Ban hành quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

Ngày 6-9-2013, UBND thành phố ban hành Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Quy chế nêu trách nhiệm cụ thể của Sở Công Thương chủ trì công tác phối hợp trong quản lý và kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đối với các lĩnh vực: kinh doanh khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời Sở chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp, chỉ đạo triển khai công tác quản lý thị trường trong thành phố; hướng dẫn việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước, các hoạt động thương mại trên thị trường, hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, dịch vụ thương mại, chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng, bản quyền tác giả.

Ngoài ra, quy chế cũng quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các sở, ngành như: Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Cần Thơ và của UBND quận huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; quy định về nội dung phối hợp, các mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quan hệ phối hợp và về tổ chức thực hiện.

 

Tác giả bài viết: P.V