Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 10/11/2017. tại cuộc họp lệ tháng, đồng chí Bí thư chi bộ đã nêu lên những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị.
     Đồng chí Bí thư nhấn mạnh nội dung nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hoá mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước; phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Khi có đoàn công tác đến, địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác; không tổ chức đoàn xe đưa đón, khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà và tổ chức ăn uống lãng phí.

     Cấp ủy tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị. Từng đồng chí cấp uỷ viên phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Quy định. Phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện quy định này; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm.

     Nội dung học tập ngắn gọn, nhưng đã quy định rất rõ những điều “nghiêm cấm”, chỉ rõ những việc cần làm ngay, nhằm chấn chỉnh, khắc phục, sớm chấm dứt những tồn tại, bất cập đã diễn ra trong nhiều năm, gây tốn kém, lãng phí, phản cảm trong dư luận xã hội, nhất là khi các hoạt động đó biến tướng dưới các hình thức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng… để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà, biếu xén với động cơ vụ lợi. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đó là khẩu hiệu hành động, thể hiện sự tiên phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với quần chúng. 

Tác giả bài viết: Đoàn Thị Tùng Linh

Nguồn tin: VKSND huyện Cờ Đỏ