05:53 ICT Thứ bảy, 02/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Tin ngành Kiểm sát

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và góp ý Dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) khu vực các tỉnh Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư - 10/07/2013 08:06
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 03/7/2013, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và góp ý Dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) khu vực các tỉnh Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng VKSND tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh; Viện trưởng VKSND cấp huyện và Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc hội nghị
Sau phát biểu khai mạc và ý kiến chỉ đạo hội nghị của đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; hội nghị đã nghe Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày, Báo cáo đề dẫn về việc góp ý Dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) do đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát VKSND tối cao trình bày. Hội nghị cũng đã nghiên cứu Dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của ngành Kiểm sát nhân dân. Tại hội nghị, có 19 ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo VKSND các tỉnh, thành phố và một số đơn vị thuộc VKSND tối cao. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với các dự thảo Báo cáo về nhận định, đánh giá, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác của toàn Ngành và khu vực, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của đơn vị 6 tháng qua; đồng thời kiến nghị, đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2013 đã đề ra.
Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày
Dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 khu vực Tây Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh
 
Đồng Chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát VKSND tối cao
trình bày Báo cáo đề dẫn về việc góp ý Dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi)
Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2013, Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ và đạt cao hơn kết quả chung của toàn Ngành. Tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết án ở giai đoạn điều tra, truy tố; số lượng kháng nghị về hình sự, kháng nghị phúc thẩm về dân sự; chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm hình sự, kháng nghị phúc thẩm hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.... đều tăng. Việc phối hợp xác định án trọng điểm, tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, các phiên tòa rút kinh nghiệm đạt kết quả tích cực. Hoạt động kiểm sát trực tiếp, tổng hợp các vi phạm, vướng mắc để ban hành kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm... nhìn chung đã được quan tâm và đạt kết quả tốt. Công tác phát hiện, quản lý, báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp từng bước đi vào nề nếp. Công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng; quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền ở nhiều địa phương được tăng cường, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kiểm tra, hướng dẫn cấp dưới; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành; công tác tổ chức cán bộ, tài chính, hậu cần có nhiều tiến bộ. Một số đơn vị sớm xác định nội dung công tác đột phá và đã đạt được kết quả tích cực.
Đồng chí Lê Văn Ngà, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị
 
Đồng chí Lê Dân Khiết, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị
Bên cạnh đó, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh còn một số hạn chế cần khắc phục, như:Một số chỉ tiêu công tác giảm so với cùng kỳ, như: tỷ lệ bắt, giữ chuyển khởi tố; số lượng kháng nghị phúc thẩm hành chính; chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự, kháng nghị phúc thẩm và giám đốc thẩm dân sự; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát,.... Một số đơn vị, sự phối hợp giữa 2 cấp kiểm sát, các bộ phận công tác còn chưa thường xuyên, chặt chẽ; chưa quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về xác định và thực hiện nội dung công tác tạo sự đột phá; chưa chủ động trong công tác bổ nhiệm, tuyển dụng công chức. Việc thực hiện chế độ chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách, hạch toán kế toán ở một số đơn vị chưa chặt chẽ và chưa đúng theo quy định. Có đơn vị còn để xảy ra cán bộ vi phạm kỷ luật.
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả tích cực Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013; đặc biệt nhấn mạnh những giải pháp đem lại hiệu quả cao, kết quả công tác nổi bật, việc tổ chức thực hiện nội dung công tác tạo sự đột phá. Đồng chí đánh giá cao những ý kiến tham luận, góp ý của các đại biểu tại hội nghị; nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sơ kết theo khu vực đã đem lại nhiều tác dụng thiết thực, sát với thực tiễn và hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho các Viện kiểm sát trực tiếp trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các Viện kiểm sát cần chỉ đạo rà soát ngay những nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đạt được và chưa đạt được trên cơ sở đối chiếu với Chương trình, Kế hoạch công tác của đơn vị, Chỉ thị công tác của Ngành, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội. Qua đó, chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém, phấn đấu trong những tháng còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt chỉ tiêu đề ra của cả năm 2013. Về việc góp ý Dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), Đồng chí lưu ý các ý kiến đóng góp không thụ động chỉ dựa vào, lựa chọn những phương án đã đưa ra trong dự thảo mà cần có sự đầu tư thời gian nghiên cứu, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để tìm ra phương án tối ưu nhất.
Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về dự Hội nghị; biểu dương sự phối hợp chuẩn bị chu đáo của VKSND tỉnh Đồng Tháp và Văn phòng VKSND tối cao để hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Viện kiểm sát các tỉnh khu vực Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp.
Đoàn đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 Viện kiểm sát các tỉnh,
Tp khu vực Tây Nam bộ và Tp. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Trong Chương trình hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Đồng Tháp, Đoàn đại biểu về dự hội nghị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dẫn đầu, đã đến dâng hương tại Lăng mộ Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn tin: VKSND Tối Cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 4280

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19119

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19030578


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo