mọi điều kiện để đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Thiên Phúc

Nguồn tin: Phòng 11, VKSND TP. Cần Thơ