17:08 ICT Thứ hai, 24/01/2022

Tin tứcVKSND Tối cao
Văn bản quy phạm pháp luật
Trang thông tin điện tử Tạp chí Kiểm Sát
Đại Học KSHN
Đời sống & Pháp Luật
Bảo vệ pháp luật

Hoạt động


Trang chủ » Tin tức » Học tập làm theo lời Bác

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát thành phố Cần Thơ - Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác

Thứ tư - 19/02/2020 16:33
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết chính là sức mạnh then chốt làm nên mọi thành công. Đối với Người “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi” và đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn cách mạng. Trong thời bình lẫn thời chiến, trong mọi mặt trận của đời sống xã hội, khi tập thể đoàn kết, thống nhất cao khi đó mới phát huy được sức mạnh nội tại của từng cá nhân và đi đến những thắng lợi chung nhất.
Không khí đoàn kết, vui vẻ của một buổi sinh nhật tập thể tại Văn phòng tổng hợp, VKSND TP. Cần Thơ

Không khí đoàn kết, vui vẻ của một buổi sinh nhật tập thể tại Văn phòng tổng hợp, VKSND TP. Cần Thơ


Đối với toàn ngành Kiểm sát mà cụ thể là ngành Kiểm sát thành phố Cần Thơ, việc phát huy sức mạnh tập thể và đoàn kết nội bộ tốt chính là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi to lớn cho đơn vị trong nhiều năm qua và góp phần không nhỏ vào thành công chung đó, phải kể đến vai trò tham mưu đắc lực của Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Theo cách hiểu chung nhất, “Văn phòng” biểu thị một vị trí hay một bộ phận trong một tổ chức với các nhiệm vụ cụ thể gắn liền với các hoạt động liên quan đến những công việc chung, đối nội, đối ngoại, quản lý công sở của tổ chức đó. Cũng theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 “ 1. Tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gồm có: a) Ủy ban kiểm sát; b) Văn phòng; c) Các phòng và tương đương. (Điều 46)”.Có thể thấy, với vai trò và nhiệm vụ đặc thù, Luật đã quy định tách bạch “ Văn phòng” là một bộ phận riêng và phân biệt với các Phòng, ban khác của một Viện kiểm sát nhân dân. Và đối với một Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thì Văn phòng tổng hợp là đơn vị tương đương cấp Phòng thuộc tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát thành phố, được cơ cấu gồm 3 bộ phận chính: Bộ phận tham mưu tổng hợp, Bộ phận hành chính- quản trị và Bộ phận Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

Với chức năng, nhiệm vụ tương đối rộng và khá bao quát giống như tên gọi. Trong đó, quan trọng nhất chính là giữ vai trò tham mưu tổng hợp cho Lãnh đạo Viện về công tác quản lý hành chính, chỉ đạo, điều hành và tổ chức, thực hiện các hoạt động công tác nghiệp vụ kiểm sát, làm công tác thi đua khen thưởng; xây dựng các kế hoạch và báo cáo; công tác tài chính- kế toán và xây dựng cơ bản, công tác thống kê  và công nghệ thông tin, công tác tuyên truyền,... của ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện giao.

Sau nhiều lần chia tách và sát nhập theo yêu cầu tổ chức chung của toàn Ngành, Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ có tổng số 22 người; Với: 15 biên chế, 06 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 và 01 hợp đồng lao động có xác định thời hạn. Về chức vụ có 01 Chánh Văn phòng; 02 Phó Chánh Văn phòng; Về chức danh chuyên môn: 02 Kiểm sát viên trung cấp; 01 kiểm sát viên sơ cấp; 05 Kiểm tra viên; 07 Chuyên viên; 01 cơ yếu; 06 nhân viên; Về trình độ: Thạc sĩ: 01; Đại học: 12; Cao đẳng: 01; Trung cấp kỹ thuật mật mã: 01 và một số trình độ khác.

Có thể nói, công tác văn phòng được ví von như việc“ làm dâu trăm họ”. Chính vì đặc thù và khối lượng công việc lớn như thế nên Văn phòng tổng hợp là đơn vị có số lượng công chức và người lao động nhiều nhất so với đơn vị cấp phòng còn lại của Viện kiểm sát nhân dân thành phố. Điều này vô hình chung đem lại những thuận lợi nhất định cho hoạt động của Văn phòng. Thuận lợi ở đây, có lẽ chính là việc “ Nhiều tay vỗ nên kêu”, với một lực lượng hùng hậu sẽ góp phần hoàn thành tốt khối lượng công việc nhiều nhất và trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Văn phòng được chia thành nhiều bộ phận với những mảng công việc khác nhau và khá quan trọng nhưng mặt bằng trình độ của công chức và người lao động lại không đồng đều. Mặc khác, trong một tập thể lớn thì từng cá nhân lại mang một cá tính riêng biệt nên việc tìm được tiếng nói chung trong công việc đôi khi không phải là điều tương đối dễ dàng. Do đó, để đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn và tính đồng bộ trong hoạt động đòi hỏi sự khéo léo, bản lĩnh của lãnh đạo văn phòng và bản thân từng công chức, người lao động phải biết dung hòa giữa cái tôi cá nhân với lợi ích chung của tập thể.

Với những khó khăn nhất định như thế, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Viện; Sự mềm mỏng, khéo léo của lãnh đạo văn phòng; Sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể và cả sự nỗ lực của bản thân từng đồng chí trong đơn vị. Nhờ vậy, thời gian qua, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, làm tốt công tác tham mưu tổng hợp cho Lãnh đạo Viện. Là một “sân sau vững chắc”, “lo trong, lo ngoài” giúp Ban lãnh đạo an tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo điều hành thông suốt giữa 2 cấp Kiểm sát thành phố.


 
 
Chi bộ 1 (cơ cấu tổ chức là Văn phòng tổng hợp) thuộc Đảng bộ VKSND TP. Cần Thơ
tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

 
Là một trong 02 Chi bộ có số lượng đảng viên nhiều nhất trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ (13 đảng viên). Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 1 mà cơ cấu tổ chức là Văn phòng tổng hợp luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Đảng; Luôn xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm thường xuyên đối với bản thân mỗi đảng viên và quần chúng trong Chi bộ; Công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (Khóa XII) đã giúp cho bản thân từng đảng viên và quần chúng kịp thời rèn luyện, uốn nắn và khắc phục những hạn chế, tồn tại và nhất là tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong công việc, từng bước giúp nhau cùng tiến bộ.
 
Năm 2020, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập thể Chi ủy, đảng viên và quần chúng Chi bộ 1 luôn xác định việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt là mục tiêu, phương hướng trọng tâm trong việc xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, tập thể Chi bộ mà cơ cấu tổ chức là đảng viên và quần chúng thuộc Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện và tự nâng cao nhận thức bản thân, bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ và hơn hết chính là việc giữ vững mối đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể và từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm đảm bảo hiệu quả công việc được Đảng, Ngành giao phó.
 
     Tài liệu tham khảo:
1.  Tài liệu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
2.  Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

Tác giả bài viết: Bảo Anh

Nguồn tin: VKS ND TP Cần Thơ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tổng hợp


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 12300

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 573080

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15670418


thi đua khen thưởng
Trao đỗi nghiệp vụ
Kết quả giải quyết Khiếu Nại - Tố Cáo
Chuyên đề biển đảo