03:58 ICT Chủ nhật, 09/08/2020

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Quan điểm của Đảng về công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thứ năm - 11/04/2019 09:08

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc mở rộng dân chủ và tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trong đó khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản được đặt lên hàng đầu. Do đó, Đảng đã có nhiều chủ trương và biện pháp chỉ đạo về khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là trong công tác khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm chú trọng ngày càng nhiều hơn.

Thứ nhất, nhằm đổi mới công tác tư pháp, Đảng đã đề ra Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Qua đó, Đảng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ: Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp; hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp; bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp; hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng, các Cơ quan tư pháp phải ngày càng hoàn thiện về hệ thống pháp lý tư pháp, trong đó có pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để phù hợp với tình hình cải cách tư pháp đến năm 2020.

Do đó, từ khi có Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005, Nhà nước ta ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm điều chỉnh mối quan hệ xã hội phù hợp với tình hình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa của Việt Nam khi ban hành Hiến pháp và luật mới như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật tạm giữ, tạm giam 2015, Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014)… Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được điều chỉnh trong hệ thống pháp luật này đã góp phần giúp cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng hoàn chỉnh và đầy đủ hơn.

 Thứ hai, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/03/2002 của Ban Bí thư về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay. Ban Bí thư nhận định:… “Nhưng thời gian gần đây tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân diễn biến không bình thường, số lượng gia tăng, tính chất phức tạp. Nhiều đoàn khiếu tố đông người, có tổ chức, vượt cấp lên Trung ương, kéo đến công sở các cơ quan và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có hiện tượng những người khiếu tố ở các địa phương khác nhau đã liên kết với nhau gây áp lực đòi giải quyết theo yêu cầu của họ. Trong những người tham gia khiếu kiện, có những người khiếu tố đúng, mong muốn được pháp luật giải quyết công minh; nhưng cũng có một số người mặc dù tranh chấp liên quan đến mình đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đúng pháp luật, nhưng hoặc vì thiếu hiểu biết, hoặc vì cố chấp mà vẫn cố tình khiếu nại kéo dài; một số phần tử quá khích thậm chí coi thường pháp luật, ngang nhiên thách đố, xâm phạm trụ sở các cơ quan công quyền, xúc phạm, đe doạ và hành hung những người thi hành công vụ. Một số kẻ xấu, trong đó có cả những phần tử có tiền án, tiền sự không chịu hối cải lợi dụng khiếu tố để cò mồi, kích động nhằm “đục nước béo cò” tìm kiếm lợi ích riêng; một số ít đối tượng cơ hội chính trị cũng nhân dịp này tìm mọi cách kích động gây rối, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đáng tiếc là một số đồng bào đã nhẹ dạ để bọn xấu lôi kéo, tham gia vào những hành động sai trái này. Tình hình trên đây phải được kiên quyết ngăn chặn, khắc phục, nếu không sẽ có thể gây hậu quả phức tạp, khó lường”.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 09/-CT-TW, ngày 06/3/2002 của Ban Bí thư và hơn 05 năm thực hiện Thông báo số 130/-TB-TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, hoạt động tư pháp, tôn giáo còn diễn biến phức tạp. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp có xu hướng gia tăng, một số vụ việc manh động, quá khích, có sự kích động, hỗ trợ của các phần tử xấu; cá biệt có trường hợp cực đoan, quyết liệt chống lại người thi hành công vụ. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, tranh chấp tài sản chưa được giải quyết dứt điểm, để kéo dài, gây bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Một số vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật, nhưng không được chấp hành nghiêm túc. Tình hình trên đã tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo cớ để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”. Do đó, Bộ Chính trị tiếp tục đề ra chủ trương công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đây là Chỉ thị thứ hai của Đảng về chỉ đạo công tác khiếu nại, tố cáo, trong đó việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được nhấn mạnh trong nội dung thứ 4, Đảng yêu cầu: “Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án, công an nâng cao trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp xử lý theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng không rõ trách nhiệm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác này của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý hành chính nhà nước. Thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời khiếu kiện đông người ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp, nhất là các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm.

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu kiện hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi kiện tại tòa án, nâng cao chất lượng xét xử tòa án hành chính.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo xử lý hành động quá khích, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong các vụ khiếu kiện, nhất là các vụ khiếu kiện đã trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Công an các địa phương chỉ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tình hình khiếu kiện để chống phá ta; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các trụ sở tiếp công dân; có biện pháp khắc phục tình trạng nhiều người liên kết lên Trung ương khiếu kiện”.

Thứ ba, việc kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Viện kiểm sát. Do đó, được sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Thời gian qua, Viện kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng đã giao khi phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Cơ quan tư pháp, làm sáng tỏ nhiều vụ án oan sai đem lại sự công bằng xã hội, được quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ cao./.  

Tác giả bài viết: Khổng Phúc Vĩnh Nhật

Nguồn tin: VKS. H. Vĩnh Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 948

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63832

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10192888


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo