Công đoàn Viện kiểm sát huyện Cờ Đỏ tặng quà cho các cháu có thành tích học giỏi năm học 2021 – 2022

Ảnh tặng quà cho các cháu

Vừa qua,  Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ phối hợp với cơ quan tặng quà cho 6 cháu là con của Công đoàn viên đơn vị đạt học sinh giỏi trong năm học 2021 - 2022, trong đó có 01 cháu được giải khuyết khích môn vật lý cấp thành phố và 01 cháu được giải Trạng nguyên tiếng Việt cấp thành phố.
 
Được biết, mỗi phần quà 500.000 đồng, giá trị phần quà tuy không lớn nhưng là động lực động viên các cháu cố gắng học giỏi hơn nữa trong năm học 2022 - 2023.

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ luôn chăm lo tốt cho đời sống của Công đoàn viên của đơn vị, để động viên khích lệ tình thần cho các cháu là con của Công đoàn viên đơn vị có thành tích học giỏi trong năm học 2021 - 2022.
 

Tác giả bài viết: Mạc Thị Thư

Nguồn tin: VKSND huyện Cờ Đỏ