20:18 ICT Chủ nhật, 05/02/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai, thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 về quyền Kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Thứ tư - 13/11/2019 20:15

Điều 12 Luật thi hành án dân sự, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2015, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trong đó quyền kiến nghị, kháng nghị là một quyền năng rất quan trọng, quyết định chất lượng và hiệu quả của nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân theo đúng quy định pháp luật.

Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ chú trọng quán triệt, triển khai Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đến toàn thể cán bộ, công  chức, viên chức và người lao động của Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp và quần chúng nhân dân, nhấn mạnh quy định về quyền kiến nghị, kháng nghị là một quyền năng rất quan trọng. Việc quán triệt, triển khai qua các Hội nghị triển khai một số luật mới, Hội nghị tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động nghiệp vụ và tiếp xúc công dân,…Về cơ bản nội dung của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 13/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ, về tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành được triển khai đồng bộ, hiệu quả và thiết thực.

Hàng năm, đơn vị Viện kiểm sát đều đưa chỉ tiêu kháng nghị, kiến nghị vào Chương trình, Kế hoạch công tác và xem đây là tiêu chí bắt buộc để đánh giá hiệu quả công tác trong kiểm sát thi hành án dân sự. Phân công một đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố vừa là thành viên chỉ đạo thi hành án trực tiếp lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và đơn vị cấp huyện, bố trí lại đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao và có đủ năng lực, trình độ và đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

          Quá trình thực hiện, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến theo chiều hướng ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn, đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự, hành chính. Viện kiểm sát đã ban hành rất nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan có liên quan và Chấp hành viên khắc phục vi phạm, đưa công tác thi hành án dân sự tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp.

          Công tác thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ ngày càng được nâng cao. Các bản kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát ngày càng có chất lượng, chỉ rõ các vi phạm mà Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Cơ quan liên quan mắc phải, những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến vi phạm và giải pháp tháo gỡ, từ đó được sự đồng thuận cao của cơ quan bị kiến, kháng nghị.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự vẫn còn một số hạn chế là các vi phạm về thi hành án dân sự còn chưa được phát hiện để kháng nghị, kiến nghị kịp thời. Một số vi phạm mức độ nghiêm trọng, lẽ ra phải thực hiện quyền kháng nghị nhưng do hoạt động kiểm sát không kịp thời, không còn thời hạn kháng nghị, nên chỉ kiến nghị.        Nguyên nhân chủ yếu do biên chế làm công tác kiểm sát thi hành án 02 cấp thành phố Cần Thơ thiếu so với khối lượng công việc. Cán bộ, kiểm sát viên cấp huyện thường được phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm, một phần hạn chế về chuyên môn của cán bộ, kiểm sát viên trong công tác kiểm sát, từ đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

          Để nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, xin nêu lên một số giải pháp như sau:

          Một là, về nhận thức: Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc nhiệm vụ quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự, có trách nhiệm, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nắm vững những quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, cơ quan thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành án; qua công tác kiểm sát nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, kịp thời phát hiện vi phạm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tham mưu lãnh đạo ban hành kháng nghị, kiến nghị, đồng thời phúc tra việc thực hiện.

       Hai là, về trách nhiệm phát hiện vi phạm: Mỗi đơn vị kiểm sát phải mở sổ đầy đủ sổ theo dõi thụ lý kiểm sát thi hành án, cập nhật phản ánh đầy đủ, chính xác nhất là các vi phạm đã phát hiện sẽ giúp tổng hợp dễ dàng hơn. Khi phát hiện có vi phạm, cán bộ, Kiểm sát viên được phân công nghiên cứu phải báo cáo đề xuất quan điểm xử lý kịp thời, tránh tình trạng nể nang, xuề xòa.

       Ba là, xem xét để quyết định kiến nghị, kháng nghị: Thu thập, nắm chắc các tài liệu có trong hồ sơ thi hành án và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình kiểm sát, thận trọng đối chiếu với quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục để làm căn cứ áp dụng. Đối với công tác kháng nghị thì cần phải kiểm tra, xem xét kỹ thời hạn kháng nghị theo quy định của Luật thi hành án dân sự. Trường hợp phức tạp và có nhiều ý kiến trái chiều giữa các cơ quan ban ngành liên quan, cần báo cáo và thỉnh thị ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trước khi ban hành kháng nghị nhằm hạn chế tối đa việc rút kiến nghị, kháng nghị.

       Bốn là, nội dung kiến nghị, kháng nghị: Để đảm bảo tính chính xác và có căn cứ của văn bản kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu nội dung kiến nghị, kháng nghị phải được thực hiện đúng quy định tại Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao ban hành, nội dung rõ ràng, phân tích, chứng minh khúc chiết và đầy đủ căn cứ. Phần nhận định: Xác định và chỉ rõ vi phạm pháp luật, hệ quả của vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên, cơ quan, tổ chức khác, nêu vi phạm tại điều, khoản, điểm cụ thể của luật và các văn bản pháp lý có liên quan và viện dẫn chính xác điều, khoản này để làm rõ vi phạm. Phần kết luận: Nêu rõ yêu cầu đối với đối tượng bị kiến nghị, kháng nghị để khắc phục vi phạm.

      Năm là, sau khi ban hành kiến nghị, kháng nghị, Viện kiểm sát phải theo dõi việc phúc đáp của cơ quan bị kiến nghị, kháng nghị. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị, kháng nghị và định kỳ 06 tháng, 01 năm tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện các yêu cầu kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát trong việc khắc phục vi phạm của đối tượng kiểm sát. Trường hợp kiến nghị, kháng nghị được chấp nhận một phần hoặc không được chấp nhận, cần nghiên cứu, xem xét kỹ các giải trình, lập luận, lý do của cơ quan bị kháng nghị. Khi phát hiện nội dung kiến nghị, kháng nghị không đủ căn cứ, còn có sai sót, báo cáo đề xuất Lãnh đạo Viện ký văn bản rút kiến nghị, kháng nghị. Riêng đối với một số trường hợp các ý kiến, quan điểm không thống nhất thì đưa ra tập thể Lãnh đạo Viện quyết định hoặc đề nghị thỉnh thị xin ý kiến cấp trên. Trường hợp cần thiết, cần thực hiện việc xác minh một số căn cứ chứng minh vi phạm, kiên quyết bảo vệ kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát cấp dưới nếu kiến nghị, kháng nghị có căn cứ và đúng theo quy định. Trường hợp vẫn không được đơn vị bị kiến nghị, kháng nghị chấp nhận phải xem xét lại và báo cáo bằng văn bản đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có biện pháp kiến nghị với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới thực hiện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 168

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 165


Hôm nayHôm nay : 10314

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65811

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21832050


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo