Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 3-10-2013, Đoàn kiểm tra, giám sát của Thành ủy Cần Thơ, do đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau 1 năm kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) tại Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT).
Đoàn ghi nhận, sau kiểm điểm theo NQTW4, BTV Đảng ủy Trường ĐHCT đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện quy định của Đảng ủy về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, sinh viên; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật trong sinh viên; chỉ đạo Trung tâm thông tin và Quản trị mạng phối hợp cùng với Công an thành phố kịp thời ngăn chặn phát tán thông tin có nội dung xấu trên hệ thống Email và trong khuôn viên trường. Đảng ủy đã tiến hành rà soát, củng cố các ban xây dựng đảng và các bộ phận tham mưu, giúp việc trực thuộc Đảng ủy. BTV Đảng ủy Trường ĐHCT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức của trường giai đoạn 2012-2017 và đến năm 2020 trên cơ sở quy hoạch phát triển Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2013-2015 và cán bộ quản lý giai đoạn 2013-2017, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và cán bộ quản lý giai đoạn 2017-2022. BTV Đảng ủy đã cử 24 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 47 cán bộ học quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính. BTV Đảng ủy Trường đã phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, bộ phận trong quản lý cán bộ, nhất là cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài; thực hiện tốt chế độ báo cáo đối với cán bộ, công chức đi học tập nước ngoài; tập trung chỉ đạo tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Khoa Phát triển nông thôn ở khu Hòa An (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang)...

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của BTV Đảng ủy Trường ĐHCT sau 1 năm kiểm điểm theo NQTW4. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý: Thời gian tới, BTV Đảng ủy Trường ĐHCT cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, nhất là những cán bộ, đảng viên đi học tập nước ngoài; quan tâm bồi dưỡng, trang bị những kiến thức về Đảng cho các đảng viên mới kết nạp; có giải pháp tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL.

 

Tác giả bài viết: ANH DŨNG

Nguồn tin: Báo Cần Thơ