06:55 ICT Thứ hai, 04/07/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Tin ngành Kiểm sát

TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (26/7/1960 - 26/7/2022)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN CÁN SỰ ĐẢNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Thứ ba - 30/07/2013 08:26
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 29/7/2013, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Phó Trưởng đoàn);
đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (Phó Trưởng đoàn); đồng chí Trần Thị Thanh Hồng, hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Vũ Khắc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Đoàn Lưu Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Lê Hữu Thể, Bùi Mạnh Cường. Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc.

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc
Căn cứ Chương trình kiểm tra số 71-CTr/TW ngày 04/01/2013 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thông báo số 130-TB/TW ngày 05/5/2013 của Ban Bí thư kết luận về công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Chỉ thị số 03-CT/TW) trong năm 2012, ngày 10/6/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 815-QĐNS/TW về việc Thành lập Đoàn kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (Nghị quyết TW 4), với trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đoàn công tác của Bộ Chính trị gồm 06 thành viên được phân công làm việc với Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về các nội dung trên.

 

 

Đại biểu dự buổi làm việc
Thay mặt Ban Cán sự đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra, thực hiện Nghị quyết TW 4 ngày 16/01/2013 của Ban Chấp hành Trung ương "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Báo cáo đánh giá: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, trong thời gian qua, ngành Kiểm sát nhân dân không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nỗ lực phấn đấu thực hiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực công tác về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng Đảng và xây dựng Ngành, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ chế độ, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân. Ban Cán sự đảng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của toàn Ngành; ban hành Kế hoạch số 15-KH/BCSĐ ngày 11/5/2012, phối hợp với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy đảng, Thủ trưởng đơn vị trong Ngành tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và huy động sự tham gia, đóng góp ý kiến của các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện kiểm sát các cấp nhằm chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Cán sự đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4, thông báo kết quả đến cán bộ chủ chốt của Ngành; tiến hành sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết TW4, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực. Ngay từ đầu quý I/2012, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Ngành để phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo gắn kết chặt chẽ việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong toàn Ngành theo tinh thần Nghị quyết TW4 với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012, 2013 yêu cầu toàn Ngành thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW có hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch của các đơn vị trực thuộc và Viện kiểm sát địa phương. Báo cáo đánh giá khái quát kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tình hình thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các đơn vị trong Ngành.
Cùng với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 03-CT/TW của ngành Kiểm sát nhân dân, báo cáo nêu biện pháp và kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; đẩy mạnh việc học và tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp Kiểm sát trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Chính trị tham gia ý kiến về nội dung báo cáo của Ban Cán sự, các ý kiến phân tích sâu về hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc; gợi ý biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện Nghị quyết TW 4 ngày 16/01/2013 của Ban Chấp hành Trung ương "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng và toàn ngành Kiểm sát nhân dân.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị số 03-CT/TW và kết quả đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân. Báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra, thực hiện Nghị quyết TW 4 ngày 16/01/2013 của Ban Chấp hành Trung ương "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thể hiện đầy đủ, toàn diện nội dung ngành Kiểm sát nhân dân đã và đang triển khai, thực hiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân cần có sự quan tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục hạn chế theo nội dung gợi ý của Bộ Chính trị về 03 nội dung: Tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng; cơ chế chính sách thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI); chú trọng phát động phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động của Ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" và học tập 10 chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát biểu tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn công tác của Bộ Chính trị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cảm ơn Đoàn công tác đã giành thời gian nghe Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo kết quả việc triển khai, thực hiện Nghị quyết TW 4 ngày 16/01/2013 của Ban Chấp hành Trung ương "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các thành viên Đoàn công tác đã phát biểu, đóng góp ý kiến thiết thực, mang tính xây dựng cao để giúp Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thức đầy đủ hơn việc thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo toàn Ngành khắc phục thiếu sót, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ngành, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 

Tác giả bài viết: Trường Thanh - Trường Giang

Nguồn tin: VKSND Tối Cao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 3268

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44363

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19055822


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo