21:12 ICT Thứ ba, 20/04/2021

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2021) VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2021)

Cán bộ kiểm sát học tập và làm theo lời Bác về trung thực và trách nhiệm

Thứ ba - 14/04/2015 09:40
Tư¬ tư¬ởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vư¬ợt qua khó khăn, thách thức để tiến lên, t¬ư tư¬ởng Hồ Chí Minh là một di sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Vì vậy, việc vận dụng và phát triển những giá trị tư¬ t¬ưởng đó vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của đất n¬ước ta trong giai đoạn hiện nay là một điều rất quan trọng, là biện pháp hàng đầu để mỗi cán bộ,
Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống, về tư tưởng chính trị nhằm giữ vững niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Từ đó, bản thân nhận thức đư­ợc học tập t­ư tư­ởng và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thư­ờng xuyên, phải tự rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ của mình để xứng đáng là ng­ười Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Luôn học tập t­ư tư­ởng và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh về tớnh trung thực, trỏch nhiệm. Luụn thành thật với chớnh mỡnh, với mọi người, chân thật trong từng lời nói, hành động; thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói và làm đúng chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, lắng nghe ý kiến của quần chỳng, cú lối sống lành mạnh, giản dị, trong sạch, việc gì làm cũng cẩn thận, làm đến nơi, đến chốn, lời nói đi đôi với việc làm, mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, thấy sai thì phải sửa, có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan. Tụi thấy rất thỏn phục, rất tâm đắc tư tưởng, tấm gương và những hành động của bác về tớnh trung thực và trỏch nhiệm.
Tấm gương Hồ Chí Minh về "trung thực", "trách nhiệm" thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ cuộc đời của Người, nó bao quát trong tất cả các lĩnh vực, Bác đó núi: "Tụi hiến cuộc đời tôi cho Tổ quốc tôi, tôi hiến cuộc đời tôi cho dân tộc tôi".
Vỡ vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "trung thực", "trách nhiệm" có ý nghĩa thực tiễn trước mắt và lâu dài, là nỗ lực hành động vỡ chõn lý, vỡ sự tiến bộ, vỡ mục tiờu dõn giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  Mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên, Kiểm sỏt viờn,..cần xõy dựng cho mỡnh lối sống trung thực, trỏch nhiệm.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định mỗi người đều có trách nhiệm và nhấn mạnh trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức.
Một là, trỏch nhiệm với Tổ quốc. Chủ nghĩa yêu nước chân chính và tinh thần dân tộc là cơ sở của ý thức trỏch nhiệm trong mỗi người dân với Tổ quốc. Khi Tổ quốc lâm nguy thỡ “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thỡ phải đứng lên chống thực dân Pháp”.  Lũng yờu nước ấy dâng lên mạnh mẽ “kết thành làn sóng nhấn chỡm bố lũ cướp nước và bán nước”.
Hai là, trách nhiệm đối với nhân dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức với nhân dân được bắt nguồn từ nguyên lý: "Nước lấy dân làm gốc", "Sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành", "Nhân dân là người làm ra lịch sử"… Cán bộ, đảng viên, công chức phải “hết lũng, hết sức phục vụ nhõn dõn”. Để làm được việc đó, cán bộ, đảng viên công chức cũn phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lónh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi các đường lối, chính sách ấy.
Ba là, trách nhiệm đối với Đảng. Tất cả đảng viên phải kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đảng viên phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, nghị quyết do Đảng đề ra; thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; tích cực tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; luôn giữ vững tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Người cộng sản chúng ta không được phút nào quên lý tưởng cao cả của mỡnh là: suốt đời làm cách mạng, phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho chủ nghĩa xó hội và chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn thắng lợi trờn Tổ quốc ta và trờn toàn thế giới"1.
Bốn là, trách nhiệm với bản thân, gia đỡnh, quờ hương.
 Cán bộ, đảng viên, công chức phải chăm lo xây dựng gia đỡnh, dũng họ, quờ hương… Phải giáo dục cho các thế hệ trong gia đỡnh, dũng họ về lũng yờu nước, về trác nhiệm xó hội, về ý chớ vươn lên trong học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tất cả đảng viên phải quan tâm giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần cần kiệm, liêm chính, lũng nhõn ỏi, tỡnh đoàn kết cộng đồng; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đỡnh, dũng họ, quờ hương và của toàn dân tộc.
 Yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm là mỗi người chúng ta, nhất là cán bộ, đảng viờn, kiểm sỏt viờn cần xõy dựng lối sống trung thực, trỏch nhiệm với chớnh mỡnh, với gia đỡnh, người thân; trung thực, trách nhiệm với bạn bè, đồng chí, với Tổ quốc và nhân dân. Phải khắc phục cho được tỡnh trạng thiếu trung thực, dối mỡnh, dối người, dối Đảng, dối dân. Phải chống lại thói ích kỷ, tính tham lam; kiên quyết đấu tranh với thói vô cảm, “đục nước béo cũ” khi người khác gặp hoạn nạn.
 Để làm được như vậy, trước hết phải nâng cao nhận thức về phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống, coi đó là đức tính cần thiết và quý bỏu, là phẩm giỏ của mỗi người. Trong giai đoạn hiện nay, sống trung thực, trách nhiệm giúp chúng ta không những giữ vững nhân cách mà cũn gúp phần làm lành mạnh cỏc mối quan hệ xó hội để có được niềm tin của mọi người.
 Trong cụng tỏc chuyờn mụn phải hết sức thận trọng, trung thực và đầy trách nhiệm, chỉ cần lơ là, không trung thực, thiếu trách nhiệm là bắt sai người, xử người không đúng tội danh. Dù người cán bộ kiểm sát công tác ở bộ phận nào cũng là quan trọng, mỗi bộ phận có một nhiệm vụ riêng, mỗi cán bộ trung thực, mỗi bộ phận trung thực thỡ cả cơ quan trung thực và chỉ có trung thực với nhau mới xây dựng được tỡnh đoàn kết nội bộ tốt; mỗi cán bộ thực hiện công việc đầy trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc thỡ mỗi bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, việc trung thực và trỏch nhiệm trong thực hiện tự phờ bỡnh và phờ bỡnh cũng rất cần thiết. Bởi vỡ, ai cũng cú chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt vấn đề là dám nhỡn thẳng vào con người mỡnh, khụng huyển hoặc; thấy rừ cỏi hay cỏi tốt, cỏi thiện để phát huy và thấy rừ cỏi dở, cỏi xấu, cỏi ỏc để khắc phục.
 Nếu như trong mỗi Phũng, mỗi bộ phận, chi bộ thực hiện tốt cụng tỏc tự phờ bỡnh và phờ bỡnh cầu thị, trung thực, trách nhiệm trong đóng góp xây dựng, dỏm nhỡn nhận và sửa chữa khuyết điểm mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng được lối sống trung thực và trách nhiệm sẽ gúp phần khắc phục suy thoỏi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo ra sự chuyển biến về tỡnh cảm và nhõn cỏch: tụn trọng chõn lý, yờu cỏi đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà, dũng cảm nhận lỗi khi mỡnh mắc khuyết điểm, tự giác phấn đấu, rèn luyện đạo đức, tự phê bỡnh, phờ bỡnh, cầu thị, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục những mặt hạn chế, tiêu cực, phát huy ưu điểm và mặt tích cực. Chỉ có như vậy đảng mới trong sạch, vững mạnh và cơ quan mới vững mạnh toàn diện.        
Mỗi cỏn bộ, kiểm sỏt viờn phải tích cực và tích cực hơn nữa trong việc học tập và rốn luyện tớnh trung thực, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất giải quyết công việc, xây dựng báo cáo, thống kê, kế hoạch, trong việc trao đổi, hướng dẫn đối với cấp dưới với đồng nghiệp, trong quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ….
 Trong công tác chuyên môn, trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, kiểm sát viên cần cư xử với nhau trung thực để hoàn thành nhiệm vụ chung của Phũng, của cơ quan, của Ngành kiểm sát trước hết từng cỏn bộ, kiểm sát viên phải trung thực với nhau, cán bộ cũ phải động viên, chỉ dẫn, khích lệ cán bộ mới, chỉ dẫn phải tận tỡnh cho cấp dưới, người đi sau phải tích cực, chủ động học hỏi kinh nghiệm, ý kiến của cấp trờn của người đi trước…. Cỏn bộ, KSV cần có kế hoạch chủ động, hợp lý trong công việc, làm việc một cỏch trung thực khụng giả dối, khụng thờm bớt, khụng che dấu khuyết điểm; thể hiện tinh thần trỏch nhiệm, tớch cực thực hiện các công việc được giao, làm việc phải đảm bảo chất lượng, đúng cả nội dung lẫn hỡnh thức, thời gian quy định, đặc biệt là đúng với quy định của pháp luật, của Ngành.
Do vậy, đối với nhiệm vụ được phân công là thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hỡnh sự về kinh tế và chức vụ, đây là một trong những khõu trọng tõm trong quỏ trỡnh thực hiện chức năng của ngành kiểm sát nên tất cả kiểm sát viên, chuyên viên trong phũng luụn nờu cao tinh thần trỏch nhiệm, thực hiện đúng quy chế nghiệp vụ của Ngành, các quy định của Bộ luật hỡnh sự, Bộ luật tố tụng hỡnh sự và các quy định khác của pháp luật. Trên cơ sở những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án nghiên cứu kỹ để tham mưu, đề xuất với lónh đạo trong việc phê chuẩn khởi tố, các quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn kịp thời đúng quy định của phỏp luật, luôn đảm bảo quá trỡnh giải quyết ỏn chớnh xỏc, khụng để oan sai, lọt tội, không để xảy ra tỡnh trạng bắt giam giữ oan sai, trỏi phỏp luật, đỡnh chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Tũa ỏn tuyờn bị cỏo khụng phạm tội. Bỏo cỏo trung thực, chớnh xác, tham mưu, đề xuất kịp thời với lónh đạo xử lý có căn cứ, đúng pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ các tố giác, tin báo về tội phạm đến điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng pháp luật, có chất lượng và hiệu quả, chủ động phối hợp với điều tra viên; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm có chất lượng, bám sát nội dung vụ án góp phần vào việc định hướng điều tra, các bản cáo trạng được lập luận chặt chẽ, viện dẫn chính xác các điều luật.
Tất cả đảng viên, kiểm sỏt viờn trong phũng luụn xõy dựng, rốn luyện bản thõn cú bản lĩnh vững vàng, cú niềm tin vào mục tiờu lý tưởng cách mạng của Đảng, dù phải trải qua những tỡnh huống phức tạp, những bước ngoặt hiểm nghèo, vẫn luôn luôn trung thực với mỡnh, trung thành với Đảng, với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vỡ tự do, ấm no, hạnh phỳc của nhõn dõn.
 Luụn nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, khụng vỡ lợi ớch cỏ nhõn mà xuyờn tạc, núi sai, làm sai. Nắm vững mục tiờu lý tưởng của Đảng trong toàn bộ tiến trỡnh cỏch mạng và trong từng giai đoạn để thực hiện cho đúng; để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng.
Thống nhất giữa lời nói và việc làm, “không nói một đàng, làm một nẻo” luụn thể hiện sự trung thực với chớnh mỡnh. Bởi nếu chớnh mỡnh tham ụ mà bảo người khác liêm khiết thỡ khụng được và là sự giả dối. Nếu kêu gọi mọi người cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, mà bản thân mỡnh lại lười biếng, không cần, kiệm, không hoàn thành những công việc được giao, luôn tỡm cỏch tham ụ tiền của Nhà nước và nhõn dõn, sống hoang phớ, xa hoa.., là giả dối, khụng trung thực. Luụn nghiờm tỳc với chớnh mỡnh, đúng mực với người khác, không “hứa mà không làm”.
Học tập tư tưởng, tấm gương của Bác không chỉ một ngày hai ngày mà phải học suốt đời, học mọi nơi mọi lúc trong đời tư cũng như trong công việc, trong sinh hoạt, học tập, lao động, trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, anh em đến quan hệ tập thể, quan hệ cấp trên, cấp dưới, với Đảng, với nước, với dân.
Tư tưởng của Bỏc luụn là tài sản quý bỏo, là cẩm nang thần kỳ cho mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên về những điều căn bản của cuộc sống, lao động, học tập và công tác... Nhưng không phải chỉ đến khi gặp khó khăn chúng ta mới nên mở ra xem để biết cách tháo gỡ, mà rất cần và nên xem trước, học trước tất cả những điều Người đó dạy, đó “gúp ý” với những người đi trước để học hỏi và rút kinh nghiệm cho công việc và cuộc sống của chính mỡnh trước khi có kế hoạch, trước khi được giao nhiệm vụ, được giao trọng trách gỡ đó. Nhưng chỉ học tập không thôi thỡ chưa đủ, mỗi người cần làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch, biến những lý luận đó học được thành hành động thực tế. Làm được như vậy, mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn, góp phần thiết thực để xây dựng đất nước ta ngày càng vươn cao hơn và vững bền hơn.
- Trung thực đi liền với trách nhiệm. Mỗi người trong xó hội đều có những trách nhiệm, với những biểu hiện cụ thể nhất định. Người có cương vị càng lớn càng có trách nhiệm cao. Đó trung thực với chớnh mỡnh thỡ khụng bao giờ từ bỏ trỏch nhiệm của mỡnh. Trung thực và trách nhiệm góp phần để khắc phục những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong xó hội ta hiện nay.
  • Trỏch nhiệm của chỳng ta và cỏc thế hệ mai sau là phải mói mói giữ gỡn, bảo vệ, kế thừa và phỏt huy một cỏch tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chỳng ta ngày càng tươi đẹp, để dân tộc ta mói mói trường tồn và phát triển. Vỡ vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, khụng chỉ là yờu cầu của cỏch mạng, mà cũn là tỡnh cảm, nguyện vọng của nhõn dõn ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam yêu nước.
Mong rằng sau chuyên đề này, chúng ta có thêm những nhận thức mới và quyết tâm mới, thực hiện tốt hơn, nề nếp hơn, thường xuyên hơn và hiệu quả cao hơn, tạo một bước chuyển biến rừ rệt trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn.

Tác giả bài viết: Phan Thị Liễu

Nguồn tin: VKSND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 6856

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 188871

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12169980


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo