10:00 ICT Thứ bảy, 04/02/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Tin ngành Kiểm sát

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thực thi đạo đức công vụ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ hai - 17/06/2013 08:43
Những cá nhân, tập thể điển hình được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen (Ảnh: HM)

Những cá nhân, tập thể điển hình được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen (Ảnh: HM)

Đó là 2 khâu đột phá trong việc Học và làm theo Bác mà Đảng ủy Khối các cơ quan TW đã chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện với mục đích phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị.

Phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt
Hai năm qua, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Đảng ủy trực thuộc đã tích cực chỉ đạo việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối; cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác qua việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”, trong đó nhấn mạnh việc tập trung giải quyết những vấn đề về tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 03- C T/TW được bắt đầu từ cấp chi bộ.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ"  .
Cùng với đó, Đảng ủy Khối cũng đã chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá là thực thi đạo đức công vụ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương; nhằm quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và vai trò của người đứng đầu, các cơ quan đầu não, cơ quan tham mưu chiến lược ở Trung ương.
Trong 2 năm, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lựa chọn chủ đề năm 2013 là “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và xây dựng kế hoạch để chỉ đạo tập trung triển khai trong toàn Đảng bộ.
Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối gắn chặt với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi đây là một trong các biện pháp hàng đầu về giáo dục chính trị tư tưởng nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đội ngũ cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong Khối đã nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc chuyển từ “Cuộc vận động” của nhiệm kỳ trước sang việc “làm theo” thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể và của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối.
Từ việc học và làm theo Bác, đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, nhất là đồng chí Bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đã xác định rõ ý thức trách nhiệm thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác...
Xuất hiện nhiều cách làm hay
Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác giao lưu tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW do Đảng ủy Khối tổ chức (Ảnh: HM)
Trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối bước đầu xuất hiện những cách làm hay, phù hợp với điều kiện, đặc thù của các cơ quan Trung ương. Mỗi tập thể đều có một kinh nghiệm, một cách làm riêng, nhưng bài học thành công của mỗi Đảng bộ trực thuộc là không coi đây là cuộc vận động mang tính thời điểm mà họ ý thức sâu sắc việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm chủ động, là nhu cầu tự thân, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi chi bộ, đảng viên.
Nổi bật như Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai xây dựng tủ sách “Bác Hồ với công tác Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho cán bộ, đảng viên và người lao động thường xuyên đến đọc để học tập và làm theo Bác; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc...Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được nâng lên, làm việc có kế hoạch, chủ động hơn, đổi mới lề lối phong cách làm việc, gần dân, lắng nghe dân để hiểu được những mong muốn của nhân dân hơn.
Hay như Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ tham gia “Cuộc vận động góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” với yêu cầu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù công tác của Văn phòng.
Gắn việc học và làm theo Bác với những nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chọn chủ đề “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để triển khai đến tất cả các cán bộ, đảng viên...Từ những việc làm cụ thể đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên ý thức hơn về vai trò của việc thực hiện Chỉ thị, từ đó bản thân mỗi người tự giác trong việc học và làm theo Bác.
Nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào hành động, các công trình, phần việc thanh niên thiết thực làm theo lời Bác, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành tiêu chí chuẩn mực đạo đức với 10 chữ “Bản lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện” để toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn với việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 ..và những cá nhân điển hình
7 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 2 năm được tổ chức mới đây. Họ là những người phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm với công việc.
Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cao Văn Thống chia sẻ: xác định việc học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên nên bản thân đồng chí và những cán bộ, đảng viên Vụ Nghiên cứu đã tích cực viết bài, biên soạn sách cẩm nang về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vụ Nghiên cứu cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của người cán bộ nghiên cứu, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), những điều đảng viên không được làm và 10 điều cán bộ Vụ Nghiên cứu phải làm và không được làm.
Là một trong những cá nhân điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thị Hằng, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Bệnh viện Xây dựngkhông dấu được xúc động chia sẻ với chúng tôi: Đây là phần thưởng quý giá với bản thân chị, là động lực để chị nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một bác sĩ là đem lại sự sống cho người bệnh.Theo nữ Bí thư Chi bộ 1, việc học và làm theo Bác không phải là làm những điều cao sang, xa vời, mà với chị học Bác trước hết là luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, gắn với thực hiện 12 điều y đức của ngành trọng tâm là nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện phương châm của Bệnh viện là “Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, bênh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.
Chị Hằng cho biết thêm: Những năm qua, Bệnh viện Xây dựng đã tiến hành việc xếp hàng, xếp số tự động trong hệ thống khám, chữa bệnh để tạo một quy trình khoa học giảm sự phiền hà, sự chờ đợi cho người bệnh, tạo sự hài lòng cao nhất cho người bệnh. Từ năm 2005 đến nay, Bệnh viện Xây dựng không có hiện tượng y, bác sĩ nhận phong bì của người bệnh trước và sau điều trị. “Là một Bí thư chi bộ, bản thân tôi luôn khắc ghi lời dạy của Bác đối với người cán bộ kiểm sát là “Công minh, chính trực, khách quan, khiêm tốn, thận trọng”; trong thực thi công việc phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, nghiêm khắc với bản thân để vượt qua mọi cám dỗ tầm thường; đồng thời tích cực nghiên cứu, học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc”. Đó là bộc bạch của Phó Bí thư chi bộ Vụ 5 thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Vũ Thị Xoan.
Đồng chí Đào Ngọc Thịnh, Bí thư Chi bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam lại khẳng định: Thông qua những câu chuyện kể rất đời thường về Bác, bản thân anh và những cán bộ của Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã luôn ý thức sâu sắc tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho những trẻ em nghèo. Vì vậy, hằng năm Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với các cấp, các ngành huy động các tổ chức trong nước và quốc tế được khoảng 600 tỷ đồng để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đồng chí Đào Ngọc Thịnh cũng nhấn mạnh: thời gian qua, các cán bộ nhân viên, đảng viên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đều thấm nhuần việc chăm lo giúp đỡ trẻ em nghèo là phải tìm đúng đối tượng, tạo điều kiện để giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập và phát triển vì tương lai của đất nước và của chính các em./.

Tác giả bài viết: Hoàng Mẫn

Nguồn tin: VKSND Tối Cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 4944

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47058

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21813297


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo