02:36 ICT Thứ tư, 21/04/2021

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2021)

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối

Thứ sáu - 05/06/2020 16:44

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để xây dựng Đảng nói chung và xây dựng chi bộ, đội ngũ đảng viên nói riêng thì việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu cấp thiết. Chi bộ phải bám sát và thực hiện đúng Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 30/11/2018, của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đhb  ảng thành phố Cần Thơ.

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ có 07 chi bộ trực thuộc. Nhiệm vụ chính trị chủ yếu của các chi bộ là công tác chuyên môn nghiệp vụ, với chức năng Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động Tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tình hình chung tại các chi bộ là đảng viên luân phiên vừa học, vừa làm và phải tham gia các hoạt động nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, xét xử.... Các đồng chí trong cấp ủy, bí thư đều là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo chuyên sâu về công tác Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được nâng cao, trong chừng mực nào đó vẫn còn những hạn chế nhất định.

 Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ đôi lúc còn chưa đúng thời gian quy định; nội dung sinh hoạt còn đi sâu vào công tác chuyên môn; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đảng viên kết quả chưa đạt như mong muốn, đảng viên còn chưa gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan về giờ hành chính, hoạt động còn thụ động, trông chờ vào hướng dẫn, phát động của đảng ủy; Trong tự phê bình và phê bình còn chưa mạnh dạng, nể nang,…

Trước thực trạng đó, Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng, về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ. Các cấp ủy, bí thư và đảng viên nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, trình tự chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ có bài bản, làm cho chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng dần, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Đảng ủy VKSND luôn chú trọng triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 30/11/2018 đến các chi bộ trực thuộc. Nghị quyết Đảng bộ năm 2019, chọn công tác “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” làm khâu đột phá. Hàng năm, Đảng ủy chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, thành lập Tổ giám sát về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” đối với Chi bộ, điển hình như Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 21/3/2019; Đảng ủy phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ giúp cấp ủy các chi bộ đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ thường kỳ. 

Đối với chi bộ 6, được thành lập trên cơ sở cơ cấu lại từ 7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân theo quyết định số 18/QĐ-ĐU ngày 22/6/2015. Hiện chi bộ có 10 đảng viên của hai phòng nghiệp vụ: Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự, Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự và đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ. Ngay từ khi được thành lập, cấp ủy, bí thư và đảng viên chi bộ đã nhận thức sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của Chi bộ. Không tổ chức sinh hoạt Chi bộ hoặc chất lượng sinh hoạt Chi bộ thấp thì Chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 chọn khâu đột phá là: “Đẩy mạnh chất lượng trong sinh hoạt lệ của chi bộ có hiệu quả và thiết thực”. Đến Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiếp tục chọn khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo ngày càng có hiệu quả và thiết thực”.

Sau khi được Đảng ủy triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 30/11/2018 của Đảng ủy khối, bí thư Chi bộ  kịp thời triển khai lại cho chi ủy và đảng viên Chi bộ quán triệt thực hiện. Đến nay chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên rõ rệt.

Thứ nhất, Chi bộ duy trì sinh hoạt thường kỳ đúng thời hạn, đảm bảo về thời gian cuộc họp, tỉ lệ đảng viên tham dự, trường hợp vắng đều có lý do chủ yếu là công tác đột xuất.
 Với điều kiện đảng viên chi bộ cơ cấu từ 02 phòng nghiệp vụ và đặc biệt là đồng chí Đảng ủy viên là Viện trưởng, bí thư Đảng bộ có nhiều cuộc họp quan trọng. Phải đòi hỏi nhiều cho công tác chuẩn bị tài liệu sinh hoạt, nội dung sinh hoạt của chi ủy, chủ động trong chọn ngày tổ chức sinh hoạt phù hợp để đảng viên tham gia được đầy đủ nhất, đảng viên có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, nhất là sự chỉ đạo của đồng chí Đảng ủy viên.

Thứ hai, Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, chi bộ thực hiện đúng các bước sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, đảm bảo ba tính chất: Lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu.

Sinh hoạt thường kỳ, chi ủy quan tâm chọn nội dung sinh hoạt sát với thực tế, vừa bảo đảm việc cung cấp thông tin mới cho đảng viên; kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bàn, kết luận những vấn đề lãnh đạo của chi bộ trong tháng và đảng viên thực hiện nghĩa vụ đóng đảng phí….

Trong sinh hoạt thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảng viên thể hiện được trách nhiệm tự phê và phê bình bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với việc kiểm điểm “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bí thư cũng hết sức cân nhắc trong phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đảm bảo phù hợp năng lực, sở trường và mạnh dạng giao việc cho các đảng viên trẻ, nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ, đảm bảo được tính kế thừa.

 Sinh hoạt chuyên đề, chi ủy có lựa chọn, phân công đảng viên là (Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng phòng) đủ kinh nghiệm để xây dựng chuyên đề theo chủ đề hàng năm và chức năng nhiệm vụ của mình, thành lập tổ đóng góp chuyên đề, báo cáo về đảng ủy trước khi đưa ra sinh hoạt. Hàng quý, Chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề, báo cáo kịp thời về Đảng ủy. Hàng năm, Chi bộ xây dựng và tổ chức sinh hoạt 01 chuyên đề; năm 2019, Chi bộ xây dựng và tổ chức sinh hoạt 04 chuyên đề (01 về công tác Đảng, 03 về chuyên môn nghiệp vụ) và 06 tháng đầu năm 2020, Chi bộ đã thực hiện được 02 chuyên đề (đạt chỉ tiêu).

Thứ ba, Một trong những công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không thể thiếu là tự đánh giá chất lượng sinh hoạt: Sau khi sinh hoạt, Chi bộ thực hiện lập Phiếu tự đánh giá, chất lượng sinh hoạt chi bộ (Mẫu 1) và gửi Phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (Mẫu 2) để đảng ủy viên đánh giá chất lượng cho chi bộ. Việc đánh giá đảm bảo thực chất, nhằm giúp cho Chi bộ nhận thấy rõ những ưu điểm để phát huy, những hạn chế kịp thời khắc phục, nâng dần chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 30/11/2018 của Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng thời gian qua tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, đã tạo được sự chuyển biến về chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách thực sự. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú hơn; thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với khắc phục các yếu kém, tồn tại. Đảng viên tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong đảng viên nhất là người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên./.   

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Chúc

Nguồn tin: Chi bộ 6- Đảng bộ Viện KSND thành phố Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 26

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 808

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 190568

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12171677


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo