Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng trong các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật

(Hội đồng tiêu hủy vật chứng)

Sáng ngày 24/3/2020, tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Lai, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tiến hành tổ chức việc tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Viện kiểm sát đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng theo quy định của pháp luật.

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai nhận thấy việc tiêu hủy vật chứng được tiến hành đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014.

Tác giả bài viết: Phạm Hoài Hận

Nguồn tin: VKS. H. Thới Lai