06:58 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Tin ngành Kiểm sát

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và phòng, chống tác hại thuốc lá tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ hai - 30/09/2013 10:44
Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 27/9/2013, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và phòng, chống tác hại thuốc lá tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Thành phần tham gia Đoàn công tác gồm đại diện Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo các đơn vị: Hành chính, Lưu trữ, Trạm Y tế, do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Lê Tất Hiếu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Lãnh đạo Văn phòng cùng cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo Báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ và phòng chống tác hại của thuốc lá trong ngành Kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 và 06 tháng đầu năm 2013, do đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày tại buổi làm việc, với nhận thức công tác văn thư, lưu trữ có ý nghĩa quan trọng phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc rất quan tâm chỉ đạo hai cấp Kiểm sát thực hiện tốt công tác này. Cùng với việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quy định của Nhà nước và của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, rút kinh nghiệm về công tác văn thư, lưu trữ. Thực hiện Thông tư số 01/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức quán triệt và ban hành văn bản số 350/VKS-VP ngày 15/4/2011 để triển khai thực hiện Thông tư 01 đến Viện kiểm sát hai cấp nhằm thực hiện thống nhất theo qui định mới. Qua đó, chất lượng soạn thảo văn bản, ban hành văn bản được nâng lên rõ rệt, đảm bảo cơ bản về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chú trọng việc kiểm tra, theo dõi chất lượng văn bản của Viện kiểm sát cấp huyện. Khi nhận văn bản của Viện kiểm sát cấp huyện gửi đến, bộ phận văn thư Viện kiểm sát tỉnh có trách nhiệm kiểm tra về thể thức, và kỹ thuật trình bày văn bản, tập hợp những văn bản có sai sót để tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành văn bản hướng dẫn hoặc thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư của hai cấp Kiểm sát. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư. Sử dụng có hiệu quả mạng LAN, hộp thư điện tử để truyền tải thông tin, gửi và nhận văn bản kịp thời giữa Viện kiểm sát tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện. Thực hiện nghiêm túc việc lập hồ và nộp lưu theo qui định, năm 2012 đã thực hiện xong việc nộp lưu hồ sơ, tài liệu năm của 2010; 06 tháng đầu năm 2013, thực hiện nộp lưu xong hồ sơ, tài liệu năm 2011, đúng yêu cầu, tiến độ đề ra. Việc quản lý và sử dụng con dấu thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác văn thư; khi chuyển giao con dấu cho ca trực nghiệp vụ vào các ngày nghỉ, ngày lễ đều lập biên bản bàn giao đầy đủ. Quản lý chặt chẽ tài liệu mật theo quy định.
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Viện kiểm sát nhân dân TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Thực hiện Quyết định số 103/2004-QĐ-VTC, ngày 04/8/2004 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (ban hành kèm theo bảng kê thành phần hồ sơ, tài liệu trong ngành Kiểm sát nhân dân cần nộp lưu vào lưu trữ có thẩm quyền và vào lưu trữ của Viện kiểm sát nhân dân các cấp); Quyết định số 75/QĐ-VKSTC ngày 14/4/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế về công tác lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quyết định số 165/QĐ-VKSTC ngày 14/4/2008 ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Kiểm sát nhân dân, hàng năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đều xây dựng kế hoạch thực hiện ở hai cấp Kiểm sát. Thời điểm từ 01/01/2012 đến hết quý I/2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thu nộp hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong năm 2010 và 2011, nộp lưu vào kho lưu trữ cơ quan đúng quy định. Việc chỉnh lý tài liệu tồn đọng chưa được lập hồ sơ của cơ quan, của Ngành và tiêu hủy tài liệu hết giá trị, hiện tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉnh lý xong toàn bộ khối hồ sơ, tài liệu từ khi tách tỉnh Vĩnh Phúc - Phú Thọ. Từ 01/01/2012 đến quý I/2013, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành chỉnh lý hồ sơ, tài liệu từ năm 1997 - 2002. Dự kiến thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị sẽ tiến hành trong năm 2014 theo kế hoạch. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bố trí kho lưu trữ diện tích sàn 68.5 m2, với 23 giá đựng hồ sơ tài liệu. Việc sắp xếp các giá lưu trữ trong kho bảo đảm khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu, vệ sinh hồ sơ, tài liệu, an toàn phòng, chống cháy nổ. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường việc kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác lưu trữ đối với các phòng nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Theo kế hoạch, tháng 10/2013, Viện kiểm sát tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra công tác lưu trữ năm 2013 đối với tất cả Viện kiểm sát cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc. Với kết quả tích cực đã đạt được, năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác lưu trữ.
Cán bộ lưu trữ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ cho Viện kiểm sát cấp huyện
Quán triệt quy định của Nhà nước và của Ngành, ngày 25/10/2012 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ký Quyết định số 1276/QĐ-VKS ban hành Quy định về việc phòng, chống tác hại thuốc lá của hai cấp Kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi có Quy định, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1279/VKS-VP ngày 26/10/2012 yêu cầu quán triệt, niêm yết Qui định tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện. Để bảo đảm tính hiệu quả cao, Viện kiểm sát nhân dân tĩnh Vĩnh Phúc đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong những tiêu chí bình xét thi đua - khen thưởng đối với cán bộ công chức hàng năm. Mới đây, Viện kiểm sát nhân tỉnh ban hành văn bản số 1205/VKS-VP ngày 13/9/2013 tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc qui định về phòng, chống hút thuốc lá trong công sở và nơi công cộng; tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 03 đơn vị: Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Đảo về việc thực hiện các qui định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch phòng, chống hút thuốc lá trong công sở và nơi công cộng của ngành Kiểm sát nhân dân, trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng, chống hút thuốc lá trong công sở và nơi công cộng trong ngành kiểm sát nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp với nhắc nhở, phê bình và đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi đua đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.
Tại buổi làm việc, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nêu một số đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác như: Năm 2007, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai phần mềm quản lý văn bản trên máy vi tính, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều bất cập và bị lỗi nên hiện nay không sử dụng được. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao sớm nghiên cứu, nâng cấp phần mềm quản lý văn bản để triển khai thực hiện nhẳm nâng cao chất lượng quản lý văn bản trong Ngành. Do văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến công tác văn thư luôn có sự thay đổi, điều chỉnh, cán bộ làm công tác văn thư đa số là kiêm nhiệm, không được đào tạo về nghiệp vụ công tác văn thư, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao mở các lớp tập huấn hoặc tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, kiểm sát viên trong Ngành. Bổ sung đủ biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ ở hai cấp kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc. Đề nghị nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để cán bộ văn thư được hưởng phụ cấp trách nhiệm với tính chất đặc thù.
Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua tiếp cận thực tế, Đoàn kiểm tra đánh giá Viện kiểm sát nhân thành phố Vĩnh Yên nhiều năm liền là đơn vị điển hình thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ và phòng, chống tác hại của thuốc lá của ngành Kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc.
Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao kết quả công tác văn thư, lưu trữ và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong thời gian qua. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh phúc đã triển khai, tổ chức thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và Viện kiểm sát cấp huyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước và của Ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá với quyết tâm cao, mang tính sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Với thành tích đạt được, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị tiêu biểu, điển hình thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ và phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ghi nhận những đề xuất, kiến nghị về công tác văn thư, lưu trữ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Trưởng đoàn công tác đề nghị Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt thực hiện các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác văn thư, lưu trữ và phòng, chống tác hại của thuốc lá; quan tâm, chỉ đạo hai cấp Kiểm sát phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Kiểm sát nhân dân.
 

Tác giả bài viết: Trường Thanh

Nguồn tin: VKSND Tối Cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 3299

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44394

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19055853


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo