11:46 ICT Thứ tư, 17/08/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)

Tạp chí Kiểm sát kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên

Thứ ba - 23/02/2021 08:24
Đồng chí Trần Hiệu, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam tặng “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” cho đồng chí Trương Tô, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nước CHND Trung Hoa nhân chuyến thăm Việt Nam năm 1962

Đồng chí Trần Hiệu, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam tặng “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” cho đồng chí Trương Tô, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nước CHND Trung Hoa nhân chuyến thăm Việt Nam năm 1962


Chỉ 6 tháng sau ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 26/02/1961, số 1 của “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” đã được xuất bản. Đây là ấn phẩm báo chí đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của một cơ quan báo chí chuyên ngành để thông tin những vấn đề về lý luận, khoa học nghiệp vụ và phương pháp công tác kiểm sát. Ấn phẩm này duy trì trong thời gian từ tháng 02/1961 đến cuối năm 1962 trước khi đổi tên thành "Nội san công tác kiểm sát".

Ngày 01/8/1960, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký ban hành quy định tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, trong tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Phòng Pháp chế (tiền thân của Vụ pháp chế và quản lý khoa học hiện nay). Đồng chí Nguyễn Văn Khuê được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Pháp chế (1960 - 1974), kiêm Trưởng phòng Tuyên truyền pháp luật (1960 - 1980). Phòng Tuyên truyền pháp luật được giao nhiệm vụ làm và phát hành các số của “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” tới các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thời gian đầu mới thành lập, Phòng Pháp chế do đồng chí Trần Công Tường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp chỉ đạo; Phòng Tuyên truyền pháp luật do đồng chí Trần Hiệu, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp chỉ đạo. Đến năm 1963, Phòng Tuyên truyền pháp luật đổi tên thành Phòng Tuyên truyền - Nội san. Đây chính là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức nội dung, biên tập, in ấn, phát hành “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” và “Nội san công tác kiểm sát”.

Nhiệm vụ chung của Phòng Tuyên truyền - Nội san là: Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức công tác tuyên truyền pháp luật trong toàn Ngành, phụ trách việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tình hình thời sự trong cơ quan, phụ trách việc làm và xuất bản “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”. Nhiệm vụ cụ thể là: Vạch kế hoạch nội dung, biện pháp tuyên truyền cho các Viện kiểm sát địa phương, soạn đề cương tuyên truyền, hướng dẫn các Viện kiểm sát địa phương sử dụng; theo dõi công  tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của các đơn vị trong toàn Ngành và rút kinh nghiệm, tổng kết công tác này; viết bài và sách về pháp luật; tổ chức nói chuyện về thời sự và pháp luật trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bảo quản tài liệu, các ảnh có liên quan đến công tác xây dựng Ngành và tổ chức triển lãm; chuẩn bị bài, sửa bài, xuất bản “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” của Ngành; tham gia việc tổ chức các cuộc Hội nghị lớn của toàn Ngành như sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát hằng năm; nghiệm thu những tài liệu sách báo ngoại văn có liên quan đến công tác kiểm sát để tham khảo.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp đồng chí Trần Hiệu, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng Tuyên truyền pháp luật tiến hành biên tập và cho in “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” với số lượng 500 bản, phát hành tới các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố và các Viện kiểm sát quân sự.

“Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” phát hành trong hai năm 1961 và 1962, mỗi năm phát hành 8 kỳ (bình quân một tháng rưỡi ra một kỳ), số trang mỗi kỳ không cố định, từ 36 trang đến 75 trang, tuỳ theo từng số; có những số còn có phụ lục đặc biệt. Từ số 01 đến số 03 năm 1961, được in trên khổ nhỏ 16cm x 21cm, đánh bằng máy chữ, in roneo, tên gọi trên trang bìa là: “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”. Từ số 4 năm 1961, xuất bản trên khổ lớn hơn là 17cm x 24cm và được in sắp chữ tipo, tên gọi trên trang bìa là Kinh nghiệm công tác kiểm sát”.

Trong Lời nói đầu của “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” số 01 đã viết: “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát là tiếng nói của ngành Kiểm sát từ trung ương đến địa phương, nó nhằm đạt được những mục đích yêu cầu sau: Nó là phương tiện để hướng dẫn công tác kiểm sát, học hỏi lẫn nhau và về trao đổi, phổ biến kinh nghiệm trong toàn Ngành, giữa các địa phương, các cán bộ với nhau. Phương châm của nó là kịp thời, nhanh, sắc bén; tính chất là phục vụ cho từng đợt công tác ngắn; chủ yếu không phải là một tập nghiên cứu pháp lý lâu dài”...

Trong những số đầu tiên, “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” đã tập trung giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân để cán bộ trong toàn Ngành có nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Nội dung đăng trên “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát” tập trung vào các chủ đề: Tuyên truyền phục vụ việc học tập và triển khai thực hiện Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960; thông tin về sự chỉ đạo, chủ trương công tác của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với toàn ngành; giới thiệu kinh nghiệm hoạt động công tố trước đây và những kinh nghiệm trong các khâu công tác theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960; giới thiệu kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các nước anh em trong khối xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Trung Quốc... trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy và hoạt động công tác kiểm sát, đặc biệt là công tác kiểm sát chung, công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm.

Bài viết trong “Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát”, chủ yếu là các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo, kết luận các hội nghị của đồng chí Viện trưởng Hoàng Quốc Việt và các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao lúc bấy giờ, cùng các bài viết của các biên tập viên, phóng viên, cán bộ Phòng Tuyên truyền - Nội san và một số cán bộ của các Vụ, Văn phòng Tổng hợp thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ngoài ra, còn có một số bài do cán bộ Viện kiểm sát địa phương gửi về.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, ngoài ấn phẩm Tạp chí Kiểm sát in còn có Tạp chí điện tử Kiểm sát và Truyền hình Kiểm sát. Tạp chí Kiểm sát giữ vai trò là đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền,… và gần đây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng bộ phim truyền hình “Sinh tử”, bộ phim truyền hình đầu tiên về ngành KSND./.
 

Tác giả bài viết: Lê Tấn Lợi sưu tầm, tổng hợp

Nguồn tin: VKS.H.Vĩnh Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 6092

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 239081

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19760108


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo