03:12 ICT Thứ sáu, 27/05/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022)

Hai cấp Kiểm sát thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện khâu đột phá năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Thứ hai - 18/02/2019 08:38
(BBT Trang tin điện tử trích Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của VKSND TP. Cần Thơ)

“Năm 2019, ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện mục tiêu: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020), Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xác định khâu đột phá “ Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tăng cường kiểm sát các vụ việc thi hành án dân sự về cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hoàn thành các mục tiêu trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo hai cấp kiểm sát thành phố tập trung thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ sau:

1. Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND thành phố Cần Thơ tập trung triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm 2019; Các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, bảo đảm bám sát, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, mục tiêu trong Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong công tác và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung gắn với kết quả thi đua- khen thưởng và chính sách cán bộ; hướng tới những cán bộ có thành tích cao sẽ được ưu tiên trong công tác cán bộ.

2. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cấp phòng hoặc tương đương, Viện kiểm sát nhân dân 09 quận, huyện trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đề ra các mục tiêu, biện pháp cụ thể thực hiện các Chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc Hội, Ngành giao để các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựng chương trình, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá; định kỳ, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đới với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc (thay thế Chỉ thị số 15). Chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị vầ chuyên môn trong tình hình mới.

4. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm nhất với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; lãnh đạo phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; Kiểm sát viên, công chức, người lao động phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong các nghị quyết số 37, số 63, số 96 và số 111 của Quốc hội khóa XIII và các yêu cầu công tác của Viện trưởng VKSND tối cao.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm 100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm được khởi tố điều tra đúng quy định pháp luật. Phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp giải quyết ngay các nguồn tin nhất là các nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh, trực tiếp lấy lời khai và tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định pháp luật để làm rõ dấu hiệu phạm tội, không để đối tượng kịp thời bỏ trốn, tẩu tán tài sản. Quản lý chặt chẽ các nguồn tin đang tạm dừng xác minh, tạm đình chỉ giải quyết để tiếp tục đôn đốc Cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động điều tra cho đến khi có kết quả làm căn cứ phục hồi giải quyết nguồn tin.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm”, trong quá trình Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ vụ án ngay từ khi khởi tố vụ án hình sự; nắm chắc tiến độ điều tra, nghiên cứu kỹ tài liệu, chứng cứ, chủ động đề ra yêu cầu chính xác, kịp thời; phối hợp cùng Cơ quan điều tra tham gia hỏi cung, phúc cung, ghi lời khai và các hoạt động điều tra khác thuộc thẩm quyền của VKSND nhằm làm sáng tỏ bản chất, động cơ của tội phạm, bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, hủy để điều tra lại. Kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, không có bị can bị bắt tạm giữ hình sự sau đó phải chuyển xử lý hành chính, không có trường hợp Viện kiểm sát phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam sau đó phải đình chỉ vì không phạm tội, không để xảy ra việc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự trái pháp luật dẫn đến bỏ lọt tội phạm.Kiên quyết từ chối phê chuẩn, hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của Cơ quan điều tra để chống làm oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự. Hạn chế thấp nhất số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.Kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên để xảy ra việc trả hồ sơ do vi phạm tố tụng, thiếu chứng cứ và để lọt tội phạm và người phạm tội.

Viện kiểm sát 02 cấp phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án để kịp thời khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh những vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là tội phạm về môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu băng, nhóm, tội phạm hoạt động tín dụng đen và tội phạm xâm hại trẻ em; xác định án trọng điểm; giải quyết dứt điểm án tồn năm 2018 trong quý I/2019, riêng những vụ án phức tạp phải giải quyết dứt điểm trong quý II/2019.

Tăng cường chất lượng kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra; kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

5. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị án hình sự; Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác tranh tụng tại phiên tòa,Viện kiểm sát hai cấp thành phố Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; chỉ đạo, kiểm tra Kiểm sát viên xây dựng đề cương xét hỏi, tranh tụng nhất là những vụ án bị cáo kêu oan, vụ án có nhiều bị cáo, phạm nhiều tội, có nhiều người bào chữa. Kiểm sát viên phải chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu bảo đảm nội dung tranh tụngcó chất lượng và thuyết phục.Tiếp tục thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng. Tăng cường kháng nghị phúc thẩm; hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bản án, quyết định bị sửa, hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát nhưng không được phát hiện, kháng nghị.Giải quyết dứt điểm các trường hợp có đơn yêu cầu bồi thường kéo dài nhiều năm.

6.Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Cần Thơ kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sátnhằm góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân; Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ, hoãn thi hành án, các trường hợp xét miễn, giảm hình phạt tù, nhất là đối với các đối tượng phạm tội nguy hiểm. Tăng cường kiểm sát đột xuất tại cơ sở giam giữ; kiểm sát chặt chẽ việc đấu giá thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; chủ động yêu cầu thi hành các bản án hành chính, kiên quyết kiến nghị khắc phục vi phạm trong lĩnh vực này.Thông tin kịp thời cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao những vụ việc có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp.Tăng cường trực tiếp kiểm sát trại giam, cơ sở giam giữ; phát hiện vi phạm kịp thời kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu cơ quan vi phạm khắc phục. Tiến hành phúc tra 100% các kiến nghị, kháng nghị đã ban hành.Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc trong việc kiểm tra, giám sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

7.Tập trung nâng cao công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.Viện kiểm sát hai cấp thành phố Cần Thơ nắm chắc, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính hiện hành; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên, kiểm sát 100% các phiên tòa, phiên họp theo quy định. Hạn chế để xảy ra các trường hợp bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi của Kiểm sát viên.

8. Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, nhất là phiên tòa xét xử các vụ án tranh chấp về đất đai, khiếu kiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; yêu cầu kiểm sát chặt chẽ các thủ tục tố tụng dân sự, hành chính bảo đảm thời hạn theo luật định; Kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu của Ngành. Những bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm,báo cáo kháng nghị theo quy định của pháp luật, hạn chế việc công dân gửi đơn vượt cấp đến VKSND tối cao. Kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xin ý kiến về định hướng xử lý các vấn đề mới phát sinh khi chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết.Tập trung giải quyết đơn khiếu nại về oan, sai; trực tiếp đối thoại với công dân trong trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài.Tăng cường ban hành thông báo rút kinh nghiệm những vụ việc bị hủy, sửa cơ bản.

9. Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thi hành án dân sự, hành chínhvà kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án được tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tập trung kiểm sát việc xác minhđiều kiện thi hành án và phân loại việc thi hành án của Cơ quan Thi hành án; việc thẩm định giá, kê biên, bán đấu giá tài sản; các loại việc tồn đọng kéo dài. Chú trọng kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự về thu hồi tài sản tham nhũng; việc thi hành các bản án liên quan đến các tổ chức tín dụng. Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định về các vụ án hành chính liên quan đến trách nhiệm của các đương sự, nhất là các trường hợp bên phải thi hành án là Ủy ban nhân dân các cấp. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại và tố cáo liên quan đến thi hành án dân sự.Trực tiếp kiểm sát cơ quan thi hành án dân sự, hành chính, những vi phạm phải được phát hiện, yêu cầu xử lý kịp thời. Tiến hành phúc tra 100% các kháng nghị, kiến nghị đã ban hành.

10. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Quy chế số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáovà kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân,kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, không để đơn quá hạn; kiểm tra các quyết định giải quyết khiếu nại,tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp, có dấu hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan tư pháp, bảo đảm việc giải quyết đúng quy định pháp luật.

11. Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Các Phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát thành phố Cần Thơ xây dựng tốt các chuyên đề nghiệp vụ của Ngành, tổ chức tập huấn, hội thảo, sơ tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ, Kiểm sát viên 02 cấp. Họp giao ban định kỳ hàng tuần và giao ban trực tuyến hàng tháng. Chủ động tham mưuvới Thường trực cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra hoạt động của Viện kiểm sát cấp dưới.

12. Lãnh đạo Viện phối hợp với Ban cán sự Đảng và Đảng ủy phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác tư pháp.Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc của đơn vị theo hướng tinh gọn đầu mối, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, bảo đảm nguồn cán bộ kế cận chất lượng, chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo trẻ. Phát hiện cán bộ trẻ, có năng lực để luân chuyển đào tạo nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý có chất lượng cho đơn vị; rà soát, mạnh dạn đưa khỏi quy hoạch những trường hợp không có khả năng phát triển hoặc sau khi quy hoạch nhưng không phát huy được năng lực. Đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

13. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra nhằm chấn chỉnh trật tự kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ trong đơn vị. Tăng cường thanh tra đột xuất và theo chuyên đề đối với đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém; thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong cùng cấp kiểm sát; thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Ngành; kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, trước hết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lãnh đạo phụ trách không làm hết trách nhiệm, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng dẫn đến oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ.

14. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy chế về công tác thống kê; thông qua công tác thống kê có phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của Ngành, trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu cơ bản. Tăng cường chất lượng số liệu báo cáo thống kê, đảm bảo chính xác 100%; gửi đúng thời gian, đầy đủ các loại báo cáo theo quy định. Tiếp tục thực hiện các phần mềm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành;Cập nhật 100% dữ liệu vào Hệ thống phần mềm quản lý và thống kê án hình sự; án dân sự hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động hành chính, phá sản doanh nghiệp.

Quản lý vận hành có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật đường truyền số liệu thông suốt, phục vụ có hiệu quả các Hội nghị trực tuyến; Đảm bảo các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến theo yêu cầu cải cách tư pháp từ Hệ thống thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt tại các phòng xét xử: thông suốt, chất lượng.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước.

15.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện các đạo luật về tư pháp, các nghị quyết, thông tư hướng dẫn thi hành, nhất là những quy định mới về chức trách, nhiệm vụ của Viện kiểm sát.

Lựa chọn chủ đề thi đua, hướng các phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và khắc phục tồn tại, yếu kém, giải quyết những nhiệm vụ khó và những vấn đề bức xúc. Tổ chức các phong trào thi đua hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của Ngành lần Thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần Thứ X; tiến tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

16. Văn phòng tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo tổng hợp kịp thời, chất lượng, hiệu quả; theo dõi, quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của các đơn vị trực thuộc; định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các khâu công tác, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Thực hiện tốt công tác hành chính, lưu trữ, cơ yếu, đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ, bí  mật, thông suốt. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức thành lập đoàn kiểm tra nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ; hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tham mưu, tổng hợp và tham mưu tổ chức tập huấn công tác văn phòng.Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn.

Công tác tài chính:Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.Quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách được cấp, hỗ trợ; sử dụng tài chính, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; định kỳ, kiểm tra việc sử dụng các nguồn tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc Quyết định 589/QĐ-VKSTC ngày 20/8/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

17. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đánh giá cán bộ; yêu cầu công tác khen thưởng phải thực chất, công bằng, hiệu quả và thực sự tạo động lực phấn đấu cho công chức và Kiểm sát viên trong đơn vị; xây dựng chỉ tiêu đánh giá công tác thi đua phù hợp với yêu cầu của pháp luật và thực tiễn công tác; chú trọng khen thưởng đột xuất; có chính sách ưu tiên trong thi tuyển chọn chức danh tư pháp đối với những cá nhân được khen thưởng cao trong giải quyết các vụ việc cụ thể.

Năm 2019, Viện kiểm sát thành phố lựa chọn chủ đề thi đua “Nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tăng cường kiểm sát các vụ việc thi hành án dân sự về cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” , hướng về cơ sở, nhằm hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của Ngành lần Thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần Thứ X; tiến tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020)...”

Tác giả bài viết: BBT Trang tin điện tử trích dẫn

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 4231

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 452023

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18551903


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo