17:12 ICT Thứ ba, 16/08/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)

Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính

Thứ sáu - 07/02/2020 07:56

Trước thực trạng công tác thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC) cả nước nói chung và tại Cần Thơ nói riêng là “điểm nghẽn trong cải cách tư pháp”, làm cho công tác thực thi pháp luật phần nào gặp khó. Tỷ lệ THADS, HC giải quyết hàng năm đạt rất thấp. Từ đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn tăng cường sự lãnh đạo cơ quan, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa công tác THADS, HC tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp. Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ ra Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016, về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự và Văn bản 1345-CV/TU ngày 02/8/2019, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát về lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ là Cơ quan duy nhất được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án tại địa phương nhằm bảo đảm việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật, là một trong những công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động Tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Trong hơn 3 năm qua, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và các Chi bộ Viện kiểm sát Cần Thơ luôn tăng cường lãnh đạo phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát cấp huyện thực hiện công tác kiểm sát THADS, HC. Kế hoạch hàng năm của Viện kiểm sát 02 cấp luôn chọn khâu công tác kiểm sát THADS, HC làm nhiệm vụ đột phá hoặc trọng tâm. Nổi bậc nhất là năm 2019, Đảng ủy, Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xác định nhiệm vụ trọng tâm cho Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của đơn vị là “Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường kiểm sát các việc thi hành án dân sự về cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” và đề ra chỉ tiêu, biện pháp, cách làm phù hợp cho công tác kiểm sát. Từ đó, các đơn vị, đội ngũ cán bộ công chức làm công tác chuyên môn Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thành phố Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ kiểm sát THADS, HC rất tích cực, phát huy được tính chủ động mang lại nhiều kết quả quan trọng, đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm công tác của Ngành kiểm sát Cần Thơ, góp phần đưa công tác THADS, HC tại địa phương đạt chỉ tiêu do Quốc Hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự đề ra.

Về Biện pháp, cách làm hiệu quả tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã thực hiện như sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã kịp thời quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/ 2016 của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của VKSND tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự; các Kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND tối cao và VKSND thành phố Cần Thơ,… đến VKSND 02 cấp thành phố thông qua các hội nghị triển khai công tác năm, hội nghị cán bộ chủ chốt, họp báo tuần, tháng trực tuyến 02 cấp và họp Chi bộ để thực hiện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng kiểm sát luôn đặt mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
Thứ hai, Ban cán sự Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã phân công một đồng chí Phó Viện trưởng đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo THADS thành phố trực tiếp chỉ đạo 02 cấp, thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả cho đồng chí Viện trưởng để chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, Ban cán sự cơ cấu lại biên chế công chức làm công tác kiểm sát THADS, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực, trình độ và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp.

Từ nhiệm vụ yêu cầu đặt ra cho Kiểm sát viên 02 cấp thành phố Cần Thơ phải nâng cao vai trò trách nhiệm khi tổ chức kiểm sát THADS, luôn phát huy tính chủ động, thận trọng và tỉ mỉ trong quá trình kiểm sát trực tiếp hoặc tham gia kê biên tài sản. Khi tiến hành kiểm sát trực tiếp, kiểm sát thường kỳ việc tuân theo pháp luật đối với cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức có liên quan, Viện kiểm sát yêu cầu tự kiểm tra báo cáo hoặc cung cấp tài liệu để kiểm tra, trường hợp cần thiết sẽ trực tiếp xác minh nhằm xác định rõ vi phạm trong việc thi hành án và chủ động trong họp liên ngành. Hoạt động này giúp nâng cao trách nhiệm Kiểm sát viên, Chấp hành viên trong thực thi công vụ, đã mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần đưa công tác THADS tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp, ổn định hơn so với nhiều năm trước đó.

Thứ ba, Để nâng cao trách nhiệm Kiểm sát viên, người làm công tác kiểm sát THADS, Viện trưởng VKSND thành phố cho xây dựng, sử dụng Biểu mẫu “Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự”, tạo tiền đề cho lãnh đạo 02 cấp quản lý, theo dõi việc tổ chức thi hành. Kiểm sát viên phải lập 100% hồ sơ thi hành án được thụ lý và phiếu kiểm sát đầy đủ cho từng hồ sơ theo qui chế, qui định, ghi nhận những mặt làm được, mặt còn tồn tại, vi phạm và yêu cầu khắc phục.

Thứ tư, Đẩy nhanh tiến độ kiểm sát, VKSND đầu tư trang thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm sát như scan hồ sơ, phân loại hồ sơ, lập sổ cập nhật, theo dõi quyết định phân công, phiếu kiểm sát, đề xuất, báo cáo kết quả kiểm sát,.. bằng phần mềm Exel và đưa lên điện toán đám mây. Quá trình kiểm sát thường kỳ, Kiểm sát viên lập Phiếu kiểm sát trên phần mềm (Mẫu 33/THADS) từ việc ra quyết định thi hành án của Cơ quan THADS, hoạt động tổ chức thi hành của Chấp hành viên và được lưu trữ cẩn thận, khi tiếp tục kiểm sát thường kỳ hoặc trực tiếp kiểm sát, chỉ tập trung vào tài liệu phát sinh và đối chiếu với Sổ sách, báo cáo, luôn đẩy nhanh tiến độ và mang lại hiệu quả cao.

Thứ năm, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ chú trọng công tác quan hệ phối hợp, chỉ đạo cơ quan, đội ngũ cán bộ công chức: (1) Lãnh đạo Viện kiểm sát 02 cấp thường xuyên phối hợp với Nội chính, UBND, Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác THADS và chủ động trong việc tổ chức họp liên ngành; (2) Phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan; Phòng nghiệp vụ phối hợp với Viện kiểm sát cấp huyện, trao đổi hai chiều về những khó khăn, vướng mắc, biện pháp phát hiện vi phạm pháp luật. Việc phối hợp luôn đảm bảo tính chế ước. Năm 2019,Viện kiểm sát đã cùng Công an, Tòa án, Cục THADS thành phố Cần Thơ tiếp tục ký Quy chế số 943/QCLN/TA-VKS-CA-CTHADS ngày 25/7/2019, về phối hợp liên ngành trong công tác THADS trên địa bàn thành phố Cần Thơ, kết quả các đơn vị thực hiện tốt quy chế đã ký kết.

Thứ sáu, Để nhân rộng Biện pháp, cách làm hiệu quả, Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan Viện kiểm sát luôn chú trọng công tác xây dựng chuyên đề, Tổ chức Hội nghị tập huấn và viết bài đăng trang tin. Đã chỉ đạo Phòng 11 xây dựng 01 chuyên đề “Kiểm sát thi hành án dân sự về việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và nhà ở - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượngvà 02 chuyên đề về vận dụng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác kiểm sát THADS chủ động và công tác cưỡng chế, kê biên đưa ra sinh hoạt tại Chi bộ; tổ chức 01 Hội nghị tập huấn về công tác Kiểm sát THADS; viết rất nhiều bài đăng trang tin của VKS Cần Thơ về trao đổi về nghiệp vụ, về gương người tốt việc tốt.

Thứ bảy, Nhằm phát động phong trào thi đua, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tặng khen thưởng đột xuất đối với 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích trong thực thi công vụ kiểm sát THADS.

Với Biện pháp, cách làm hiệu quả tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng cùng với sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, hướng dẫn của Ngành. Từ đó, phát hiện nhiều vi phạm từ các vụ, việc thi hành án dân sự về cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, việc chấp hành viên thực hiện trình tự thủ tục, việc quản lý thu, chi tiền bán tài sản, chi phí cưỡng chế; việc chuyển giao bản án, chuyển giao vật chứng, quản lý tiền thi hành án…Các vi phạm chủ yếu xảy ra từ nhiều năm trước, do thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến vi phạm.

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã kiểm sát tổng số việc phải thi hành án là 18.124 việc/3.391.880.771.000 đồng. Số việc kết thúc thi hành án: 9.293 việc/ 581.943.901.000 đồng. Số việc còn phải thi hành: 8.831 việc/ 2.809.936.870.000 đồng. Đối chiếu chỉ tiêu Ngành, VKSND thành phố Cần Thơ thực hiện vượt 2/7 chỉ tiêu: (1) Công tác trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự 32 cuộc (vượt 6,6% so với chỉ tiêu đề ra), qua đó đã tác động cá nhân khắc phục nộp lại ngân sách Nhà nước số tiền hơn tỷ đồng, ban hành 02 kiến nghị yêu cầu khởi tố, chuyển chuyển tài liệu liên quan tin báo cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao; (2) Ban hành 15 quyết định Kháng nghị, 23 văn bản Kiến nghị và 04 Kiến nghị qua Kết luận trực tiếp kiểm sát, đều được chấp nhận (So chỉ tiêu vượt 08 Kiến nghị - 08 Kháng nghị); phúc tra tất cả các kháng, kiến nghị và kết luận năm trước, kết quả được khắc phục hoàn toàn.

Đối với 5/7 chỉ tiêu còn lại: (1) kiểm sát việc ra quyết định thi hành án; (2) kiểm sát và lập hồ sơ miễn, giảm, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, cưỡng chế kê biên,..; (3) trả lời thỉnh thị đúng hạn; (4) Ban hành thông báo rút kinh nghiệm; (5) Kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, VKSND thành phố Cần Thơ đều thực hiện đạt với hiệu quả rất cao. Ngoài chỉ tiêu Ngành, đơn vị còn lập được nhiều thành tích phát sinh: Lập 100% hồ sơ thi hành án được thụ lý kiểm sát; Ra 100% quyết định phân công Kiểm sát viên và lập Phiếu kiểm sát đầy đủ cho từng hồ sơ kiểm sát theo từng giai đoạn kiểm sát; Trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 453 việc và 20 việc hoãn thi hành án (so với cùng kỳ năm 2018 tăng 84 việc chưa điều kiện và 20 việc hoãn); Ban hành 10 văn bản yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc yêu cầu tự kiểm tra hoặc yêu cầu thi hành đúng nội dung bản án, quyết định (Cơ quan THA 09; Thủ trưởng Cơ quan CSĐT 01 về tự kiểm tra việc bảo quản vật chứng, chuyển giao vật chứng theo Quyết định chuyển vật chứng vụ án và việc thực hiện các Kiến nghị của Viện kiểm sát) và ban hành 14 văn bản phối hợp, đề nghị các Cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp thông tin về thi hành án, đặc biệt là yêu cầu Cục Thuế Cần Thơ phối hợp quản lý, sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế.

Với những thành tích đạt được trong năm 2019, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ được Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng thành phố tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”; Cơ quan Viện kiểm sát được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng: “Cờ thi đua Ngành kiểm sát năm 2019”; Phòng kiểm sát thi hành án dân sự được tặng: “Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2019” và nhiều cá nhân được tặng bằng khen.

Trên cơ sở pháp lý và thực tiễn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua cho thấy sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự là rất quan trọng và thật sự cần thiết. Thông qua sự tăng cường đạo của các cấp ủy đảng trong hoạt động kiểm sát, Ngành kiểm sát Cần Thơ đã góp phần đảm bảo việc tổ chức thi hành bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, quyền lợi ích của nhà nước, cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn thành phố./-

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 8508

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 228060

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19749087


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo