Tăng cường cán bộ lãnh đạo ở cơ sở

      Ngày 24.02.2016 đồng chí Nguyễn Thống Nhất Bí thư Ban cán sự Đảng -  Viện trưởng cùng Phòng tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với đồng chí Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Thới Lai, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

      Qua quá trình phấn đấu rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ, công chức, tập thể lãnh đạo đã tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong danh sách quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai có hai đồng chí và đã được Ban thường vụ Huyện ủy Thới Lai phê duyệt gửi về Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Cuộc họp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm chọn ra một đồng chí để tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm đồng chí đó để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng.

     Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm tập thể cán bộ, công chức đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai đã tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai với tỷ lệ 90%.

     Với sự quan tâm của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, mong rằng thời gian tới đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai có thêm một cán bộ lãnh đạo nữa để cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ẩn

Nguồn tin: VKSND H. Thới Lai