22:57 ICT Thứ ba, 11/08/2020

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự”

Thứ ba - 18/06/2019 08:48
Sáng ngày 14/6/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự”. Đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Qua đánh giá kết quả đạt được, nhìn chung các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ đối với chiến lược cải cách tư pháp hiện nay. Bởi lẽ, công tác thi hành án dân sự, hành chính là giai đoạn cuối cùng của một quá trình tố tụng hình sự (trách nhiệm dân sự trong hình sự), tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Nếu không thực hiện tốt công tác này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lòng tin của người dân vào pháp luật, Bản án và quyết định có hiệu lực nhưng tổ chức thi hành không đạt hiệu quả.

Tại Hội nghị các cấp đã nhìn nhận, đánh giá đúng thực tế về công tác thi hành án dân sự, hành chính là điểm nghẽn trong cải cách tư pháp”. Từ đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn tăng cường sự lãnh đạo cơ quan, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa công tác thi hành án dân sự tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ là cơ quan duy nhất có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật, là một trong những công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động Tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Trong 3 năm qua, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và các Chi bộ Viện kiểm sát luôn tăng cường lãnh đạo phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát cấp huyện thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã kịp thời quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự đến Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thông qua các hội nghị triển khai công tác năm, hội nghị cán bộ chủ chốt, họp báo tuần, tháng trực tuyến 02 cấp và họp Chi bộ. Phân công một đồng chí Phó Viện trưởng, đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên. Bố trí lại đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực, trình độ và đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Kế hoạch kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát 02 cấp luôn chọn khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, kiểm sát án hành chính làm nhiệm vụ đột phá hoặc trọng tâm và đề ra chỉ tiêu phù hợp cho công tác kiểm sát. Điển hình, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường kiểm sát các việc thi hành án dân sự về cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”.

Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ luôn chú trọng công tác quan hệ phối hợp, thường xuyên phối hợp với Nội chính, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, chủ động trong việc tổ chức họp liên ngành về thi hành án dân sự để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhằm giải quyết dứt điểm một số việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài, đương sự có khiếu nại nhiều nơi. Giữa Viện kiểm sát cấp tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện luôn có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi hai chiều về những khó khăn, vướng mắc, biện pháp phát hiện vi phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là cơ quan thi hành án. Việc phối hợp luôn đảm bảo tính chế ước.

Kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến theo chiều hướng ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn, cơ bản thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát hàng năm.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó bí thư thường trực thành ủy Cần Thơ, thay mặt Ban thường vụ thành ủy chỉ đạo 07 nội dung trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ tại địa phương.

Hai là, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tạo điều kiện để cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp chặc chẽ với cơ quan quản lý thi hành án cấp trên trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự; chú trọng giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, công chức và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trong việc thực thi nhiệm vụ.

 Bốn là, Cơ quan thi hành án dân sự phối hợp chặt chẽ các ngành có liên quan tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, rà soát chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, các vấn đề phát sinh; nêu cao trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

Năm là, Cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy, nhất là đội ngũ lãnh đạo điều hành hoạt động hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự, đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững.

Sáu là, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trực tiếp là Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố, các quận, huyện trong công tác thi hành án dân sự; tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có điều kiện thi hành nhằm giảm án tồn đọng ở mức thấp nhất.

Bảy là, Các cơ quan thi hành án dân sự cần chú trọng biện pháp giáo dục, thuyết phục tự nguyện thi hành án của các tổ chức, công dân; kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với những đối tượng chây ỳ, trốn tránh việc thi hành án; đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự./
                                                                       

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 5425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82500

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10211556


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo