08:58 ICT Thứ sáu, 26/04/2019

Tin tứcTrang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Bảo vệ pháp luật
Đời sống & Pháp Luật
VKSND Tối cao

Tỉ giá ( Vietcombank )

Tháng Tư 26, 2019, 8:16 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,114.89 16,212.16 16,389.18
CAD 17,012.30 17,166.80 17,354.24
CHF 22,511.45 22,670.14 22,963.55
DKK - 3,415.80 3,522.86
EUR 25,698.23 25,775.56 26,497.06
GBP 29,648.58 29,857.58 30,123.28
HKD 2,923.95 2,944.56 2,988.64
INR - 330.90 343.88
JPY 201.47 203.50 209.40
KRW 18.49 19.46 20.68
KWD - 76,335.33 79,330.33
MYR - 5,594.31 5,666.71
NOK - 2,641.43 2,724.22
RUB - 359.10 400.14
SAR - 6,190.78 6,433.68
SEK - 2,409.75 2,470.41
SGD 16,859.05 16,977.90 17,163.28
THB 711.07 711.07 740.73
USD 23,220.00 23,220.00 23,320.00

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » VKSND TP Cần Thơ

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Cảm nhận sau học tập, quán triệt thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Thứ sáu - 12/04/2019 13:42
Vừa qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Việt Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ. Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Dựa, Đảng ủy viên Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ truyền đạt chi tiết cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết định của Trung ương, như sau: Quy định số 08-QĐ/TW về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 37-KL/TW về về “Tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lượt phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung của Hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII đã đề ra. Hội nghị đã truyền tải những nội dung quan trọng, những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào quá trình công tác ở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng cho người thân và gia đình, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống. Chính vì vậy, Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa vô cùng quan trọng,

Qua theo dõi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII bản thân tôi đã nhận thức sâu sắc về những nội dung quan trọng mà Hội nghị đã truyền tải. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

1. Quy định số 08-QĐ/TW về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: quy định này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay, đề cao giá trị tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, tự chỉnh đốn, đồng thời răn đe, cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ sai phạm của từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo quy định chính là thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm nêu gương, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, là nét văn hoá của mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống Chính trị.

2. Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”: Kết luận đã nêu rõ 03 nhiệm vụ trọng tâm cả nước phải kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với quyết liệt thực hiện các đột phá lớn và đẩy nhanh hơn nữa đổi mới tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế… Cùng với đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, khu vực, ngành hàng….các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy, tổ chức, biên chế gắn với xây dựng Nhà nước kiến tạo, Chính phủ liêm chính, năng động,, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

3. Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lượt phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Kế thừa và phát huy kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị Trung ương 4 khoá X về chiến lượt biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 36-NQ/TW chứa đựng nhiều nội dung mới trong 05 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 05 chủ trương lớn, 03 khâu đột phá và 05 nhóm giải pháp chủ yếu. Nghị quyết thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, theo Nghị quyết này đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước, kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65-70% GDP cả nước. Các ngành kinh tế phát triển theo chuẩn mực quốc tế, kiểm soát khai thác tài nguyên biển trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển. Về xã hội,, chỉ số phát triển con người (HDI) của các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước, thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên so với thu nhập bình quân của cả nước. Các đảo có người dân sinh sống có hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đầy đủ, đặc biệt là điện, nước ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục…

Qua Hội nghị bản thân mỗi đảng viên, quần chúng đã được nhận thức đầy đủ các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Đối với mỗi cá nhân cần phải xác định rõ việc học tập, nghiên cứu và thực hiện các Nghị quyết của Đảng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của bản thân vì thể cần phải gương mẫu trong việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời tích cực vận động gia đình và Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trong quá trình công tác tại đơn vị, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi sẽ nghiên cứu, vận dụng các nội dung của Hội nghị nêu trên để tham mưu lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, tiếp tục thực hiện cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác của Phòng phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nghiêm túc chấp hành các nội dung mà Hội nghị triển khai. Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú, thực hiện tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, tiếp thu và lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí trong đơn vị; Luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 phải gắn với thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả bài viết: Bích Hà

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn