13:45 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm - 05/09/2019 11:25

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong những năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành  Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ ngày 04/8/2014 của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao và Kế hoạch số 509-KH/BCSĐ ngày 29/8/2014 của BCSĐ quán triệt và thực hiện tốt khâu công tác này.

 Qua đó cho chúng ta thấy sự quan tâm của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp và Pháp luật ghi nhận. Để những quyền này được đảm bảo thực thi trên thực tế đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đòi hỏi những hiểu biết của công dân về khiếu nại, tố cáo phải đạt đến một trình độ nhất định, không khiếu nại, tố cáo tràn lan, không đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, sẽ không hiệu quả. Bên cạnh đó, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân từ phía các cá nhân và cơ quan có thẩm quyền phải luôn đúng pháp luật, công bằng, khách quan, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, theo Điều 30 của Hiến pháp năm 2013:

 “1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật”. 

Đảm bảo pháp luật thực hiện nghiêm, đúng qui định pháp luật là phải chịu sự điều chỉnh của 3 Luật gồm: Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân…ngoài ra còn điều chỉnh thông qua quan hệ pháp luật khác.

Muốn giải đáp đúng nội hàm này ta cần phải hiểu thế nào là “khiếu nại”, thế nào là “tố cáo”.

1- “Khiếu nại” là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo qui định pháp luật đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2- “Tố cáo” là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Vì vậy, để chấp hành nghiêm Chỉ thị của Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Quy chế 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã kiện toàn tổ chức, phân công công chức, kiểm sát viên có năng lực, trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết đúng đắn, dân chủ, không để xảy ra trường hợp khiếu nại đông người, khiếu nại bức xúc kéo dài. Tổ chức phòng tiếp công dân riêng độc lập, sắp xếp bố trí nghiêm trang, sạch sẽ, luôn có bình trà nóng, bình hoa.. niêm yết đầy đủ nội quy, lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ. Khi công dân đến liên hệ, đều được cập nhật vào sổ sách theo quy định, ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng cột mục, nội dung yêu cầu của công dân, trong 5 năm đã tiếp 1.072 lượt công dân đến khiếu nại. Trong đó: Lãnh đạo tiếp 21 lượt, chiếm 2%; Kiểm tra viên, Kiểm sát viên tiếp 1.051 lượt, chiếm 98%. Kết quả cho thấy (có 247) đơn chủ yếu xin giảm nhẹ hình phạt, yêu cầu đưa vụ án ra xét xử sớm, yêu cầu thi hành bản án có hiệu lực pháp luật,….

Viện kiểm sát hai cấp thành phố Cần Thơ thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, Kiểm sát viên được phân công tiếp công dân có thái độ hòa nhã,  nhiệt tình, đúng mực, nắm bắt được những yêu cầu, bức xúc của người dân đề xuất cách thức giải quyết phù hợp trên cơ sở quy định pháp luật. Đối với những trường hợp bức xúc hoặc có yêu cầu gặp lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị luôn sắp xếp thời gian để trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân với thái độ cầu thị, ân cần; chủ động đối thoại, vận động thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân.

Ngoài ra với chức trách được giao, Viện kiểm sát nhân dân luôn tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp là kiểm sát tính hợp pháp các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo việc giải quyết được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hoạt động tư pháp là kiểm sát tính hợp pháp trong lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thủ tục phá sản, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và việc khác mà pháp luật quy định.

Khiếu nại trong hoạt động tư pháp, là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức, theo thủ tục do pháp luật quy định, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp, khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Vì vậy, công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được Viện kiểm sát hai cấp quan tâm thực hiện thường xuyên, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cơ quan báo chí…. chuyển đến; đã tiếp nhận 2.987 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh, trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát là 121 đơn, chiếm 4,5%, đã giải quyết 119 đơn, đạt 98,34%; thuộc trách nhiệm kiểm sát là 824 đơn, chiếm 27,6%; không thuộc thẩm quyền 2.042 đơn, chiếm 68,3%. Các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền được giải quyết đảm bảo có căn cứ, đúng thời gian quy định, không có đơn tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, không có tình trạng khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

 Tăng cường kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cùng cấp và cấp dưới 51 cuộc, ban hành 34 kết luận, 17 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm về thời hạn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết đơn. Các kiến nghị đều được chấp nhận, khắc phục.

Viện kiểm sát 2 cấp phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Toà án nhân dân và Cơ quan thi hành án dân sự rà soát, phân loại đơn đã thụ lý giải quyết, thường xuyên theo dõi, cập nhật vào sổ sách đầy đủ. Kết quả có 28 văn bản yêu cầu các cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết đơn, 79 công văn yêu cầu  kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; 12 công văn yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ban hành 03 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm được chấp nhận.

Chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết những đơn phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm, khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng không rõ trách nhiệm.

Nhìn chung, Viện trưởng Viện kiểm sát hai cấp tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân, Quy chế của Ngành và các quy định khác có liên quan; đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, bức xúc thì người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn, tổ chức đối thoại công khai với người khiếu kiện để giải quyết sát thực tế vụ việc thấu tình đạt lý đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, gây bức xúc, kéo dài. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để cố ý vi phạm pháp luật.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Viện kiểm sát hai cấp có chuyển biến tích cực, kiểm sát viên thường xuyên nghiên cứu văn bản hướng dẫn, cập nhật kịp thời những quy định mới của Luật, Quy chế ngành nên các vụ việc người dân khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định, trình tự, thủ tục pháp luật, hạn chế việc khiếu nại kéo dài vượt cấp, kết quả giải quyết đơn hàng năm đều đạt trên 97%, thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm quản lý đơn khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức quán triệt tốt Thông tư liên tịch số 01/2018 ngày 05/4/2018 và Thông tư liên tịch số 02/2018 ngày 05/9/2018 góp phần thuận lợi trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các quan tư pháp cùng cấp.

Tuy nhiên, chất lượng giải quyết khiếu nại ở một vài đơn vị chưa cao, còn có sai sót trong trình tự, thủ tục, việc giải quyết chậm; việc phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đôi khi chưa chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả chưa cao làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết.

       * Để khắc phục những tồn tại, hạn chế Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đề ra một số giải pháp để thực hiện, cụ thể như sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kiểm sát viên được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đảm bảo việc tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên, định kỳ theo quy định để chủ động giải quyết kịp thời yêu cầu của công dân, khắc phục việc người dân khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp tăng cường công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đối chiếu, rà soát kết quả thụ lý, giải quyết của các cơ quan tư pháp cùng cấp;

Tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chức năng có liên quan, đặc biệt là thông những thông báo về việc thụ lý, kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, tránh tình trạng xử lý đơn không đúng, chuyển đơn lòng vòng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục liên quan đến việc  khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho công dân hiểu đúng được quyền và nghĩa vụ trong quá trình khiếu nại, tố cáo, tránh dẫn đến việc do thiếu hiểu biết mà có vụ việc đơn giản nhưng người dân khiếu nại đến nhiều cơ quan hoặc khiếu nại nhiều lần, kẻ xấu lợi dụng tạo thành điểm nóng.

Với những khó khăn, vướng mắc trên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã đề xuất:

 Theo quy định tại Điều 29 Luật tiếp công dân, khi nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo về một nội dung thì người tiếp công dân yêu cầu phải cử người đại diện để trình bày, việc cử người thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của những người khiếu nại tố cáo. Quy định này không phù hợp vì người được cử làm đại diện không đồng ý do sợ phải chịu trách nhiệm, thường người có mặt yêu cầu  được trình bày trực tiếp, nếu không đáp ứng được dễ phản ứng, gây mất trật tự. Do vậy, cần phải có sự sửa đổi Điều 29 Luật tiếp công dân cho phù hợp;    

 Theo quy định Điều 475 BLTTHS đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết trong tố tụng hình sự cần quy định thời hạn giải quyết cho phù hợp hơn (quy định hiện nay là 07 ngày đối với giải quyết khiếu nại lần đầu và 15 ngày đối với cấp trên giải quyết, không quy định được trừ ngày lễ, ngày nghỉ, như vậy là quá ngắn, đề xuất quy định dài hơn từ 10-15 ngày đối với cấp giải quyết lần đầu để đảm bảo đúng thời hạn, không vi phạm pháp luật.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp lắng nghe ý kiến của nhân dân nhằm giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ cơ sở, khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bố trí địa điểm, trang bị cơ sở vật chất phục vụ đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân.

Với những kết quả đạt được nêu trên là do được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và BCS Đảng VKSNDTC, kịp thời ban hành Chỉ thị, Quy chế tạo điều kiện để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng qui định, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Đó chính là biện pháp nhằm bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, qua đó bảo vệ, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi bị xâm hại, đồng thời xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh các hành vi trái pháp luật, thể hiện đúng bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân./.

Tác giả bài viết: Võ Thị Ngọc Thủy

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 6809

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47904

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19059363


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo