18:20 ICT Thứ ba, 16/08/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)

Huyện Cờ Đỏ: Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ hai - 24/05/2021 09:49
Hình ảnh trước giờ bầu cử tại một điểm bầu cử ở huyện Cờ Đỏ

Hình ảnh trước giờ bầu cử tại một điểm bầu cử ở huyện Cờ Đỏ

1. Huyện Cờ Đỏ:Lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Huyện Cờ Đỏ có dân số 115.505 người với khoảng 100.450 cử tri. Đến nay, 10 xã thị trấn đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại UBND cấp xã và 93 khu vực bỏ phiếu.

Tại huyện Cờ Đỏ, có 01 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 3 gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh), số lượng đại biểu được bầu là 02 đại biểu; 01 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố (đơn vị bầu cử số 8 huyện Cờ Đỏ), số lượng đại biểu được bầu là 05; 08 đơn vị bầu cử cấp huyện, số lượng đại biểu được bầu là 32; 63 đơn vị bầu cử cấp xã, số lượng đại biểu được bầu là 271.

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Trung ương, Thành ủy liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để từng cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo quy định về công tác bầu cử, đồng thời tổ chức họp triển khai, lồng ghép các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức bầu cử và định hướng các nhiệm vụ, công việc cần thực hiện trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên sóng phát thanh của các đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn hoặc tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị. Qua công tác tuyên truyền tạo được sinh khí và dư luận tốt về bầu cử, được cử tri quan tâm, theo dõi, thể hiện được ý thức về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự được đặc biệt quan tâm. Ban Chỉ đạo công tác bầu cử chỉ đạo Ban tổ chức Huyện ủy, các cơ quan chức năng rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ từng hồ sơ ứng cử, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt các quy định về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập hồ sơ ứng cử, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Ngoài ra, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định. Lực lượng Công an, Quân sự từ huyện đến cơ sở phối hợp, bám sát địa bàn, tăng cường công tác nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra trên không gian mạng để nắm bắt dư luận của quần chúng nhân dân nhất là các dư luận, thông tin trái chiều về bầu cử; tập trung quản lý, giám sát các đối tượng liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn, đề phòng việc lợi dụng cuộc bầu cử để tuyên truyền, kích động, gây rối, chống phá.

Các kế hoạch đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau khi tiến hành cuộc bầu cử cũng được quan tâm thực hiện tốt. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp cụ thể để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thực hiện cuộc bầu cử, xây dựng các phương án tổ chức bỏ phiếu bầu cử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện.

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của huyện Cờ Đỏ được Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện chỉ đạo thực hiện một các tập trung, quyết liệt, đạt hiệu quả; các cấp, các ngành xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong năm 2021.
VKSND huyện Cờ Đỏ

2. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các hướng dẫn, quy định của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được chuẩn bị đúng luật định, bảo đảm tiến độ.

 
Trên địa bàn huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp; thành 8 Ban bầu cử huyện, 63 Ban bầu cử xã, thị trấn và 93 Tổ bầu cử. Huyện đã lập và niêm yết danh sách hơn 100.450 cử tri tại các địa bàn dân cư.Tiến hành tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng theo quy định. Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đã lập danh sách sơ bộ 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 523 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 54 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện và 453 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (trong đó, tỷ lệ nữ cấp huyện là 35,19%, cấp xã là 37,53%; người dưới 40 tuổi cấp huyện là 27,78%, cấp xã là 51,43%; người ngoài Đảng ở cấp huyện chiếm 12,96%, cấp xã là 11,705; người dân tộc thiểu số cấp huyện là 7,41%, cấp xã là 6,18%...). Nhìn chung, về cơ cấu, thành phần, số lượng của những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và xã đều đảm bảo theo Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức xong Hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND các cấp vận động bầu cử. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư, tài liệu cho công tác bầu cử cũng được thực hiện chu đáo; việc bố trí địa điểm bỏ phiếu, phân bổ thời gian bỏ phiếu cũng được cũng được chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bào cho cuộc bầu cử được tiến hành thuận lợi, đảm bảo liên tục đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong công tác chuẩn bị và tổ chức, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã thành công tốt đẹp.
Trần Hữu Thắng

Nguồn tin: Viện kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 8916

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 228468

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19749495


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo