05:23 ICT Thứ bảy, 02/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Tin ngành Kiểm sát

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Thứ tư - 30/10/2013 08:05
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Ngày 29/10/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2013. Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Cùng dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp. Về phía ngành Kiểm sát nhân dân có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng 63 học viên là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự buổi lễ.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng,
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giảng bài tại lớp tập huấn

Tại Lễ khai giảng, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trình bày Diễn văn khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh năm 2013. Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 05/KH/VKSTC-V9 ngày 29/01/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013 và Kế hoạch số 100/KH-VKSTC ngày 23/9/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao mở Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh năm 2013. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác tác lãnh đạo, quản lý các cấp hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ “cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp vững về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân”. Được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế và tư pháp hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình khung, mời giảng viên, biên soạn tài liệu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lớp học được khai giảng đúng kế hoạch. Mục đích khóa học là trang bị cho học viên những kiến thức về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, về cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay, qua đó góp phần tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ cán bộ theo Quy chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân và Nghị định 18/CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Đồng thời, khóa học có nhiệm vụ chuyển tải một khối lượng kiến thức sâu rộng về những vấn đề cơ bản thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống xã hội, đời sống chính trị, pháp lý.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại Lễ khai giảng

Kế hoạch giảng dạy cụ thể của lớp học được triển khai trong 10 ngày, từ ngày 29/10/2013 đến ngày 07/11/2013. Học viên lớp học là 63 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đội ngũ giảng viên giảng dạy khóa học là các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các chuyên gia đầu ngành hiện nay về những vấn đề có liên quan; các chuyên gia cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân Trung Quốc và Viện Công tố Nhật Bản. Nội dung giảng dạy của khóa học tập trung vào các nhóm vấn đề: Những vấn đề cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở nước ta hiện nay; những vấn đề liên quan trực tiếp tới các công tác thực hiện chức năng của ngành Kiểm sát; kinh nghiệm nước ngoài về vai trò của Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong hoạt động tố tụng hình sự ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trình bày Diễn văn khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệt liệt chào mừng, cảm ơn các đồng chí đại biểu đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành tham dự lễ khai giảng. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn cho biết, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp là người đứng đầu, lãnh đạo toàn diện cơ quan Kiểm sát. Thông qua công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, người Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp mới nắm chắc được tình hình chấp hành pháp luật, xác định được mục tiêu, nội dung công tác và có biện pháp chỉ đạo cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch công tác được sát thực tiễn; đảm bảo cho bộ máy Kiểm sát hoạt động thường xuyên, đồng bộ, có hiệu quả. Trong lớp tập huấn này, một lần nữa các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm của Đảng về đổi mới kinh tế đất nước, về xây dựng Nhà nước pháp quyền, về cải cách tư pháp và những quy định mới của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự lớp học cần tập trung cao độ để tiếp thu đầy đủ những kiến thức mà các Báo cáo viên, Giảng viên trình bày tại lớp học; từ đó liên hệ thực tiễn với tình hình ở địa phương mình, đơn vị mình để có những ý kiến tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và cải cách tư pháp ở địa phương. Phó Viện trưởng Trần Công Phàn mong muốn, sau lớp tập huấn quan trọng này, cùng với quyết tâm của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các học viên là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đổi mới và nâng cao trách nhiệm hơn nữa, tạo ra sự đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của toàn Ngành, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng các yêu cầu về cải cách tư pháp do Đảng và Nhà nước đề ra. Đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học kiểm sát, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sư, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục theo dõi và hỗ trợ cho lớp tập huấn đạt kết quả tốt.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Lễ khai giảng

Sau Lễ khai giảng, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trực tiếp giảng bài cho lớp tập huấn với chuyên đề: Cơ chế giám sát của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giảng bài cho lớp tập huấn với chuyên đề: Vấn đề cải cách tư pháp và sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng

 

Tác giả bài viết: Trường Giang

Nguồn tin: VKSND Tối Cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 124

Máy chủ tìm kiếm : 57

Khách viếng thăm : 67


Hôm nayHôm nay : 3821

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18660

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19030119


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo