Áp dụng thống nhất biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành công văn số 60/TANDTC-PC ngày 23/7/2018 về việc hướng dẫn áp dụng một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Theo đó, để đảm bảo thực hiện thống nhất các quy định pháp luật trong việc áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện, TAND tối cao đã soạn thảo, ban hành 02 biểu mẫu quan trọng, gồm:

- Mẫu số 01/HS: Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Mẫu số 02/HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Trên cơ sở đó, trong quá trình kiểm sát quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, Viện kiểm sát cần nghiên cứu chặt chẽ các nội dung và hình thức của các quyết định về tha tù của Tòa án đã ban hành, đồng thời đối chiếu với các biểu mẫu 01, 02 (ban hành kèm theo công văn số 60/TANDTC-PC), nếu phát hiện vi phạm, sai sót, kịp thời kháng nghị yêu cầu hủy bỏ./.

* Tải biểu mẫu tại đây:

/vkscantho/uploads/news/2018_07/10075411.pdf

Tác giả bài viết: Hoài Thương

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ