Công bố Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 04/7/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ, Đoàn trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiến hành Buổi công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã thông qua báo cáo quy trình cuộc kiểm sát, dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát và ý kiến tiếp thu thống nhất với dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ.

Phát biểu tại Buổi công bố, đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ thể hiện sự đồng thuận cao về hoạt động thường xuyên trực tiếp kiểm sát của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự. Về quy trình trực tiếp kiểm sát của Đoàn rất chặt chẽ; Thời gian kiểm sát đảm bảo theo kế hoạch nhưng với tinh thần đầy trách nhiệm. Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát chỉ rõ những ưu điểm mà đơn vị được kiểm sát đạt được và các hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến vi phạm và giải pháp tháo gỡ, sẽ thuận lợi cho việc khắc phục vi phạm của đơn vị được kiểm sát trong thời gian tới. Qua đó, đồng chí Nguyễn Trường Thọ chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ khẩn trương khắc phục các vi phạm; Tổ chức họp rút kinh nghiệm đề phát huy tối đa những mặt mạnh và hạn chế thấp nhất những sai sót trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trường Thọ cũng đánh giá mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự tại địa phương thời gian qua đã thực hiện khá tốt, đúng quy định pháp luật. Đồng chí chỉ đạo 02 đơn vị cần phải phát huy và tăng cường hơn nữa về mối quan hệ phối hợp này, đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự, hành chính đúng pháp luật, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân, giải quyết được số việc thi hành án tồn đọng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại diện Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ hứa sẽ khắc phục vi phạm và phát huy những ưu điểm, nhất là công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự, nhằm nâng cao chất lượng thi hành án dân sự, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và góp phần phục vụ tình hình an ninh chính trị địa phương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ