Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án treo tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Nhằm đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự trong năm 2017 đạt kết quả và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ đã ban hành kiến nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh có biện pháp chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quan tâm hơn nữa về công tác thi hành án hình sự, tổ chức thực hiện việc khắc phục các vi phạm để thực hiện tốt hơn khâu công tác này trong thời gian tới.
      Thông qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện nhận thấy bên cạnh những mặt đạt được trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo thì tại một số Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hiện vẫn còn tồn tại các dạng vi phạm phổ biến theo Luật thi hành án hình sự năm 2010 như: Hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ bản nhận xét định kỳ 03 tháng một lần của người được hưởng án treo (theo quy định tại Khoản 4, Điều 64), thiếu quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo (theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 63), thiếu bản tự nhận xét của người được hưởng án treo (theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 68), bản tự nhận xét của người trực tiếp được giao giám sát giáo dục về việc chấp hành án của người được hưởng án treo (theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 68), UBND xã chậm bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để xem xét cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách (theo quy định tại Khoản 3, Điều 62),....

      Theo số liệu thống kê năm 2015 và năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 20 lần tại Ủy ban nhân dân 11/11 xã, thị trấn có tiếp nhận người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo. Qua kiểm sát đã phát hiện vi phạm, ban hành 07 kiến nghị yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã Thạnh Lợi, Thạnh Thắng, Thạnh An, Thạnh Lộc (kiến nghị 02 lần), Thạnh Tiến, Vĩnh Trinh khắc phục vi phạm và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh biết theo quy định pháp luật nhưng đến nay Ủy ban nhân dân các xã đều chưa gởi văn bản trả lời kết quả thực hiện việc khắc phục.

      Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm: Việc triển khai Luật thi hành án hình sự năm 2010 chưa sâu rộng ra các đoàn thể để phối hợp thực hiện. Cán bộ được phân công theo dõi giám sát người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo thường thay đổi do tình hình thực tế tại địa phương, cán bộ mới chưa có kinh nghiệm trong khâu công tác này dẫn đến hạn chế trong việc quản lý, giáo dục.

Tác giả bài viết: Ngô Thanh Hoàng

Nguồn tin: VKSND H.Vĩnh Thạnh