11:47 ICT Thứ tư, 17/08/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VỀ ÁN KINH TẾ - CHỨC VỤ NĂM 2016

Thứ sáu - 26/02/2016 09:03
Để thực nhiệm vụ trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố năm 2016, đối với công tác thực hành quyền công tố-Kiểm sát điều tra-Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ cần tập trung thực hiện:
VKSND TP Cần Thơ

VKSND TP Cần Thơ

Tổ chức quản lý, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phát sinh từ việc ký kết hợp đồng kinh tế liên quan đến pháp nhân, tội phạm về môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 06/2013TTLT - BCA - BQP - BTP - BNN&PTNT - VKSTC ngày 02/8/2013 của Bộ Công an-Bộ Quốc phòng- Bộ Tư pháp- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

 Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định mới của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt việc lập hồ sơ kiểm sát ngay từ giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

 Tiến hành rà soát, đánh giá chứng cứ, tài liệu, tiến độ ở các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, xác định những vướng mắc, khó khăn cần tập trung để phối hợp với các cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án, nhất là những vụ án đã kéo dài. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án rà soát các vụ án, bị can bị khởi tố điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để giải quyết dứt điểm trước ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án để thực hiện quy định Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “Đối với những vụ án hình sự do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đang tiến hành điều tra nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 chưa kết thúc điều tra thì thời hạn điều tra được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”.

              Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn; đề ra yêu cầu điều tra kịp thời trên cơ sở nắm chắc các tình tiết và tiến độ điều tra vụ án. Mở sổ theo dõi và thường xuyên rà soát thời hạn tạm giữ, tạm giam người bị tạm giữ, bị can trong từng vụ án để có văn bản nhắc Cơ quan điều tra kịp thời đề nghị Viện kiểm sát gia hạn hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra trường hợp tạm giữ, tạm giam người khi đã hết thời hạn theo lệnh, quyết định. Kịp thời rà soát các bị can đang bị tạm giam trong các vụ án để thực hiện Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27/1 1/2015 của Quốc hội về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định:  “Đối với những bị can, bị cáo đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật  tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật  tố tụng hình sự năm 2015 hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì Viện kiểm sát, Tòa án quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đang áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”.

           Phối hợp và yêu cầu với Cơ quan điều tra thực hiện nghiêm quy định tại khoản 5, Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực kể  từ 01/7/2016 là: "Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án. Trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày. Trong thời hạn 03 ngày, Viện kiểm sát đóng dấu bút lục và sao lưu biên bản, tài liệu lưu hồ sơ kiểm sát và bàn giao nguyên trạng tài liệu, biên bản đó cho Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Việc giao, nhận tài liệu, biên bản được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này”, những tài liệu không được Viện kiểm sát đóng dấu bút lục sẽ bị coi là không hợp pháp và không được đưa vào hồ sơ vụ án.

            Các đơn vị mở sổ theo dõi riêng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy Cần Thơ theo dõi chỉ đạo để đôn đốc chỉ đạo và xây dựng báo cáo khi có yêu cầu. Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời và nghiêm minh những vụ án, vụ việc thuộc diện này. Chủ động đề ra yêu cầu điều tra làm rõ tội phạm, người phạm tội, việc xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của những đối tượng phạm tội, chống việc tẩu tán, che dấu, hợp pháp hóa tài sản, tích cực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, để thất thoát trong các vụ án. Kịp thời phát hiện những vi phạm trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra và cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động để tổng hợp kiến nghị, yêu cầu khắc phục.

Tăng cường kiểm sát chặt chẽ căn cứ khởi tố vụ án, bị can để đảm bảo việc khởi tố vụ án, bị can có căn cứ và đúng pháp luật, không để xảy ra việc khởi tố, điều tra sau đó phải đình chỉ vì không phạm tội hay Tòa án xét xử tuyên không phạm tội; quản lý chặt chẽ việc áp dụng các quy định của pháp luật trong các trường hợp đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hai cấp, nhất là các trường hợp đình chỉ vụ án đối với bị can do không có sự kiện phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 BLHS; kịp thời phát hiện các trường hợp đình chỉ không đúng quy định nhằm tổng hợp rút kinh nghiệm chung.
Trong công tác thực hành quyền công tố-Kiểm sát xét xử sơ thẩm cần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong hoạt động xét xử, trọng tâm là “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”: Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa nghiên cứu, nắm chắc hồ sơ vụ án; đánh giá đầy đủ về chứng cứ và các tình tiết vụ án; chuẩn bị đề cương xét hỏi, tranh tụng và dự thảo luận tội; bảo đảm việc buộc tội có căn cứ, đúng người, đúng tội danh và khung hình phạt; hạn chế thấp nhất các trường hợp phải thay đổi, rút quyết định truy tố hoặc Tòa án xử khác tội danh Viện kiểm sát đã truy tố.

 Kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa. Đối với những vụ án phức tạp, vụ án được dư luận xã hội quan tâm thì lãnh đạo đơn vị trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.
 Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, để rút kinh nghiệm về kỹ năng thẩm vấn, tranh luận của kiểm sát viên tại phiên tòa.
          Phân công Kiểm sát viên đủ năng lực có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và phối hợp chặt chẽ để giải quyết tốt những vụ án do Viện kiểm sát nhân dân cấp trên ủy quyền thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự, nhằm đảm bảo việc ra bản án, quyết định đều có căn cứ, đúng qui định pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án để phát hiện vi phạm và kịp thời kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, nâng cao số lượng và chất lượng, phấn đấu tỷ lệ kháng nghị được Tòa án chấp nhận cao.

Nắm tình hình tội phạm; làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm, đặc biệt là nguyên nhân từ cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế để ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan có biện pháp khắc phục kịp thời, chấn chỉnh, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

          Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên của các đơn vị phải quán triệt các nội dung trong Chương trình, Hướng dẫn về công tác thực hành quyền công tố - Kiểm sát điều tra - Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ  năm 2016, để phấn đấu đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Minh Châu

Nguồn tin: VKSND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 6110

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 239099

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19760126


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo