Huyện Vĩnh Thạnh: Tăng cường kiểm sát việc kê biên tài sản thi hành án

Ngày 29/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh phân công kiểm sát viên trực tiếp tham gia kiểm sát việc kê biên tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nhằm đảm bảo việc thi hành án đúng quy định trình tự pháp luật, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.
Theo nội dung bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ buộc ông Chu Văn K và bà Lê Thị Q địa chị ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ có trách nhiệm trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội số tiền là 941.138.000 đồng, kể từ ngày 24/9/2013 nếu chậm trả số tiền trên thì còn phải chịu lãi suất được giao kết trong hợp đồng tín dụng. Tài sản bảo đảm: Nếu bị đơn không trả nguyên đơn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 1205, tờ bản đồ số 12, diện tích 289 m2 loại đất T + CLN theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00847 cấp ngày 07/6/2013 do ông Chu Văn K và bà Lê Thị Q đứng tên.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh đã ra quyết định thi hành án buộc ông K bà Q phải thi hành án theo nội dung Bản án nêu trên, sau khi đã hết thời gian tự nguyện thi hành án nhưng ông K, bà Q vẫn không tự nguyện thi hành; ngày 25/7/2018 Chấp hành viên tiến hành niêm yết công khai quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông K bà Q, cùng các thông báo tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tiến và tại nhà ông K bà Q.

Thực hiện việc kiểm sát việc thi hành án,Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự huyện xác minh được địa phương xác nhận ông K, bà Q và gia đình đã rời khỏi địa phương, không rõ đi đâu, làm gì và không rõ ngày trở về. Nghiên cứu, kiểm sát quyết định kê biên cưỡng chế và các tài liệu có liên quan trong hồ sơ, Viện kiểm sát nhân dân huyện nhận thấy có đủ căn cứ để cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và các tài sản có trên đất của gia đình ông K bà Q.

 


Đoàn cưỡng chế lập biên bản đo đạc diện tích đất thực tế, niêm phong tài sản.
 
Do có sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự, Trung tâm kỹ thuật - Sở tài nguyên môi trường thành phố Cần Thơ và các cơ quan hữu quan cùng với chính quyền địa phương nên việc cưỡng chế kê biên được thực hiện đúng thành phần, kết quả đo đạc kê biên diện tích đất đúng theo nội dung Bản án, việc thi hành án đúng quy định của của Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 
 

Tác giả bài viết: Ngô Thanh Hoàng

Nguồn tin: VKSND.H Vĩnh Thạnh.