02:16 ICT Thứ sáu, 29/05/2020

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Trao đổi nghiệp vụ

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra

Thứ tư - 16/11/2016 22:52
Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được xem là một trong những nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát đóng vai trò quan trọng trong công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, có ý nghĩa trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.
Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là hoạt động mở đầu của quá trình giải quyết vụ án hình sự nhằm phát hiện hành vi phạm tội. Do đó, để nâng cao hiệu quả kiểm sát đối với công tác này, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định việc Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nằm trong Chương II về các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Qua đó thấy được vai trò của Viện kiểm sát đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra. Điều đó thể hiện việc kiểm sát tin báo được thực hiện ngay từ giai đoạn ban đầu nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật. Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp chúng ta ban hành Bản kết luận kiểm sát trực tiếp và kiến nghị khắc phục các vi phạm, đồng thời nêu lên được những nguyên nhân, tồn tại mà Cơ quan điều tra thực hiện chưa tốt trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Đặc biệt, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đầu năm 2016, Viện trưởng đã chỉ đạo mỗi đơn vị ít nhất phải có 02 cuộc kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan điều tra cùng cấp.

Để công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra đạt chất lượng và hiệu quả. Chúng tôi thấy cần thiết xây dựng Chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” nhằm giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên có kế hoạch chủ động, tích cực nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

I. Thực trạng công tác kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

1. Tình hình số liệu kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ đầu năm 2016

Viện kiểm sát hai cấp đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 33 cuộc, ban hành được 33 kết luận; 03 kiến nghị khắc phục vi phạm.

Trong đó:

Viện kiểm sát nhân dân cấp thành phố kiểm sát trực tiếp được 03 cuộc tại Cơ quan điều tra cùng cấp; 02 cuộc tại các đơn vị ký kết quy chế phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Viện kiểm sát cấp huyện kiểm sát được 20 cuộc tại Cơ quan điều tra cùng cấp; 03 kiến nghị khắc phục vi phạm.

Viện kiểm sát cấp huyện phối hợp cùng Cơ quan điều tra cùng cấp kiểm sát trực tiếp 08 cuộc tại Công an xã, phường.

2. Kết quả công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp, đã phát hiện nhiều vi phạm phổ biến như: phân loại tin báo chưa chính xác, không vào sổ thụ lý tin báo, không ban hành Quyết định phân công Điều tra viên giải quyết, vi phạm thời hạn giải quyết tin báo hoặc ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự nhưng không xử lý tang tài vật đã thu giữ. Viện kiểm sát đã ban hành nhiều kiến nghị hoặc công văn nhắc nhỡ…

Từ những kiến nghị yêu cầu khắc phục của Viện kiểm sát, từng bước đã đưa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vào nề nếp, các Cơ quan điều tra cơ bản đã thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 06) trong việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ việc tiếp nhận tin báo phải lập biên bản tiếp nhận, đến việc mở sổ ghi chép đầy đủ kết quả giải quyết, lập hồ sơ tin báo, phân công Điều tra viên giải quyết tin báo, gửi quyết định phân công Điều tra viên cho Viện kiểm sát đúng theo quy định, gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát sau khi kết thúc xác minh. Từ đó giúp cho tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo được tăng cao, tỷ lệ tin báo quá hạn giảm đáng kể (năm 2014 tin báo quá hạn chiếm 44%, năm 2015 tin báo quá hạn giảm còn 29%).

Cơ quan điều tra hai cấp đều có bố trí phân công cán bộ phụ trách công tác tiếp nhận, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đồng thời mở sổ theo dõi việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 06. Luôn duy trì việc phân công cán bộ trực ban hình sự và tiếp nhận kịp thời những thông tin về tố giác, tin báo tội phạm do cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan cung cấp, chuyển đến.

Công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện ngay tại đơn vị trực ban. Sau khi tiếp nhận tiến hành phân loại sơ bộ ban đầu, vào sổ thụ lý, ghi chép đầy đủ cột mục theo mẫu TBTP3 quy định tại Thông tư liên tịch số 06, thuận lợi cho việc theo dõi, thống kê, báo cáo, tra cứu kết quả giải quyết. Nhìn chung, tất cả các tin báo sau khi tiếp nhận đều có phân công việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng mẫu TBTP4 quy định tại Thông tư liên tịch số 06. Đối với các tin báo hết thời hạn xác minh, nhưng chưa thể kết thúc xác minh đều gửi thông báo cho Viện kiểm sát nêu rõ nguyên nhân của việc chưa thể kết thúc xác minh. Sau khi có kết quả xác minh ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự hay Quyết định khởi tố vụ án hình sự đều gửi Quyết định và hồ sơ đến Viện kiểm sát theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp với Viện kiểm sát trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được Cơ quan điều tra duy trì thường xuyên, đặc biệt là đối với những nguồn tin phức tạp đã quá thời hạn xác minh nhưng vẫn chưa có căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự thì đều có trao đổi với Viện kiểm sát để thống nhất quan điểm giải quyết.

3. Những tồn tại, hạn chế:

Ngoài những kết quả đạt được như trên, vẫn còn một số tồn tại, cụ thể:

Về phía Cơ quan điều tra hiện nay vẫn còn một số ít đơn vị, Lãnh đạo chưa quan tâm nhiều đến thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà thường xuyên chỉ tập trung giải quyết các vụ án đã khởi tố nên thường để tin báo kéo dài thời hạn giải quyết, không tập trung giải quyết triệt để đối với tố giác, tin báo về tội phạm. Một số Điều tra viên được phân công chưa hoàn thành tốt hồ sơ tin báo trước khi chuyển qua Viện kiểm sát để kiểm sát tin báo theo đúng quy định pháp luật. Các dạng vi phạm như: Thiếu kế hoạch xác minh, báo cáo đề xuất của Điều tra viên được phân công, sơ đồ hiện trường thiếu chữ ký của Điều tra viên chủ trì khám nghiệm. Ngoài ra, khi kết thúc giải quyết tin báo, Cơ quan điều tra chậm ra hoặc gửi thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố. Nhưng khi Viện kiểm sát có kế hoạch kiểm sát trực tiếp thì lại tập trung giải quyết nhanh các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Về phía Viện kiểm sát mỗi đơn vị quận, huyện lại xây dựng Kết luận kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra khác nhau từ hình thức đến nội dung, chưa có sự thống nhất chung. Cụ thể như: Mỗi đơn vị xây dựng tiêu đề theo những mẫu khác nhau là chưa thực hiện theo đúng mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-VKSTC ngày 17/10/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; trong phần nội dung nêu lên những hạn chế, tồn tại của Cơ quan điều tra nhưng lại không chỉ ra được Cơ quan điều tra đã vi phạm điều luật nào, việc nêu chung chung sẽ làm cho Bản kết luận không logic, không xúc tích, không thuyết phục được Cơ quan điều tra, dẫn đến đơn vị đó không thấy được sai ở đâu để có biện pháp khắc phục; có đơn vị trong Bản kết luận nêu cả tình hình chung về tội phạm tại địa phương, đồng thời đưa cả bài học kinh nghiệm của Viện kiểm sát vào nội dung Bản kết luận là chưa phù hợp; nhiều đơn vị thường nhận xét Cơ quan điều tra có mở sổ, ghi chép đầy đủ… nhưng lại không nhận xét rõ Cơ quan đều tra mở loại sổ gì? Có áp dụng đúng theo mẫu của Thông tư liên tịch số 06 quy định hay không; Có đơn vị nêu Cơ quan điều tra cần thực hiện đúng theo Quy chế phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra nhưng lại không nêu rõ Quy chế số bao nhiêu, ngày nào; Theo mẫu kết luận kiểm sát trực tiếp thì sau khi nêu lên những vi phạm và hạn chế của Cơ quan điều tra thì cần kiến nghị khắc phục vi phạm ngay trong Bản kết luận nhưng có đơn vị lại không kiến nghị khắc phục vi phạm trong Bản kết luận mà lại ghi là “yêu cầu sửa chữa vi phạm… còn các vi phạm nêu trong kết luận sẽ ban hành 01 kiến nghị riêng”, do muốn đơn vị mình đạt nhiều chỉ tiêu nên đã tách phần kiến nghị ra thành 01 kiến nghị riêng mà không kiến nghị trực tiếp trong Bản kết luận là chưa phù hợp.

4. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế:

4.1. Về khách quan:

Nhìn chung hiện nay, vi phạm chủ yếu là về thời hạn xác minh, do các tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, đối tượng; tài liệu, chứng cứ cần thu thập tại nhiều địa phương khác nhau; việc giám định pháp y, định giá tài sản… cần phải có thời gian nhất định nhưng thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tối đa là 02 tháng. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến vi phạm thời hạn xác minh.

4.2. Về chủ quan:

Nhìn chung, Cơ quan điều tra hiện nay vẫn còn số ít chưa xem trọng khâu công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đặc biệt ít quan tâm đến thời hạn giải quyết mà thường xuyên chỉ tập trung giải quyết các vụ án đã khởi tố nên thường để tin báo quá hạn, không tập trung giải quyết triệt để đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Do đó, khi Viện kiểm sát có kế hoạch kiểm sát trực tiếp thì lại tập trung giải quyết nhanh các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát trực tiếp chưa ghi cụ thể các vi phạm của mỗi tin báo là vi phạm ở khoản mấy, Điều nào, văn bản pháp luật nào điều chỉnh nên xây dựng kết luận chưa được chi tiết, cụ thể nên thường chỉ nhận xét chung chung mà không dẫn chứng, trích ghi điều luật.

II. Những giải pháp nâng cao chất lượng, công tác kiểm sát trực tiếp và hiệu quả xây dựng Bản kết luận kiểm sát trực tiếp.

1. Một số kinh nghiệm

Cần xây dựng kế hoạch kiểm sát trực tiếp chặt chẽ, cụ thể nêu rõ các vấn đề cần kiểm sát. Thời gian, địa điểm, mốc thời gian lấy số liệu.

Khi kiểm sát trực tiếp cần lập biên bản cụ thể chi tiết nội dung các tin báo có vi phạm, ghi rõ vi phạm gì, để phục vụ cho việc xây dựng kết luận sau khi kiểm sát trực tiếp.

Qua kinh nghiệm thực tế cho thấy, chỉ qua công tác kiểm sát trực tiếp sổ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm chúng ta mới có thể phát hiện ra số liệu tin báo mà Cơ quan điều tra thụ lý thực tế không trùng khớp với số liệu đối chiếu hàng tháng với Viện kiểm sát. Đối với Cơ quan điều tra quận, huyện thì sổ trực ban là vô cùng quan trọng, đây là sổ ghi lại tất cả các nguồn tin trong một ngày, có nhiều đơn vị sau khi xem xét tin báo nào chắc hướng giải quyết thì mới vào sổ thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Do đó, khi kiểm sát, chúng ta cần xem cả sổ trực ban của đơn vị đó.

Đối với những tin báo do Công an, xã phường tiếp nhận chuyển đến, Cơ quan điều tra thường cho rằng trách nhiệm chính thuộc về Công an xã, phường; khi tiến hành kiểm sát trực tiếp tập trung kiểm tra sổ giao nhận hoặc biên bản giao nhận giữa Công an xã, phường với các đội điều tra để xác định tin báo đó nhận từ khi nào nhằm làm rõ sai phạm.

Phải phân công cán bộ, Kiểm sát viên chuyên trách làm công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố khi đi kiểm sát trực tiếp.

Việc lập hồ sơ tin báo như thế nào? Đầy đủ các thủ tục không? Cần xem kỹ về thời gian tiếp nhận, hồ sơ có đủ các thủ tục như: biên bản tiếp nhận tin báo, quyết định phân công giải quyết tin báo, kế hoạch xác minh, báo cáo kết thúc xác minh, thông báo cho người báo tin, ngày thụ lý đến ngày có kết quả giải quyết là bao nhiêu ngày có vi phạm hay không. Đối với những tin báo khi có kết quả giám định thì từ ngày có kết luận giám định đến khi kết thúc xác minh là bao lâu. Hồ sơ tin báo đã kết thúc xác minh có đánh số thứ tự hay không.

Cử cán bộ, Kiểm sát viên qua đối chiếu với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Cần Thơ hoặc Trung tâm giám định pháp y – Sở y tế thành phố Cần Thơ xem đã giao kết luận giám định cho Cơ quan điều tra hay chưa? Vì qua thực tế thì cán bộ, Điều tra viên thường cho rằng chưa có kết quả giám định nhưng khi qua đối chiếu thì đã có kết quả từ lâu.

Kiểm tra sổ thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, sổ được làm theo mẫu Thông tư liên tịch số 06 hay không, cách ghi chép của cán bộ phụ trách có cập nhật đầy đủ thông tin trong các cột mục hay không, cập nhật kết quả giải quyết đầy đủ không. Số liệu trong sổ có phù hợp với số liệu trong báo cáo và có phù hợp với số tin báo thực tế mà đoàn đã kiểm sát không.

Đối với các tin báo hết hạn xác minh nhưng chưa kết thúc, Cơ quan điều tra có văn bản thông báo nguyên nhân cho Viện kiểm sát biết hay không? kiểm tra hồ sơ có tài liệu liên quan có gì thể hiện nguyên nhân mà Cơ quan điều tra chưa thể kết thúc xác minh.

Trước khi đi kiểm sát trực tiếp, cán bộ, Kiểm sát viên phụ trách cần tổng hợp số liệu mà đơn vị đã kiểm sát trong thời gian qua, kiểm tra đối chiếu xem có phù hợp không. Cần tổng hợp cả những vi phạm mà hàng ngày chúng ta phát hiện thông qua công tác kiểm sát tin báo của Cơ quan điều tra.

Trong nội dung kết luận cần nhận xét cụ thể từ việc xây dựng báo cáo của đơn vị được kiểm sát trực tiếp có đầy đủ theo kế hoạch của Viện kiểm sát không, Cơ quan điều tra có mở sổ đúng mẫu không, có phân công cán bộ phụ trách làm công tác thụ lý tin báo không, đối chiếu số liệu thực tế kiểm sát và sổ thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra có phù hợp hay chưa, nêu lên những ưu điểm, tồn tại của Cơ quan điều tra cùng cấp, những nguyên nhân dẫn đến ưu điểm, tồn tại.

Bản kết luận cần nêu lên được những vi phạm cụ thể mà Cơ quan điều tra đã vi phạm, các tin báo vi phạm cần lập danh sách riêng kèm theo kết luận, để Bản kết luận không quá dài. Đặc biệt lưu ý phải dẫn chiếu điều, khoản và tên văn bản số ngày tháng, đơn vị ban hành văn bản mà Cơ quan điều tra vi phạm.

2. Một số giải pháp

Trước hết cần làm cho cán bộ, Kiểm sát viên nhận thức rõ việc nắm chắc thông tin tố giác, tin báo về tội phạm là khâu đầu tiên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong toàn bộ tiến trình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đòi hỏi chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp. Thường xuyên củng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp trên cơ sở các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT - BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013, Quy chế phối hợp số 01/2015/QC-LN ngày 15/01/2015 về việc phối hợp tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Thanh tra, Cục thuế, Cục Hải quan, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ để nắm bắt đầy đủ và kịp thời tin báo, tố giác về tội phạm; Cơ quan điều tra là đầu mối tiếp nhận phần lớn tố giác, tin báo về tội phạm, vì đó là cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật hiện hành. Riêng đối với tin báo, tố giác tội phạm ở các cơ quan Thanh tra, Cục thuế, Cục Hải quan, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cũng phải được tiến hành kiểm sát phù hợp, chặt chẽ.

Đồng thời, chúng ta cần thực hiện tốt công tác kiểm sát hoạt động điều tra tại hiện trường, khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm xảy ra dẫn đến hậu quả chết người (cấp quận, huyện thường là án giao thông). Viện kiểm sát khẩn trương cử Kiểm sát viên tiến hành giám sát hoạt động điều tra từ ban đầu và kiểm sát chặt chẽ việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết, Kiểm sát viên phải yêu cầu Cơ quan điều tra thông báo sự việc xảy ra để tham gia ý kiến vào việc chuẩn bị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và chủ động trong công tác kiểm sát khám nghiệm. Khi kiểm sát khám nghiệm hiện trường, Kiểm sát viên phải kiểm sát thật chặt chẽ nội dung và biện pháp khám nghiệm của Điều tra viên; Việc tuân thủ thủ tục tố tụng trong quá trình khám nghiệm hiện trường của Cơ quan điều tra. Trường hợp có người làm chứng và nạn nhân tại hiện trường thì Kiểm sát viên phải yêu cầu Điều tra viên lấy lời khai ngay. Đặc biệt là những vụ án mà hậu quả là nạn nhân có thể tử vong hoặc mất khả năng khai báo.

Tăng cường kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra cùng cấp và phối hợp cùng Cơ quan điều tra kiểm sát trực tiếp tại Công an các xã, phường, thị trấn.

Cán bộ, Kiểm sát viên được phân công phụ trách công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm cần phải mở sổ ghi chép tổng hợp lại các vi phạm của Cơ quan điều tra trong quá trình kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm để tổng hợp cùng với những vi phạm trong thời gian kiểm sát trực tiếp phát hiện, để xây dựng kiến nghị chung.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm sát tin báo hàng tuần cán bộ, Kiểm sát viên được phân công phụ trách công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nên tổng hợp lại các tin báo sắp quá hạn, các tin báo đơn giản, không cần xác minh gửi công văn đề nghị Cơ quan điều tra có hướng giải quyết dứt điểm, hạn chế được tỷ lệ tin báo quá hạn thời hạn giải quyết.

Trước khi tiến hành kiểm sát phải xây dựng kế hoạch kiểm sát trực tiếp cụ thể, rõ ràng về nội dung cần kiểm sát và mốc thời gian lấy số liệu. Đồng thời, cán bộ, Kiểm sát viên được phân công phụ trách công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm cần tổng hợp số liệu tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố mà đơn vị đã kiểm sát trong mốc thời gian theo kế hoạch kiểm sát trực tiếp để khi kiểm sát trực tiếp đối chiếu với sổ thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thực tế mà Cơ quan điều tra đã thụ lý giải quyết.

Khi ban hành kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan điều tra trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, cần thực hiện theo đúng mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-VKSTC ngày 17/10/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Khi nhận xét việc Cơ quan điều tra có mở sổ theo dõi việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố thì cần ghi rõ là sổ theo dõi việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố và sổ này có làm theo mẫu TBTP3 của Thông tư liên tịch số 06 hay không.

Trong phần hạn chế, tồn tại của Cơ quan điều tra, cần phải chỉ ra được Cơ quan điều tra đã vi phạm điều luật nào và cần trích dẫn điều luật cụ thể vào Bản kết luận. Nên tập hợp các tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có cùng dạng vi phạm thành một nhóm và đưa ra nhận xét chung, đồng thời trích dẫn điều luật mà Cơ quan điều tra đã vi phạm. Tránh trường hợp nêu tình hình chung về tội phạm tại địa phương và bài học kinh nghiệm của Viện kiểm sát vào nội dung Bản kết luận.

Sau khi tổng hợp những vi phạm của Cơ quan điều tra, cần phải kiến nghị khắc phục sai phạm trực tiếp trong Bản kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan điều tra trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, không cần thiết phải ban hành 01 kiến nghị riêng. Khi kiến nghị, đề xuất Cơ quan điều tra phải thực hiện theo đúng quy định của 01 văn bản nào đó thì cần phải nêu rõ là văn bản tên gì? số, ngày ban hành? do ai ban hành?.

KẾT LUẬN

Để công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra đạt hiệu quả cao, chúng ta cần linh hoạt vận dụng nhiều biện pháp kiểm sát, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp và xây dựng Bản kết luận kiểm sát chi tiết, cần nêu lên các vi phạm cụ thể, để Cơ quan điều tra có hướng khắc phục. Ngoài ra, trong quá trình kiểm sát tin báo mỗi cán bộ, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát tin báo nên có sổ theo dõi các vi phạm trong quá trình giải quyết tin báo, để tổng hợp kiến nghị khắc phục, thường xuyên có công văn nhắc nhỡ việc tin báo sắp quá hạn, các tin báo đơn giản, không cần xác minh để Cơ quan điều tra kịp thời khắc phục, giúp công tác giải quyết tin báo nhanh và hiệu quả, hạn chế được tin báo quá hạn.

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 481

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 197422

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9673784


thi đua khen thưởng
Chuyên đề biển đảo
Trao đỗi nghiệp vụ
Số hóa hồ sơ tài liệu
Lịch xét xử