Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở.

Ngày 16.3.2015, Viện kiềm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở, giai đoạn 2012 – 2015.
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có Đ/c Hồ Trần Phương – Bí thư Chi bộ, Quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, đ/c Lê Thành Trung – Chủ tịch Công Đoàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cùng toàn thể Đoàn viên Công đoàn.
Sau phần nghi thức, các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe Báo cáo kết quả  việc thực hiện nhiệm vụ Công đoàn cơ sở nửa đầu nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn cuối nhiệm kỳ và Bản kiểm điểm tự phê của Ban chấp hành Công doàn cơ sở từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tập thể cán bộ công chức trong đơn vị tham gia thảo luận rất sôi nổi, hầu hết đều thống nhất với nội dung báo cáo và bản tự kiểm; đề xuất nhiều giải pháp giải quyết khó khăn; chỉ ra những hạn chế trong hoạt động công đoàn để kịp thời khắc phục trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Trần Phương yêu cầu mỗi cán bộ công chức trong đơn vị phải quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị. Ban chấp hành công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Viện thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu công tác kiểm sát đã đề ra.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu

Nguồn tin: VKSND huyện Vĩnh Thạnh.