22:09 ICT Thứ ba, 11/08/2020

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự- hôn nhân và gia đình

Thứ ba - 18/06/2019 08:41

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Viện cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị. Trong 06 tháng đầu năm,  Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ đã chủ động tích cực, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, đã đạt được một số kết quả, như:

1.Thứ nhất về Công tác kiểm sát việc thụ lý vụ án: Trong 6 tháng đầu năm, số vụ thụ lý mới của Viện kiểm sát hai cấp giảm 10 vụ so cùng kỳ năm trước (2.545/2.555); Nhưng số án dân sự và hôn nhân gia đình sơ thẩm cấp tỉnh tăng so với cùng kỳ, theo đó án hôn nhân có yếu tố nước ngoài tăng 22 vụ (249/227), dân sự tăng 12 vụ (96/84). Tổng số án thụ lý kiểm sát của Viện kiểm sát hai cấp giảm 325 vụ so với cùng kỳ năm trước (4.682/5.007), giảm chủ yếu là án hôn nhân và gia đình cấp huyện, nhưng án sơ thẩm cấp tỉnh tăng. Tổng số thụ lý giải quyết của Viện kiểm sát hai cấp giảm 79 vụ so với cùng kỳ (2.129/2.208). Tổng số việc Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng 133 việc (421/288). Tổng số việc đã giải quyết so với cùng kỳ tăng 84 việc (309/225), tỷ lệ giải quyết đạt 73,39%. Án phúc thẩm tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp; Tổng số vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình phúc thẩm Viện kiểm sát thành phố thụ lý kiểm sát so với 6 tháng đầu năm 2018 tăng 36 vụ (272/236); số thụ lý mới tăng 27 vụ (186/159). Tổng số vụ đã giải quyết bằng với cùng kỳ năm trước (129/129). Số án bản án, quyết định bị hủy, sửa lỗi chủ quan của cấp sơ thẩm đều tăng so với cùng kỳ; cụ thể án hủy tăng 04 vụ (17/13), án sửa tăng 07 vụ (41/34); số án bị hủy chiếm tỷ lệ 10%, số án bị sửa chiếm tỷ lệ 31,7%.

Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 100% thông báo thụ lý của Tòa án, việc kiểm sát đều có lập sổ theo dõi và lập phiếu kiểm sát đầy đủ.

2. Thứ hai về Công tác kiểm sát bản án, quyết định: Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 2.504 bản án, quyết định sơ thẩm. Trong đó, Viện kiểm sát cấp huyện đã kiểm sát 2.408 bản án, quyết định; Viện kiểm sát cấp tỉnh đã kiểm sát 96 bản án, quyết định sơ thẩm. Kiểm sát bản án, quyết định phúc thẩm: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm sát 95 bản án, quyết định phúc thẩm.

Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án các quận, huyện do Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi đến, gồm 387 bản án sơ thẩm; 240 Quyết định công nhận thỏa thuận của đương sự; 661 Quyết định công nhận thuận tình ly hôn; 533 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án; 12 Quyết định giải quyết việc hôn nhân và 12 Quyết định chuyển vụ án.

3. Thứ ba về Công tác tham gia phiên toà, phiên họp của Kiểm sát viên: Viện kiểm sát cấp tỉnh tham gia 117 phiên tòa phúc thẩm; trong đó có 05 phiên tòa có kháng nghị của Viện kiểm sát hai cấp, Phòng 9: 02 vụ, Phong Điền 01 vụ, Thới Lai: 01vụ, Vĩnh Thạnh: 01 vụ, các kháng nghị đều được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận; tham gia 06 phiên họp xét quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ; trong đó, có 01 phiên họp có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận; tham gia 03 phiên họp xét kháng cáo quá hạn, 02 phiên họp phúc thẩm. Đa số quan điểm giải quyết vụ án của Viện kiểm sát đề nghị đều được Tòa án chấp nhận, trường hợp quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa và Hội đồng xét xử không thống nhất nhau, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Tòa án lựa chọn 28 phiên tòa rút kinh nghiệm (cấp huyện: 22, cấp tính: 06). Đã xét xử xong 17 phiền tòa (cấp huyện: 14, cấp tỉnh: 03), có 15 phiên tòa trực tuyến.

4. Thứ tư là về Công tác kiến nghị, kháng nghị:

Về Công tác kiến nghị: Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 10 kiến nghị. Trong đó phòng 9 đã tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 03 kiến nghị, cụ thể yêu cầu Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt khắc phục vi phạm trong việc chậm chuyển hồ sơ vụ án có kháng cáo đến tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ; Viện kiểm sát các quận, huyện đã ban hành 07 kiến nghị yêu cầu Tòa án cùng cấp khắc phục vi phạm về thời hạn giải quyết vụ án; chậm gửi Thông báo thụ lý, các bản án, quyết định cho Viện kiểm sát cùng cấp (quận Ô Môn: 02, huyện Vĩnh Thạnh 02, huyện Cờ Đỏ 02 và huyện Thới Lai 01). Các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được Tòa án tiếp thu và khắc phục.

Về Công tác kháng nghị:Viện kiểm sát hai cấp thành phố Cần Thơ đã ban hành 11 kháng nghị phúc thẩm. Trong đó, Phòng 9: 04, các Viện kiểm sát Ninh Kiều: 01; Ô Môn: 03; Phong Điền: 01; Thới Lai: 01; Vĩnh Thạnh: 01. Đã mở phiên họp phúc thẩm xét 01 kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ kháng nghị. Các kháng nghị còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Ngoài ra, có 05 kháng nghị của Viện kiểm sát hai cấp năm 2018 đã xét xử xong, 100% kháng nghị được Tòa án chấp nhận. Tỷ lệ kháng nghị của Viện kiểm sát hai cấp đạt 64,7%/tổng số bản án, quyết định sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm bị hủy, sửa cơ bản (11/17), vượt chỉ tiêu cả năm đề ra (chỉ tiêu 15%). Tỷ lệ kháng nghị đã xét xử Viện kiểm sát cấp phúc thẩm bảo vệ được Tòa án chấp nhận đạt 100%, vượt chỉ tiêu cả năm đề ra (chỉ tiêu 80%).

Tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 08 báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 08 vụ án dân sự và 02 báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, 06 tháng cuối năm 2019. Tập thể Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát việc thụ lý của Tòa án, kiểm sát chặt chẽ các văn bản tố tụng về nội dung lẫn hình thức và thời hạn gửi của Tòa án cùng cấp; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án các quận, huyện. Tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị, mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát cấp trên và Viện kiểm sát cấp dưới nhằm nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị thực hiện tốt Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ năm 2019, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  

Tác giả bài viết: Phòng 9

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 5271

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82346

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10211402


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo