15:15 ICT Thứ tư, 17/08/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)

Đại thắng mùa xuân 1975 và bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam

Thứ sáu - 17/04/2020 16:01
Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam.
Ảnh tư liệu: Xe tăng quân Giải phóng tiến vào chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975- Nguồn: internet

Ảnh tư liệu: Xe tăng quân Giải phóng tiến vào chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975- Nguồn: internet


Đại thắng mùa xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam chống đế quốc Mỹ là một chiến công vĩ đại trong lịch sử thế giới thế kỷ XX, mang tính thời đại và tính quốc tế sâu sắc. Cách nay 45 năm, ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cờ Tổ quốc tung bay trên nóc dinh Độc Lập, chế độ ngụy quyền sụp đổ hoàn toàn. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước một lòng đã thực hiện thành công lời hiệu triệu và ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào. Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”. Trên khắp các nẻo đường, các mặt trận hát vang lời ca hùng tráng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng”. Biết bao máu xương của cha ông, đồng chí, đồng bào đã đổ để non sông về một mối, đất nước trọn niềm vui. Phải làm gì cho xứng đáng với sự hy sinh vô bờ của các thế hệ cha anh đi trước! Phải làm gì để thực hiện công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện của Người được gửi gắm trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân “Còn non còn nước còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”!

Chiến thắng 30/4/1975 là sự kiện chấn động thế giới, báo hiệu sự phá sản chủ nghĩa thực dân mới, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc. Chiến thắng oanh liệt này là ngọn lửa, là tấm gương cổ vũ phong trào cách mạng thế giới và các dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì độc lập, tự do của dân tộc mình. Chiến thắng 30/4 là sự thể hiện hùng hồn sự kết hợp giữa sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, đồng thời là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Với ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã giáng những đòn sấm sét, quyết định làm thay đổi cục diện chiến tranh trên chiến trường Việt Nam và cục diện chính trị thế giới. Qua 50 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 có đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: “Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của Chủ nghĩa xã hội, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và Chủ nghĩa xã hội”.

Bài học từ đại thắng 30/4 khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo không ngừng trong đường lối lãnh đạo của Đảng. Cách mạng thành công là do ý Đảng, lòng dân hòa hợp, nhiệm vụ cách mạng được hun đúc trong khát vọng, ý chí của mọi tầng lớp nhân dân. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam dựa vào thế đất, lòng dân mà làm nên sức mạnh và thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, được phát triển lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn cách mạng hôm nay, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và nghệ thuật quân sự Việt Nam được đúc kết sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi vẫn mang đầy đủ giá trị cả về lý luận và thực tiễn, phải được kế thừa và vận dụng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Trong suốt 45 năm qua, ngày 30/4 luôn được xem là một ngày đặc biệt quan trọng của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để người dân cả nước ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của cả dân tộc, mà còn là dịp để giới trẻ trau dồi tình yêu quê hương, đất nước.

Kỷ niệm 45 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước trong bối cảnh cả nước đang triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ . Niềm vui ngày đại thắng 45 năm về trước không chỉ là động lực tinh thần động viên cán bộ, đồng bào, chiến sĩ cả nước vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng. Một trong những bài học quý báu trở thành cẩm nang, phương châm chiến đấu, làm việc của cán bộ, chiến sĩ trong thời chiến và có giá trị sâu sắc đến tận ngày hôm nay là bảy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bảy nội dung lớn Người dặn dò quân và dân ta khi sắp bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và được quán triệt đến từng chiến sĩ khi ta chuẩn bị chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày30/4 /1975. Bảy lời dạy đó là: Ý chí phải thật kiên quyết; Kế hoạch phải thật tỉ mỉ; Kiểm tra phải thật kỹ càng; Phối hợp phải thật ăn khớp; Chấp hành phải thật chu đáo; Cán bộ phải thật gương mẫu; Bí mật phải giữ triệt để.

Lời dạy của Người rất cần cán bộ, đảng viên chúng ta hôm nay phải suy ngẫm và suy xét lại mình khi tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Hiện tượng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống đã làm giảm sức chiến đấu của tổ chức Đảng và niềm tin của nhân dân. Điều này rất có lỗi với những chiến sĩ, đồng bào đã xả thân vì nền độc lập, thống nhất của dân tộc. Cả nước đang đứng trước những thời cơ để phát triển, song thách thức cũng không nhỏ, trong đó có cả những hạn chế về năng lực và phương pháp tổ chức các chương trình hành động cụ thể. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây là cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy rất cam go, quyết liệt, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thể hiện tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bước đầu đã được kế tục, phát huy và phát triển trong công cuộc đổi mới. Đó là cơ sở để chúng ta tin rằng, tinh thần chiến thắng 30/4 lịch sử cũng là tinh thần và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu

Nguồn tin: VKS.H.Vĩnh Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 8009

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 240998

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19762025


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo