Phiên tòa rút kinh nghiệm trình chiếu tài liệu, chứng cứ được số hóa


Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, chỉ thị nêu rõ yêu cầu trong toàn ngành: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị như: Tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến, quản lý án, trao đổi và khai thác thông tin; sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có…” .
 
 
Hình ảnh phiên tòa minh họa
 
Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm có sử dụng tài liệu, chứng cứ được số hóa trình chiếu tại phiên tòa vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa này, lần đầu tiên thiết bị công nghệ thông tin được sử dụng để trình chiếu tài liệu, chứng cứ trong quá trình xét xử. Cụ thể, trong khu vực xét xử được lắp đặt 01 màn chiếu có cở lớn kết nối với máy vi tính của Kiểm sát viên để trình chiếu các video clip chứng cứ, tài liệu được số hóa… phục vụ cho hoạt động tranh tụng tại phiên tòa đạt hiệu quả cao hơn.

Việc số hóa tài liệu, số hóa hồ sơ vụ án có tác dụng: giúp cho Kiểm sát viên có thể nghiên cứu, khai thác, cập nhật tài liệu nhanh chống, không phụ thuộc vào hồ sơ giấy; gọn nhẹ và phục vụ tối đa cho hoạt động tranh tụng bảo đảm khách quan, chính xác và thuyết phục cao; việc lưu trữ gọn gàng, thời gian dài, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành...

Sau thành công của phiên tòa, chúng tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Đây là vụ án hình sự đầu tiên áp dụng việc trình chiếu tài liệu, chứng cứ nên còn gặp một số khó khăn trong quá trình thao tác, nhưng với quyết tâm của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, chúng tôi tin rằng việc số hóa hồ sơ tái liệu và trình chiếu tài liệu, chứng cứ đã được số hóa theo chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao sẽ đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Hường

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ