Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ chỉ tiếp phóng viên, nhà báo khi có đăng ký lịch làm việc

Ngày 9/11/2020, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ban hành Công văn số 1894/STTTT-TTBCXB hướng dẫn cung cấp thông tin cho báo chí.

Công văn nêu rõ: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn, cũng như các sở, ban, ngành; Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ hướng dẫn một số nội dung thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phân công bộ phận tiếp nhà báo, phóng viên tại bộ phận văn phòng để thực hiện việc tiếp nhận thông tin. Khi có người giới thiệu là nhà báo, phóng viên đến đăng ký làm việc, bộ phận tiếp nhận thông tin ban đầu cần kiểm tra giấy tờ theo quy định như: Thẻ Nhà báo hoặc Giấy giới thiệu (bản chính) của cơ quan báo chí cử đến làm việc do lãnh đạo cơ quan báo chí (Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập) ký. Không chấp nhận Thẻ Phóng viên, Thẻ Cộng tác viên,... hoặc Giấy giới thiệu do Văn phòng đại diện cấp cho phóng viên chưa có Thẻ Nhà báo đi tác nghiệp.
 
Bên cạnh đó, đối với trường hợp nhà báo, phóng viên chưa có lịch hẹn trước thì bộ phận tiếp nhận thông tin ban đầu sau khi kiểm tra Thẻ Nhà báo hoặc Giấy giới thiệu, thì đề nghị nhà báo, phóng viên đăng ký lịch làm việc, thời gian, nội dung cụ thể. Khi đã có đầy đủ thông tin, kịp thời xin ý kiến lãnh đạo về lịch tiếp nhà báo, phóng viên.
 
Căn cứ lịch hẹn, nội dung đăng ký làm việc của nhà báo, phóng viên, cơ quan, đơn vị giao cho các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung thông tin cần cung cấp, thống nhất thời gian cung cấp thông tin với nhà báo, phóng viên và cử người của đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí. Cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được quy định tại Điều 4 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP.
 
Cũng tại Công văn này, Sở Thông tin và Truyền thông cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị cần hạn chế tối đa việc trả lời phỏng vấn qua điện thoại khi chưa biết rõ người gọi đến để phòng ngừa các trường hợp giả danh nhà báo, phóng viên. Trường hợp khẩn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...), nếu cần phải trả lời ngay qua điện thoại các câu hỏi của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên thì cần đề nghị nhà báo, phóng viên xưng danh, tên cơ quan báo chí để biết và kiểm soát thông tin. Trong quá trình trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên qua điện thoại, cơ quan, đơn vị cần ghi âm toàn bộ nội dung cuộc điện thoại, quá trình cung cấp thông tin để đối chiếu với bài viết của nhà báo, phóng viên, bảo đảm nội dung thông tin đăng trên báo chí đúng với nội dung được cơ quan, đơn vị cung cấp và đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đó.
 
Link tải văn bản kèm theo:
/vkscantho/uploads/news/2020_11/huong-dan-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-1.pdf


 

Tác giả bài viết: Hải Sơn

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp- VKSND TP. Cần Thơ