21:07 ICT Thứ ba, 20/04/2021

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2021)

Văn phòng tổng hợp – Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2020

Thứ năm - 04/02/2021 16:43
Văn phòng tổng hợp VKSND TP. Cần Thơ cùng các đơn vị trực thuộc VKSND TP. Cần Thơ nhận Cờ thi đua dẫn đầu Khối năm 2020- ảnh: Hải Sơn

Văn phòng tổng hợp VKSND TP. Cần Thơ cùng các đơn vị trực thuộc VKSND TP. Cần Thơ nhận Cờ thi đua dẫn đầu Khối năm 2020- ảnh: Hải Sơn


Năm 2020 là một năm có ý nghĩa rất to lớn đối với ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng: Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2020) và 44 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ (4/1976 – 4/2020). Trong năm qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu công tác của Ngành (vượt 58/130 chỉ tiêu, đạt 69/130 chỉ tiêu), nhất là thực hiện đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu được giao trong Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Ngành giao phó. Cùng với các cơ quan tư pháp địa phương góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống vi phạm và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thành phố Cần Thơ. Hòa vào thành tích chung đó phải kể đến có vai trò tham mưu đắc lực của Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

Phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Đối với công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng đã thực hiện nghiêm Quy chế 279/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, luôn hoàn thành các loại báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; báo cáo đột xuất, chuyên đề … đảm bảo đúng yêu cầu về mặt nội dung, hình thức cũng như thời gian theo quy định. Trong năm, đơn vị đã ban hành 15 thông báo việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tổng hợp. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ quán triệt đến toàn thể công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Ngành. Thực hiện tốt công tác hành chính, lưu trữ, cơ yếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bí mật, thông suốt; giúp cho Viện trưởng và Ban lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Văn phòng đã tham mưu cho Ban lãnh đạo Viện thực hiện nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác này. Cụ thể, đã tham mưu xây dựng 02 quy định về công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện Văn hóa công sở của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ. Việc thực hiện tổng hợp các chỉ tiêu thi đua của tập thể, cá nhân chặt chẽ bằng biểu tổng hợp, giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá chính xác, khách quan những thành tích nổi bật của các tập thể và cá nhân được khen thưởng, tạo động lực cho công chức và người lao động hăng say phấn đấu, rèn luyện trong thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng đổi mới trong công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin – Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đối với công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, luôn đảm bảo số liệu báo cáo thống kê chính xác và gửi đúng thời gian quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 3/7/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Ứng dụng có hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý và thống kê án hình sự, dân sự; các văn bản nội bộ cơ quan, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; vận hành tốt hệ thống truyền hình trực tuyến, chất lượng đường truyền ngày càng được nâng cao. Tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện 16 phiên tòa trình chiếu hồ sơ, tài liệu số hóa; góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin cũng như chất lượng công tác tự đào tạo trong ngành Kiểm sát thành phố.

Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân. Trong năm, Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã đăng trên 600 tin, bài tuyên truyền pháp luật về khoa học nghiệp vụ kiểm sát, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kiểm sát và hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tư pháp địa phương. Đặc biệt, Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, kịch bản Lễ báo công dâng Bác và Họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2020) và 44 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ; xây dựng và công chiếu phóng sự “ Ngành kiểm sát thành phố Cần Thơ – 15 năm xây dựng và trưởng thành”. Qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao vị thế của Ngành tại địa phương.

Ngoài ra, trong đợt phòng chống dịch Covid-19, Văn phòng tổng hợp đã tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại Viện kiểm sát hai cấp.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ, đảm bảo tính công khai minh bạch về tổ chức, hoạt động

Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ luôn tăng cường công tác quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như Luật Phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị. Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của công chức, đảng viên đối với công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện công khai, minh bạch các quy định, hướng dẫn về việc khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đáp ứng kịp thời, hiệu quả cho các hoạt động nghiệp vụ hai cấp. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tài chính - Kế toán, đảm bảo sử dụng tốt kinh phí được giao theo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Có thể nói, năm 2020, với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động đơn vị, Văn phòng tổng hợp đã đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần đáng kể vào thành tích chung của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Trong kỳ, Văn phòng tổng hợp được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng 04 Bằng khen cá nhân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tặng 11 Giấy khen cá nhân trong các phong trào thi đua ngắn hạn. Qua đợt xét thi đua cuối năm, Văn phòng tổng hợp được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2020. Đó là phần thưởng đồng thời chính là động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Bảo Anh

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp- VKSND TP. Cần Thơ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 6809

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188824

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12169933


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo