Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai chương trình công tác năm 2018


     Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 09/01/2018 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra năm 2018 và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác kiểm sát năm 2018, ngày 24/01/2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai chương trình công tác kiểm sát năm 2018. Tham dự và chỉ đạo triển khai chương trình công tác có đồng chí Huỳnh Văn Ri - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên Thanh tra Viện kiểm dân thành phố Cần Thơ.     

     Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/01/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 về công tác thanh tra: “ Đổi mới công tác thanh tra theo hướng giảm thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất”. Năm 2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xác định khâu đột phá là: “Tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự”. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện khâu đột phá, Chánh thanh tra đã triển khai quán triệt nội dung chương trình đến cán bộ, kiểm sát viên.

      Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Văn Ri – Thành ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ có một số ý kiến chỉ đạo về công tác thanh tra: “Tăng cường công tác thanh tra nghiệp vụ về hồ sơ của kiểm sát viên chuẩn bị xét xử tại phiên tòa; tăng cường công tác thanh tra đột xuất việc chấp hành Chỉ thị só 05 ngày 31/3/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vể “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội bộ trong ngành kiểm sát nhân dân”, Đồng chí nhấn mạnh: “ Năm 2018, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ  cần tăng cường thanh tra đột xuất về công tác thực hành quyền công tố…; Về quy tắc ứng xử của cán bộ, kiểm sát viên trong việc tiếp công dân; Kiểm tra sổ sách, nhật ký của đơn vị, nhật ký của kiểm sát viên”. Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới, phát huy tốt trong công tác thanh tra để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh.

     Thay mặt Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Kiên Cường - Chánh thanh tra tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, để Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Mỵ

Nguồn tin: VKSND thành phố Cần Thơ