21:51 ICT Chủ nhật, 05/02/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Quận Cái Răng: Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng tại Chi bộ Viện kiểm sát Quận

Thứ hai - 11/11/2019 08:06
Trong 11 tháng năm 2019, Chi ủy Chi bộ Viện KSND quận Cái Răng đã lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên cơ quan hoàn thành tốt các mặt công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của chi bộ đối với đảng viên đạt được nhiều ý nghĩa thiết thực.

Xuất phát nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư tưởng của tổ chức đảng đối với đảng viên ở chi bộ, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, đủ mạnh để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian qua, Chi ủy Chi bộ VKSND quận - mà trực tiếp là Bí thư Chi bộ đã quan tâm xây dựng đầy đủ các Chương trình, Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ đảng viên công tác tư tưởng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

Thứ nhất: Về tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị:Công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Viện KSND quận Cái Răng đã được Chi ủy Chi bộ quan tâm tổ chức thực hiện thường xuyên, coi đây là công tác trọng tâm hàng đầu của công tác giáo dục tư tưởng của Chi bộ. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 08/5/2012 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, Chi bộ đã định kỳ sinh hoạt lệ Chi bộ, họp cơ quan, đoàn thể… Kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Đảng văn, Thông tin Tuyên giáo của Thành ủy, Quận ủy, của Ngành Kiểm sát các cấp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đơn vị quán triệt, nắm bắt tình hình nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng. Chi bộ đã tổ chức tuyên truyền nhiều thông tin chính thống quan trọng về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, những thông tin thời sự trên địa bàn quận, trong nước, thế giới và quan điểm của Đảng, Nhà nước giải quyết các vấn đề có liên quan vào mỗi tháng, hàng quý. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng của đảng viên, đủ sức đề kháng chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thường xuyên lợi dụng tình hình bất ổn về kinh tế, chính trị để xuyên tạc chủ trương của Đảng ta. Bên cạnh đó, Chi ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo cơ quan quan tâm khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Đối với công tác đoàn thể, Chi ủy đã luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời đến mọi hoạt động của hai tổ chức đoàn thể là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công đoàn cơ quan, nhất là việc đổi mới nội dung, phương pháp tập hợp đoàn viên, tổ chức các phong trào tình nguyện, tương thân tương ái, giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng về cội nguồn, giữ gìn truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Kịp thời quan tâm chỉ đạo bổ sung nhân sự cho tổ chức Công đoàn khi có sự thay đổi nhân sự.  Qua đó, các đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì hình thức góp vốn xoay vòng giúp đỡ lẫn nhau trong công đoàn viên; đóng góp quỹ tấm lòng vàng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai…

 
 
Đ/c Cao Văn Bền - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng trao Quyết định chuẩn y vào
BCH Công đoàn VKSND quận Cái Răng cho đ/c Phan Thị Nhản

Thứ hai: Về công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Trong thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, Chi ủy Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức cho cán bộ, công chức và đảng viên đăng ký các danh hiệu thi đua hàng năm. Đồng thời, trong từng thời gian Chi ủy cũng tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện phong trào thi đua yêu nước dài và ngắn hạn do Viện KSND tối cao phát động, gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, như: thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tập thể, cá nhân đảng viên tại Chi bộ đã phấn đấu, nổ lực tích cực hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo Chỉ thị công tác của Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện KSND thành phố Cần Thơ. Kết quả, trong năm có 01 lượt cán bộ, đảng viên được xét tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và 01 cá nhân được xét khen tặng Giấy khen của Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ do có thành tích trong công tác thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Thứ ba: Về tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị: Chi ủy Chi bộ luôn quan tâm quán triệt tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nội dung các Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương….

Cụ thể, trong năm Chi ủy đã triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đăng ký, thực hiện cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019:Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua cuộc vận động, Chi bộ có 02 lượt đảng viên được xét tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận Cái Răng khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 37-KH/BTGQU ngày 29/8/2019 của ban Tuyên giáo Quận ủy Cái Răng về tổ chức Hội thi Báo cáo viên Giỏi cấp quận năm 2019, Chi bộ đã cử 01 đảng viên tham gia Hội thi cùng với sự có mặt của các báo cáo viên đến từ các chi bộ cơ sở, đảng ủy phường, trường học… trên địa bàn quận Cái Răng. Kết quả, đảng viên chi bộ đạt Giải 3 của Hội thi được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Cái Răng với chủ đề: Những điểm mới nổi bật của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua kết quả đạt được, Chi ủy đã kịp thời khích lệ, khen tặng giấy khen đảng viên đạt kết quả tốt trong Hội thi.

Thứ tư: Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, bồi dưỡng, xây dựng cán bộ, đảng viên với những đức tính, phẩm chất tốt đẹp: Chi ủy và Lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện điều lệ Đảng, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc “đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, tham gia có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được cấp ủy địa phương đánh giá các mặt đều tốt. Kết quả 100% đảng viên ở Chi bộ đều gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Hàng năm đều được công nhận là “Gia đình văn hóa”, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Thứ năm: Về tham gia đẩy mạnh công cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và chủ động tiến công, triển khai có hiệu lực cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng: Chi ủy Chi bộ đã làm tốt vài trò đầu tàu, gương mẫu, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác phê và tự phê bình, tập hợp đoàn kết được sức mạnh của tất cả cán bộ, đảng viên tại cơ quan, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Tư tưởng trong nội bộ đảng viên và đoàn viên các đoàn thể tại đơn vị luôn được giữ vững và ổn định. Chi ủy là hạt nhân trung tâm đoàn kết, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại đơn vị. Đến nay Chi bộ có 100% cán bộ, công chức, người lao động đều là đảng viên. Kết quả, 100% đảng viên luôn chấp hành tốt, kiên định đường lối đổi mới và tin tưởng vào chủ trương của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước; mỗi đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị để đủ sức đấu tranh, phản biện lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, là tấm gương cho đoàn viên, quần chúng tại đơn vị noi theo. Với những kết quả đạt được duy trì, Chi bộ đã đạt và giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” hàng năm.

Trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, theo Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” chỉ rõ: “Tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục nhấn mạnh phải “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền  tự do, dân chủ của công dân, mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác tại đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Do đó, việc chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên tại chi bộ là một việc làm quan trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng phục vụ nhiệm vụ chính trị mà Ngành giao cho. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phấn đấu tự nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn để xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Qua một số hoạt động thực tiễn về công tác chính trị tư tưởng tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ trong tình hình hiện nay, và với những kết quả đạt được trong thời gian qua, từng bước sẽ nâng cao hơn nữa, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại của công tác chính trị tư tưởng bằng các hình thức và mô hình hoạt động phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị xã hội ở địa phương nhằm thu hút và tăng cường lực lượng chính trị cho Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc nền an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tân

Nguồn tin: VKS. Q . Cái Răng

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 12062

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67559

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21833798


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo