12:22 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm

Thứ hai - 29/12/2014 14:47
Những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Phòng 1A Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ
Viện kiểm sát có chức năng: "Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp" (khoản 1 Điều 107 Hiến pháp năm 2013). Để làm tốt chức năng này thì khâu công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố là một trong những khâu công tác thực hiện chức năng đặc biệt quan trọng. Làm tốt khâu công tác này sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội, là sự khởi đầu cho một quá trình tố tụng, là "đầu vào" của một vụ án. Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/08/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và Quy chế phối hợp số 34/QC-VKS-CSĐT ngày 26.7.2011 về phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Quy chế 34) là căn cứ pháp lý quan trọng để Phòng 1A Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện tốt chức năng của mình.

Thực tiễn trong thời gian qua, Phòng 1A Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã kiểm sát trực tiếp tin báo, tố giác tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện nhiều vi phạm phổ biến như:

Vi phạm về thời hạn giải quyết: theo khoản 2 Điều 103 Bộ luật TTHS quy định: Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

Điều 13 TTLT số 06 quy định: Trường hợp đã hết thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố quy định tại Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì thông báo ngay bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết để thống nhất quan điểm giải quyết.

Thực tế cho thấy rằng, có nhiều tố giác, tin báo có nhiều tình tiết phức tạp đòi hỏi cần phải có thời gian CQĐT mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng và thời hạn tối đa hai tháng là không đủ để ra quyết định giải quyết các tin báo phức tạp, vô hình chung đã vi phạm về thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 103 Bộ luật TTHS.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phân loại tin báo chưa chính xác, không vào sổ thụ lý tin báo đầy đủ, không ban hành quyết định phân công Điều tra viên giải quyết tin báo. Phòng 1A Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã kiến nghị đối với các vi phạm trên, từng bước đã đưa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra vào nề nếp, thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, TTLT số 06 và Quy chế 34.


Quang cảnh Lãnh đạo Viện cùng Lãnh đạo P1, P1A,  P2 và các Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông qua báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cơ quan điều tra.

Để công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt chất lượng và hiệu quả, Phòng 1A Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã rút ra những kinh nghiệm thực tiễn như sau:
Thứ nhất: Viện kiểm sát phải phân công Kiểm sát viên chuyên trách, phụ trách việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về số liệu, báo cáo và theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra cùng cấp.
Thứ hai: Kiểm sát viên phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên ngay từ giai đoạn phân loại tố giác, tin báo về tội phạm bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm đã thụ lý đều có Quyết định phân công Kiểm sát viên và Điều tra viên. Đối với loại tố giác, tin báo về tội phạm chưa thể phân loại thì vào sổ theo dõi tình hình chung và tiếp tục xác minh. Khi thấy tin báo phức tạp hoặc có vướng mắc, Kiểm sát viên cần kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị để xử lý.
Thứ ba: định kỳ, tuần, tháng Kiểm sát viên được phân công làm nhiệm vụ kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm phải cập nhật, theo dõi việc phân loại tố giác, tin báo của Cơ quan điều tra để báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát, Viện kiểm sát có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đến Cơ quan điều tra cùng cấp để thống nhất số liệu, nếu phát hiện có trường hợp chưa được giải quyết trong thời hạn luật định thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra nêu rõ lý do và hướng giải quyết.
Thứ tư: Kiểm sát viên phải kiểm sát chặt chẽ quá trình xác minh nguồn tin, kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; phối hợp với Điều tra viên trước khi kết thúc việc xác minh hoặc khi nhận được thông báo bằng văn bản của Cơ quan điều tra về các trường hợp tố giác, tin báo sắp hết thời hạn giải quyết nhưng chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự thì Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ để thống nhất quan điểm giải quyết với Điều tra viên; trường hợp chưa thống nhất thì báo cáo lãnh đạo hai cơ quan để thống nhất quan điểm giải quyết.
Thứ năm: định kỳ năm (ít nhất 01 lần), Viện kiểm sát, kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra cùng cấp; Viện kiểm sát quận, huyện chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, chuyển giao tố giác, tin báo tội phạm của Công an phường, xã, thị trấn để tổng hợp vi phạm kiến nghị, kháng nghị nhằm chấn chỉnh và đưa công tác này vào nề nếp.
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:
Thứ nhất: Lãnh đạo Viện kiểm sát cần tổ chức quán triệt đầy đủ quy định của TTLT số 06 và Quy chế 34 đến cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Kiểm sát viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm sát tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Thứ hai: Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Kiểm sát viên cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự, TTLT số 06, Quy chế 34.
Thứ ba: là tăng cường quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với Cơ quan điều tra cùng cấp, giữa Kiểm sát viên với Điều tra viên; trong đó, Kiểm sát viên phải chủ động đề ra yêu cầu xác minh nguồn tin và thống nhất quan điểm giải quyết đối với tin báo có nhiều tình tiết phức tạp, nghiêm trọng để báo cáo lãnh đạo quyết định.
Thứ tư: là Kiểm sát viên thường xuyên ghi nhật ký, tích lũy vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tổng hợp vi phạm báo đến lãnh đạo đơn vị kiến nghị Cơ quan điều tra cùng cấp để tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật. 

Tác giả bài viết: Huỳnh Việt Thanh

Nguồn tin: VKSND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 6028

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47123

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19058582


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo