13:03 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Trao đổi nghiệp vụ

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Vướng mắc về thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Thứ sáu - 22/01/2021 13:48
Như đã biết, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Người được hưởng án treo phải trải qua thời gian thử thách mà Tòa án ấn định. Trong khoảng thời gian này, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, họ sẽ được xét rút ngắn thời gian thử thách.

Tuy nhiên, kể từ khi Luật thi hành án hình sự (Luật THAHS) năm 2019 có hiệu lực (01/01/2020), lại phát sinh vấn đề bất cập, dẫn đến chưa thống nhất trong cách áp dụng pháp luật khi thực hiện công tác xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Cụ thể, trong phạm vi bài viết này, sẽ tập trung phân tích bất cập của quy định về “thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo”.

Có thể nói, trước khi Luật THAHS năm 2019 có hiệu lực, việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo (nói chung) được thực hiện chủ yếu dựa trên các quy định của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo (Thông tư liên tịch số 08/2012) và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo (Nghị quyết số 02/2018). Các văn bản này quy định thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, như sau:

Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 08/2012 quy định: “Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người chấp hành án treo làm việc phải thành lập Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp. Thời hạn mở phiên họp không vượt quá mười lăm ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo”.

Khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 02/2018 cũng quy định như sau: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người chấp hành án treo làm việc phải thành lập Hội đồng phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý hồ sơ, Thẩm phán được phân công phải ấn định ngày mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp.

Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp cần phải bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự bổ sung hoặc làm rõ thêm. Trong trường hợp này, thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày Tòa án nhận được tài liệu bổ sung hoặc ý kiến bằng văn bản về vấn đề cần làm rõ thêm”.

Như vậy, theo 02 quy định trên, thì “thời hạn mở phiên họp là không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo”. Tuy nhiên, đến Luật THAHS năm 2019, thì thời hạn mở phiên họp rút ngắn thời gian thử thách của án treo, (quy định tại khoản 4 Điều 90) chỉ còn 07 ngày, cụ thể:

4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung”.

Chính vì không có sự thống nhất giữa các quy định, dẫn đến trên thực tế, việc áp dụng thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo còn mang tính tùy nghi, chưa đồng bộ, do cách hiểu và nhận thức về áp dụng pháp luật không giống nhau, có nơi áp dụng theo Nghị quyết 02/2018 và Thông tư liên tịch 08/2012 là 15 ngày, có nơi áp dụng theo Luật THAHS năm 2019 là 07 ngày.

Tuy nhiên, xét về thời điểm ban hành, hướng dẫn thi hành và giá trị pháp lý, người viết cho rằng, hiện tại, cần nên áp dụng quy định của Luật THAHS năm 2019 về thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo là 07 ngày, bởi lẽ:

Nghị quyết số 02/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về án treo. Đây là thời điểm mà Luật THAHS năm 2010 vẫn đang có hiệu lực thi hành. Và theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật THAHS năm 2010, thì thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo vẫn là 15 ngày. Như vậy, hướng dẫn của Nghị quyết số 02/2018 (và kể cả của Thông tư liên tịch số 08/2012) là hoàn toàn phù hợp với Luật THAHS năm 2010. Hay nói cách khác, Nghị quyết số 02/2018 và Thông tư liên tịch số 08/2012 quy định thời hạn mở phiên họp là 15 ngày nhằm tránh sự chồng chéo với Luật THAHS năm 2010, để việc áp dụng trên thực tế được thống nhất.

Nhưng đến Luật THAHS năm 2019, thời hạn mở phiên họp chỉ là 07 ngày, thì lúc này, quy định của Nghị quyết số 02/2018 và Thông tư liên tịch số 08/2012 sẽ không còn phù hợp nữa (bởi nó ra đời trước khi Luật THAHS năm 2019 có hiệu lực). Mặt khác, theo khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Xét về giá trị pháp lý, rõ ràng, Luật THAHS năm 2019 có hiệu lực pháp lý cao hơn Nghị quyết số 02/2018 và Thông tư liên tịch số 08/2012.

Do đó, trong thời gian tới, đối với quy định về “thời hạn mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo” thì nên áp dụng Luật THAHS năm 2019 để thực hiện. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, xét thấy các cơ quan có thẩm quyền cần sửa đổi Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP và Thông tư liên tịch số 08/2012 theo hướng quy định của Luật THAHS năm 2019.

Tác giả bài viết: Hoài Thương

Nguồn tin: Phòng 8, VKSND TP. Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 6390

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47485

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19058944


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo