20:33 ICT Chủ nhật, 05/02/2023

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Tin ngành Kiểm sát

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Thứ năm - 13/06/2013 16:02
Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Theo chương trình nghị sự, tại kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có báo cáo về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân và sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội tại Hội trường vào sáng Thứ Sáu (ngày 14/6/2013), Kiểm sát Online sẽ cập nhật đầy đủ và thông tin kịp thời tới quý vị, các đồng chí và các bạn. Trân trọng thông báo và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn.
Theo báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước Quốc hội cho thấy: Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyếtsố 37/2012/QH13 , Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định đây là Nghị quyết rất quan trọng, có ý nghĩa chỉ đạo phương hướng hành động của các cơ quan tư pháp, nhằm đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm có hiệu quả. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/1/2013 về việc thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết. Đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 02/ HD-VKSTC-VP ngày 9/1/2013, hướng dẫn công tác quản lý, báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ; sửa đổi, bổ sung Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác; ban hành mẫu, phụ lục và xây dựng văn bản hướng dẫn toàn Ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện, quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; đẩy nhanh hoàn thiện biểu mẫu thống kê ngành nhằm quản lý, phân tích được tình hình tội phạm và đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm…Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khẩn trương tổ chức hội nghị tập huấn trong toàn Ngành để thống nhất nhận thức, hành động và quán triệt đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội đã giao cho. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện tại một số Viện kiểm sát địa phương, nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung xây dựng, thực hiện các đề án về cải cách tư pháp; chú trọng công tác tuyển dụng công chức, bổ nhiệm chức danh tư pháp chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện dự án Bộ luật TTHS (sửa đổi), Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)…
Toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp thiết thực, phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết. Kết quả công tác của ngành Kiểm sát, bước đầu cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 37/2012/QH13 đã đặt ra. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tăng cường, số vụ được Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố, và yêu cầu điều tra đều tăng; các vụ án hình sự được kiểm sát ngay từ khi khởi tố; đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra và nâng cao số lượng, chất lượng các bản yêu cầu điều tra nên tỷ lệ trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục giảm, số bị can phải đình chỉ do không phạm tội cũng giảm; các vụ án đều được Viện kiểm sát truy tố trong thời hạn luật định. Những thiếu sót của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự ngày càng được khắc phục, chất lượng tranh tụng được nâng cao. Chỉ tiêu kháng nghị theo các thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các loại án đều vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 37/2012/QH13. Công tác thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Ngành tiếp tục được đẩy mạnh, việc xây dựng các đề án cải cách tư pháp bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; từng bước khắc phục tình trạng thiếu cán bộ và chức danh tư pháp.
Thời gian qua, hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp tuân thủ các quy định của pháp luật, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt kết quả tích cực, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và phát triển kinh tế- xã hội.
Từ phân tích những kết quả công tác cũng như những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ các nguyên nhân, các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân từ nay đến hết năm 2013, đó là:
Tập trung thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội đã giao cho ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra", "Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa". Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chức vụ, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường phát hiện vi phạm và kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị khắc phục sai sót, vi phạm, bảo đảm pháp chế trong hoạt động tư pháp.
Tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung). Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, xây dựng Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), Bộ luật TTHS (sửa đổi). Phối hợp với các ngành hữu quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thực hiện hiệu quả việc tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Đẩy nhanh việc xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của VKS các cấp và đội ngũ lãnh đạo VKS địa phương. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác xây dựng Ngành. Triển khai thực hiện Quyết định 614/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ Kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".
Xây dựng, thực hiện các đề án nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Ngành. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng trụ sở VKSND tối cao tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn tin: Kiểm Sát Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 130

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 127


Hôm nayHôm nay : 10764

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 66261

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21832500


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo