13:52 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2016

Thứ ba - 08/03/2016 15:14
     Trên cơ sở kết quả công tác của ngành kiểm sát và công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, căn cứ đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội năm 2015, những dự báo về tình hình vi phạm và tội phạm năm 2016. Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện tốt một số việc như sau:

      * VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM:
      - Công tác kiểm sát việc tạm giữ:
     + Phải đảm bảo duy trì tốt việc kiểm sát thường kỳ tại Trại tạm giam Công an thành phố Cần Thơ. Hàng tuần, kiểm sát 100% về thủ tục đối với các trường hợp bắt đưa vào tạm giữ và xử lý theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, mỗi cuộc kiểm sát đều phải lập biên bản đầy đủ. Khi nhận đư­ợc thông tin có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ xảy ra tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, xét thấy cần thiết phải kiểm sát, kịp thời báo cáo Viện trưởng, tiến hành kiểm sát ngay, nếu phát hiện vi phạm phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm, ban hành Kết luận, Kiến nghị, Kháng nghị yêu cầu khắc phục, xử lý vi phạm.

     + Phối hợp chặt chẽ với các Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong Ngành để nắm chắc các trường hợp Viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp hoặc phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp sau đó phải trả tự do vì không vi phạm pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng bắt khẩn cấp; quyết định không gia hạn; các trường hợp huỷ bỏ quyết định tạm giữ để làm cơ sở tiến hành kiểm sát việc tạm giữ tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam nhằm đảm bảo các quyết định dược thực hiện nghiêm túc.

     + Nắm chắc 100% số người bị tạm giữ và kết quả xử lý đối với họ như: khởi tố bị can chuyển tạm giam, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, cơ quan bắt giữ trả tự do… Các trường hợp tạm giữ phải có lệnh tạm giữ đang còn hiệu lực của người và cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định tạm giữ, đảm bảo việc thực hiện chế độ chính sách đối với người đang tạm giữ theo quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ công tác quản lý giam giữ nhằm hạn chế các trường hợp người bị tạm giữ trốn, chết do đánh nhau, tự sát... Các trường hợp trốn, chết, tự sát nơi tạm giữ đều được xác minh làm rõ, báo cáo kịp thời theo Quy chế của ngành.

      + Phối hợp với khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra để giảm 1% số người bị tạm giữ về hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì không cấu thành tội phạm theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.

      - Công tác kiểm sát việc tạm giam:
      + Quản lý chặt chẽ 100% số người bị tạm giam trong các giai đoạn tố tụng hình sự nhằm đảm bảo việc tạm giam đúng theo các quy định của pháp luật.
      + Hàng tuần, kiểm sát về thủ tục trong việc tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
      + Tiến hành kiểm sát trực tiếp từng mặt ít nhất 08 cuộc và 02 cuộc kiểm sát toàn diện đối với Trại tạm giam.
      + Lập Kế hoạch và tham m­ưu cho Viện trư­ởng kiểm sát trực tiếp toàn diện Nhà tạm giữ Công an cấp huyện ít nhất 1 lần/năm/1 huyện có Kết luận bằng văn bản.
      + Đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm sát trong việc phân loại giam, giữ kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục tình trạng tạm giam chung người trong cùng vụ án, người chưa thành niên với người thành niên… nhằm chống thông cung, ngăn chặn hiện tượng đầu gấu. Kiểm sát chặt chẽ công tác quản lý giam giữ nhằm hạn chế các trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết do đánh nhau, tự sát, mang vật cấm vào nơi giam giữ, vi phạm nội quy, phạm tội mới tại nơi giam giữ...; Việc trích xuất cho ng­ười bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù đi lao động, làm vệ sinh không đúng qui định pháp luật, thực hiện Kết luận, Kháng nghị yêu cầu khắc phục. Các trường hợp trốn, chết, tự sát, bức cung, nhục hình, phạm tội mới nơi giam, giữ đều được xác minh làm rõ, báo cáo kịp thời theo Quy chế của ngành.

      + Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giam, nhất là sau khi Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực, kiểm sát chặt chẽ việc đảm bảo thực hiện chế độ đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ và người bị kết án tử hình, hạn chế việc xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam.

      + Trong công tác quản lý người bị tạm giam và giáo dục ngư­ời chấp hành án phạt tù phải mở đầy đủ các loại sổ theo quy định, ghi chép đầy đủ, đúng các cột mục. Theo dõi chặt chẽ thời hạn tạm giam của các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra tạm giam quá hạn, nhất là tạm giam quá hạn thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát, nếu để xảy ra có tác động khắc phục kịp thời vi phạm.

      + Ban hành ít nhất một kiến nghị đối với những vi phạm phổ biến về công tác tạm giữ, tạm giam.

      + Ban hành ít nhất 04 thông báo/ 1 năm,  rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát tạm giữ tạm giam.

     + Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tạm giữ trái quy định pháp luật, thực hiện việc trả tự do đối với những trường hợp tạm giữ không có căn cứ và trái pháp luật theo điểm d khoản 2 Điều 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

      + Phối hợp với Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

      + Thực hiện tốt quy chế số 01/QC-BTTUBTWMTTQVN-VKSNDTC ngày 27/8/2014 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (ít nhất một lần).

      + Trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đúng thời hạn 100%.

      + Ban hành 100% Kháng nghị, Kiến nghị vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thực hiện chế độ giam giữ khi phát hiện vi phạm.
 
      * VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ:
      - Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án của Toà án:
      Kiểm sát 100% việc ra quyết định thi hành án hình sự của Toà án trong thời hạn luật định; kiểm sát 100% hồ sơ bị án bị phạt tù đang tại ngoại, không tự nguyện thi hành án; kịp thời phát hiện các quyết định thi hành án hình sự còn sai sót, các trường hợp chậm ra quyết định thi hành án, quyết định sai về hình thức, sai về nội dung và bản án chưa tổng hợp hình phạt, quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có vi phạm pháp luật, những trường hợp hoãn thi hành án đã hết thời hạn mà Tòa án chưa thông báo tiếp tục thi hành án và những vi phạm phát hiện trong việc, xét hưởng thời hiệu, xóa án tích, chậm áp giải, chậm ra quyết định truy nã…Nếu phát hiện vi phạm, Phòng 8 tham mưu Viện trưởng ban hành Kiến nghị, Kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đảm bảo bản án có hiệu lực pháp luật phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định.

      - Công tác kiểm sát thi hành án phạt tù:
      + Quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án phạt tù, phát hiện kịp thời các vi phạm pháp luật về thủ tục thi hành án; phối hợp chặt chẽ với Toà án và Cơ quan thi hành án hình sự để nắm chắt kết quả truy bắt số bị án trốn nhằm giảm số bị án trốn ngoài xã hội.

     + Tăng cường kiểm sát trực tiếp thường kỳ và đột xuất, phát hiện vi phạm trong công tác giam giữ nhất là các trường hợp phạm nhân mang vật cấm vào nơi giam, vi phạm kỷ luật, phạm tội mới, các trường hợp trốn, chết, đánh nhau, tự sát. Bảo đảm các hành vi vi phạm của người chấp hành án phạt tù được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật. Qua kiểm sát, kịp thời ban hành Kiến nghị, Kháng nghị yêu cầu khắc phục và chấm dứt vi phạm đảm bảo an toàn trong giam giữ.

      + Kiểm sát việc thực hiện chế độ lao động đối với phạm nhân. Kiểm sát 100% hồ sơ đề nghị xét đặc xá (nếu có), giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, hồ sơ miễn, hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù; Tham gia 100% Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; đảm bảo 100% các trường hợp kiểm sát đề nghị hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đều đúng theo quy định và được chấp nhận.

      - Công tác kiểm sát thi hành án hình sự ngoài hình phạt tù:
     + Tăng cường kiểm sát thi hành án tử hình, nắm chắc số liệu người bị kết án tử hình và kết quả giải quyết ở các giai đoạn tố tụng, số bị án có đủ điều kiện nhưng Tòa án chậm ra quyết định thi hành án và chậm tổ chức thi hành án; chú trọng kiểm sát về trình tự, thủ tục, hồ sơ thi hành án và hoãn thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật; Hàng tháng, phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án địa phương rà soát , đối chiếu lập danh sách người bị kết án tử hình báo cáo về VKSND tối cao để tổng hợp chung.

      + Tăng cường hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự đối với Toà án, Cơ quan thi hành án hình sự; Cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, người bị phạt quản chế, cấm cư trú theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Kiểm sát 100% hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

      + Ban hành 100% kiến nghị, kháng nghị trong hoạt động thi hành án hình sự khi phát hiện vi phạm.
      + Ban hành ít nhất 04 thông báo/1 năm, rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát thi hành án hình sự.
      + Trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đúng thời hạn 100%.
      + Mở sổ theo dõi chặt chẽ, thường xuyên và tổng hợp tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

      - Kiểm sát việc thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân:
      Kiểm sát có hiệu quả việc tuân theo pháp luật trong việc áp dụng trình tự, thủ tục xem xét quyết định hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của Toà án theo Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân.

      - Công tác giải quyết đơn:
     Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của các cơ quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Tiếp nhận và giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo về tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật.

     * Công tác đột phá: Năm 2016, Phòng sẽ chọn khâu đột phá là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm sát hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú tại địa phương; Nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”.

     Căn cứ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên, tập thể Phòng 8 quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đư­ợc giao, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2016.

Tác giả bài viết: Đỗ Công Tâm

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 57


Hôm nayHôm nay : 6882

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47977

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19059436


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo