09:39 ICT Thứ tư, 21/10/2020

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

Vấn đề “ Báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị”

Thứ năm - 10/10/2019 16:32

Thỉnh thị là xin ý kiến, chỉ thị của cấp trên để giải quyết việc gì. Trên thực tế giải quyết các vụ án hình sự thì các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án thường có những quan điểm khác nhau trong việc xử lý vụ án dẫn đến nhiều vụ án không thống nhất về đường lối giải quyết. Vì vậy, một số vụ án khi đã giải quyết ở cấp sơ thẩm thì cấp phúc thẩm phải hủy, sửa nội dung vụ án, dẫn tới mất thời gian, công sức, kinh phí nhà nước và một phần tạo dư luận xã hội không tốt liên quan đến vụ việc. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp dưới sẽ thỉnh thị cơ quan tiến hành tố tụng cấp trên để đảm bảo việc xử lý kịp thời và đúng pháp luật.

 Việc báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị được thực hiện theo Quy chế về chế độ thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) tại Điều 19 quy định về báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị như sau:

1. Viện kiểm sát cấp dưới phải báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên trong phạm vi thẩm quyền hoặc lĩnh vực công tác được phân công quản lý, theo dõi đối với những vụ, việc được quy định trong Danh mục C của Quy chế này và những vụ, việc có vướng mắc về nhận thức pháp luật, đường lối giải quyết. Báo cáo thỉnh thị phải bằng văn bản, do lãnh đạo Viện kiểm sát ký và kèm theo hồ sơ vụ, việc.

2. Báo cáo thỉnh thị về việc áp dụng pháp luật do Vụ pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời; báo cáo thỉnh thị về vụ việc cụ thể do các đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp trả lời; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao chỉ trả lời báo cáo thỉnh thị về đường lối xét xử vụ án, vụ việc cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi thẩm quyền theo địa hạt tư pháp.

3. Những vụ việc thỉnh thị về đường lối giải quyết án thì trước khi thỉnh thị phải được thảo luận trong tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát cấp huyện hoặc Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Báo cáo thỉnh thị phải đề xuất cụ thể các phương án giải quyết, nêu cả ý kiến của cấp ủy và các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương (nếu có).

Trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Viện kiểm sát có thẩm quyền trả lời thỉnh thị, lãnh đạo Viện kiểm sát đã thỉnh thị cùng với Kiểm sát viên được giao giải quyết vụ, việc trực tiếp báo cáo các nội dung liên quan đến việc thỉnh thị.

4. Việc trả lời thỉnh thị phải bằng văn bản; thời hạn trả lời thỉnh thị như sau:

a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc đối với Viện kiểm sát cấp tỉnh; trong thời hạn 12 ngày làm việc đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao kể từ khi nhận được báo cáo thỉnh thị và đầy đủ hồ sơ. Hết thời hạn nêu trên, nếu Viện kiểm sát cấp trên chưa trả lời thì phải thông báo lý do và thời hạn trả lời để Viện kiểm sát thỉnh thị biết.

b) Trong trường hợp cần thiết thì có thể kéo dài thời hạn trả lời thỉnh thị nhưng tối đa không quá 15 ngày làm việc đối với Viện kiểm sát cấp tỉnh, 25 ngày làm việc đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao kể từ khi nhận được báo cáo thỉnh thị và đầy đủ hồ sơ.

5. Các văn bản trả lời thỉnh thị có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát cấp trên, Viện kiểm sát cấp dưới phải chấp hành nghiêm chỉnh. Các đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp trên khi được lãnh đạo Viện kiểm sát cùng cấp ủy quyền thì trước khi có văn bản trả lời thỉnh thị cho Viện kiểm sát cấp dưới cần thảo luận kỹ giữa Lãnh đạo đơn vị và Kiểm sát viên thụ lý vụ, việc và phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Viện kiểm sát cùng cấp về ý kiến trả lời.

a) Viện kiểm sát cấp dưới phải thực hiện ý kiến trả lời thỉnh thị của các đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát cấp trên, nếu không nhất trí thì phải có văn bản nêu rõ lý do với đơn vị trực tiếp trả lời thỉnh thị và báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trả lời thỉnh thị biết để tiếp tục chỉ đạo.

b) Trong trường hợp việc trả lời thỉnh thị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều đơn vị khác trong cùng một cấp kiểm sát hoặc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thuộc ngành khác cùng cấp thì Viện kiểm sát trả lời thỉnh thị phải trao đổi thống nhất với cơ quan, đơn vị đó để bảo đảm việc thống nhất thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị cấp dưới.

c) Sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát hoặc hướng dẫn nghiệp vụ của đơn vị thuộc Viện kiểm sát cấp trên, Viện kiểm sát cấp thỉnh thị thực hiện theo thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân.

Kèm theo Quy chế cũng quy định Danh mục C là các trường hợp Viện kiểm sát cấp dưới phải thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên (theo Điều 19) như sau:

1. Viện kiểm sát khởi tố hoặc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can, đối với:

- Những vụ án do các ngành trung ương trực tiếp chỉ đạo.

- Bị can là Trưởng một ngành (hoặc tương đương) từ cấp huyện trở lên; là người có chức sắc cao trong các tôn giáo; là nhân sỹ, trí thức có các chức danh do Nhà nước phong, tặng.

2. Những vụ, việc nghiêm trọng, phức tạp có vướng mắc về nhận thức pháp luật, đường lối giải quyết giữa cấp ủy hoặc các ngành với Viện kiểm sát mà địa phương không tự giải quyết được.

3. Những vụ, việc do Viện kiểm sát cấp trên phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới thực hiện chức năng theo luật định nhưng khi thực hiện có khó khăn, vướng mắc.

4. Những việc khác trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có khó khăn nhưng không tự giải quyết được.

5. Cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

 Như vậy, đối với đơn vị Viện kiểm sát cấp quận, huyện phải theo dõi các vụ án thuộc Danh mục C để kịp thời xin thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên, trong đó cần lưu ý những vụ, việc có vướng mắc về nhận thức pháp luật, đường lối giải quyết trước khi thỉnh thị thì Viện kiểm sát cấp quận, huyện phải thảo luận trong tập thể, sau đó phải đề xuất cụ thể các phương án giải quyết, nêu cả ý kiến của cấp ủy và các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương (nếu có) trong báo cáo thỉnh thị.

Còn đối với đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp trên khi được lãnh đạo Viện kiểm sát cùng cấp ủy quyền thì trước khi có văn bản trả lời thỉnh thị cho Viện kiểm sát cấp dưới cần thảo luận kỹ giữa lãnh đạo đơn vị và Kiểm sát viên thụ lý vụ, việc và phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Viện kiểm sát cùng cấp về ý kiến trả lời. Trong trường hợp việc trả lời thỉnh thị liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều đơn vị khác trong cùng một cấp kiểm sát hoặc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thuộc ngành khác cùng cấp thì Viện kiểm sát trả lời thỉnh thị phải trao đổi thống nhất với cơ quan, đơn vị đó để bảo đảm việc thống nhất thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị cấp dưới.

Vì vậy, trong việc báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị thì đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp trên phải chịu trách nhiệm về trả lời của mình và Viện kiểm sát cấp quận, huyện phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình theo quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tác giả bài viết: Lê Thị Kim Loan

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 2752

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 143383

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10748113


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo