09 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt giữa năm 2020

Vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 09 phạm nhân trong đợt giữa năm 2020.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Chi Lăng – Phó Trưởng phòng 8, đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật của Tòa án thành phố về thành phần tham gia và thời gian mở phiên họp, đồng thời phát biểu ý kiến đối với từng hồ sơ phạm nhân đã được Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện - Công an thành phố Cần Thơ đề nghị xét.

Trên cơ sở ý kiến, đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện - Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định xét tha tù cho 09 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố Cần Thơ và Nhà tạm giữ Công an các quận huyện.

Theo quy định, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải trình diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý để cam kết chấp hành nghĩa vụ, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp hết thời hạn 05 ngày mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không trình diện, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội triệu tập người đó đến trụ sở để cam kết việc chấp hành nghĩa vụ. Nếu người đó không có mặt theo đúng thời hạn triệu tập hoặc không cam kết thì Công an cấp xã, đơn vị quân đội lập biên bản vi phạm nghĩa vụ.
 

Tác giả bài viết: Hoài Thương

Nguồn tin: Phòng 8, VKSND TP. Cần Thơ