Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân phường tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 26/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân 06 phường trong quận Ninh Kiều. Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Quang Trung, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

     Trong quá trình kiểm sát, Đoàn tập trung vào các nội dung như: Tình hình chấp hành pháp luật của Ủy ban nhân dân phường về việc tiếp nhận hồ sơ, về công tác quản lý, giám sát, giáo dục, về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan.

     Tại những nơi kiểm sát, Đoàn kiểm sát trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc với một số cán bộ liên quan; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết); trong một số trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm sát lập biên bản xác định tình trạng vi phạm để làm cơ sở kết luận. Kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận./.

Tác giả bài viết: Bùi Hữu Hưng.

Nguồn tin: VKSND quận Ninh Kiều