Thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Ngày 11/8/2022, tại Hội trường Các Ban Xây dựng Đảng Quận ủy Thốt Nốt, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tiến hành thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ dự và chủ trì. Buổi làm việc còn có đồng chí Trịnh Minh Thắng - Ủy viên Thường trực Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự quận Thốt Nốt cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát do đại diện Đoàn trực tiếp kiểm sát báo cáo, đồng chí Thái Đắc Vũ - Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt phát biểu thống nhất, các nội dung Kết luận phù hợp, sát với thực tế kết quả đạt được, những vi phạm xảy ra tại đơn vị. Đơn vị cũng đã, đang và sẽ tiếp tục khắc phục các vi phạm nêu ra trong Kết luận cũng như khắc phục các hồ sơ thi hành án tại đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời sẽ báo cáo bằng văn bản, về trả lời dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ theo quy định.

Đồng chí Trịnh Minh Thắng - Ủy viên Thường trực Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận Thốt Nốt phát biểu thống nhất cao với Kết luận trực tiếp kiểm sát. Theo đó, với kết cấu chặt chẽ, chi tiết, Kết luận trực tiếp kiểm sát đã đánh giá toàn diện, sâu sắc và trung thực về những mặt làm được, những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục của đơn vị được kiểm sát.
Qua đó, đồng chí Trịnh Minh Thắng chỉ đạo đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự sớm có văn bản trả lời Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát, phải thẳng thắn nhìn nhận những sai phạm, cần phân định rõ vi phạm nào khắc phục ngay, khắc phục trước, trách nhiệm cụ thể của tập thể, từng cá nhân. Bên cạnh, Viện kiểm sát nhân dân địa phương phối hợp, hỗ trợ cho Chi cục Thi hành án dân sự khắc phục những hạn chế và cần quan tâm, tăng cường kiểm sát hoạt động thi hành án một cách toàn diện, thường xuyên nhằm đưa công tác thi hành án tại địa phương đạt kết quả tốt nhất.

Buổi Công bố Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ kết thúc vào 11 cùng ngày.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: Phòng 11 – VKSND TP. Cần Thơ